Jesteś tutaj: Funkcje > Segmenty Strava Live

Segmenty Strava Live

Używanie segmentów Strava Live z Vantage V

Segmenty Strava to wcześniej zdefiniowane odcinki drogi lub szlaku, na których sportowcy rywalizują na czas w kolarstwie lub bieganiu. Każdy użytkownik Strava może tworzyć nowe segmenty w serwisie Strava.com. Można wykorzystywać segmenty do porównywania własnych czasów lub do porównywania z czasami innych użytkowników serwisu Strava, którzy również ukończyli dany segment. Każdy segment zawiera ogólnie dostępną tablicę liderów ze zwycięzcami King/Queen of the Mountain (KOM/QOM), którzy osiągnęli najlepszy czas w danym segmencie.

Należy pamiętać, że aby móc używać funkcji Segmenty Strava Live w zegarku Polar Vantage V, konieczne jest posiadanie pakietu Strava Summit Analysis. Po aktywacji Segmentów Strava Live i wyeksportowaniu segmentów na konto Flow oraz zsynchronizowaniu ich z zegarkiem Vantage V, zegarek będzie informował użytkowniku o zbliżaniu się do dowolnego ulubionego segmentu Strava.

Podczas pokonywania segmentu, na zegarku będą wyświetlane w czasie rzeczywistym dane wskazujące, czy aktualny wynik jest lepszy czy gorszy od własnego najlepszego wyniku (PR) w tym segmencie. Wyniki są obliczane i wyświetlane na zegarku od razu po zakończeniu segmentu, ale wyniki końcowe należy sprawdzić w serwisie Strava.com.

Łączenie kont Strava i Polar Flow

Możesz połączyć swoje konta Strava i Polar Flow w serwisie Polar Flow LUB w aplikacji Polar Flow.

W serwisie Polar Flow przejdź do Ustawienia > Partnerzy > Strava > Połącz.

lub

W aplikacji Polar Flow przejdź do Ustawienia ogólne > Połącz > Strava (przesuń palcem przycisk, aby połączyć).

Importowanie segmentów Strava do konta Polar Flow

  1. Na koncie Strava wybierz segmenty, które chcesz zaimportować do Ulubionych Polar Flow / Vantage V. Aby to zrobić wybierz ikonę gwiazdki obok nazwy segmentu.
  2. Następnie w sekcji Ulubione serwisu Polar Flow, naciśnij przycisk Aktualizuj segmenty Strava Live, aby zaimportować oznaczone gwiazdkami segmenty Strava Live na konto Polar Flow.

Zsynchronizuj Vantage V. 100 ulubionych ustawień, w tym zaimportowane z serwisu Strava.com segmenty Strava Live, zostanie przesłanych do urządzenia Vantage V.

W Vantage V można jednocześnie zapisać 100 ulubionych elementów. Jeśli w serwisie Flow masz zapisanych ponad 100 ulubionych elementów, podczas synchronizacji do pamięci Vantage V przesłanych zostanie 100 pierwszych pozycji z listy. Możesz zmieniać kolejność ulubionych, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”. Uporządkuj swoje ulubione w taki sposób, aby segmenty Strava, które chcesz zsynchronizować z zegarkiem znajdowały się wśród pierwszych 100 ulubionych.

Więcej informacji na temat segmentów Strava można znaleźć w Pomocy Technicznej Strava.

Rozpoczynanie sesji treningowej z segmentami Strava Live

Segmenty Strava Live wymagają GPS. Sprawdź, czy GPS jest włączony w profilach biegowych lub kolarskich, z których chcesz korzystać.

Gdy rozpoczniesz sesję treningu biegowego lub kolarskiego, pobliskie segmenty Strava (50 kilometrów lub bliżej w przypadku kolarstwa, lub 10 kilometrów, bądź bliżej w przypadku biegania) zsynchronizowane z zegarkiem będą wyświetlane na ekranie treningowym segmentów Strava. Podczas sesji można przewijać do ekranu segmentów Strava za pomocą przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ.

Kiedy będziesz zbliżać się do segmentu (200 lub mniej podczas jazdy rowerem, lub 100 metrów lub mniej podczas biegu) otrzymasz powiadomienie na zegarku i zacznie być odliczany dystans pozostały do segmentu. Możesz anulować segment naciskając przycisk WSTECZ zegarka.

Po dotarciu do punktu początkowego segmentu otrzymasz kolejne powiadomienie. Rejestracja segmentu zostanie rozpoczęta automatycznie. Na zegarku będzie wyświetlana nazwa segmentu i Twój najlepszy czas dla tego segmentu.

Na ekranie jest wyświetlana informacja o tym ile masz opóźnienia lub nadwyżki czasowej w stosunku do Twojego najlepszego czasu (lub KOM/QOM jeśli pokonujesz segment po raz pierwszy), a także Twoja prędkość/tempo i pozostały dystans.

Po ukończeniu segmentu zegarek wyświetli uzyskany czas i różnicę w porównaniu z Twoim najlepszym czasem. Jeśli udało Ci się uzyskać nowy osobisty rekord, wyświetlany będzie symbol PR.