Jesteś tutaj: Funkcje > Prowadzenie po trasie

Prowadzenie po trasie

Funkcja prowadzenia po trasie poprowadzi Cię po trasach, które zostały zapisane podczas wcześniejszych sesji lub trasach, które zapisali i udostępnili inni użytkownicy serwisu Flow. Możesz wybrać, czy chcesz pójść do punktu startowego trasy, punktu końcowego trasy lub najbliższego punktu trasy (w środku trasy). Najpierw zegarek poprowadzi Cię do wybranego punktu startowego na trasie. Gdy znajdziesz się już na trasie, zegarek będzie prowadził Cię przez całą drogę i utrzymywał Cię na trasie. Po prostu kieruj się wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Na dole ekranu jest wyświetlany pozostały dystans.

Dodawanie trasy do zegarka

Aby dodać trasę do swojego zegarka, musisz zapisać ją jako ulubioną w widoku Eksploruj lub w widoku analizy sesji treningowej w serwisie Flow i zsynchronizować ją z zegarkiem. Więcej informacji znajdziesz w części Ulubione.

Rozpoczynanie sesji treningowej z funkcją prowadzenie po trasie

  1. W trybie przedtreningowym naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE lub dotknij , aby przejść do menu podręcznego.
  2. Wybierz Trasy z listy, a następnie wybierz trasę, którą chcesz pokonać.
  3. Wybierz, gdzie chcesz rozpocząć trasę: Początek trasy, Punkt na trasie, Koniec trasy w odwr. kierunku lub Punkt na trasie w odwr. kierunku. Zegarek może zażądać kalibracji kompasu. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  4. Wybierz profil sportowy, którego chcesz używać i rozpocznij swoją sesję treningową.
  5. Zegarek poprowadzi Cię po trasie. Komunikat Znaleziono pkt. startowy jest wyświetlany, gdy osiągniesz miejsce startu i jesteś gotowy, aby rozpocząć trasę.

Gdy zakończysz trasę, wyświetlany jest komunikat Osiągnięto pkt. końcowy.

Prowadzenie po trasie na ekranie

  • Strzałka wskazuje właściwy kierunek
  • W miarę pokonywania trasy są pokazywane jej dalsze części
  • Dystans do pokonania