Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Test ortostatyczny

Test ortostatyczny

Test ortostatyczny to powszechnie stosowane narzędzie do obserwacji równowagi między treningiem a odpoczynkiem. Dzięki niemu możesz ocenić jak Twój organizm reaguje na trening. Oprócz zmian wywołanych treningiem istnieje wiele innych czynników, które mogą wpływać na wynik Testu ortostatycznego. Należą do nich między innymi stres psychiczny, jakość snu, nieujawniona choroba oraz zmiany warunków otoczenia (temperatura, wysokość nad poziomem morza).

Ten test opiera się na pomiarze tętna i zmienności tętna. Zmiany tętna i zmienności tętna odzwierciedlają zmiany w autonomicznej regulacji pracy serca.

Przebieg testu

Do wykonania Testu ortostatycznego potrzebny jest sensor tętna Polar H10 (jeśli masz sensory H6 lub H7, możesz ich również użyć). Test trwa cztery minuty. Aby uzyskać możliwie jak najbardziej wiarygodne wyniki, należy go wykonywać za każdym razem w podobnych warunkach. Zalecamy wykonywanie testu rano przed śniadaniem. Wykonuj test regularnie, aby uzyskać własny poziom odniesienia. Nagłe odchylenia od średnich wyników mogą wskazywać na brak równowagi. Przeczytaj poniższe instrukcje:

 • Załóż nadajnik ma klatkę piersiową. Zwilż miejsca na pasku, w których widoczne są elektrody i załóż pasek tak, aby dokładnie przylegał do klatki piersiowej.
 • Podczas testu należy być zrelaksowanym i spokojnym.
 • W otoczeniu nie powinno być rozpraszających dźwięków (np. telewizora, radia bądź telefonu), ani ludzi, którzy mówią do Ciebie.
 • Zaleca się regularne wykonywanie testu o tej samej porze rano, po obudzeniu, aby uzyskać porównywalne wyniki.

Na zegarku wybierz Test ortostatyczny > Rozpocznij test z sensor. tętna Zegarek rozpocznie wyszukiwanie tętna. Po znalezieniu tętna zostanie wyświetlony komunikat Połóż się i zrelaksuj.

 • Możesz siedzieć w relaksującej pozycji lub leżeć na łóżku. Test wykonuj zawsze w tej samej pozycji.
 • Nie poruszaj się podczas pierwszej części testu, która trwa około dwóch minut.
 • Po dwóch minutach zegarek wyda sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlony komunikat Wstań. Wstań i pozostań w pozycji stojącej przez kolejne dwie minuty, aż zegarek ponownie wyda sygnał dźwiękowy, a test zostanie zakończony.

Możesz przerwać test w dowolnym momencie, naciskając przycisk WSTECZ. Wyświetlony zostanie komunikat Anulowano test.

Jeśli zegarek nie odbiera sygnału tętna, wyświetlony zostanie komunikat Test nie powiódł się. W takim przypadku sprawdź, czy elektrody sensora tętna są wilgotne, a pasek materiałowy przylega ściśle do ciała.

Wyniki testu

Test umożliwia uzyskanie pięciu różnych wartości, które charakteryzują tętno i zmienność tętna. Są to:

 • TĘTNO spocz.: Średnie tętno podczas spoczynku
 • Zmienność tętna spoczynkowa (RMSSD podczas spoczynku): Zmienność tętna podczas spoczynku
 • TĘTNO najwyż.: Jest to najwyższe wykryte tętno po przyjęciu pozycji stojącej.
 • Tętno w poz. stojącej: Średnie tętno podczas stania nieruchomo.
 • Zmienność tętna w pozycji stojącej (RMSSD na stojąco): Zmienność tętna podczas stania nieruchomo.

Wyniki ostatniego testu możesz zobaczyć na zegarku w Test ortostatyczny > Najnowsze wyniki. Wyświetlany jest tylko ostatni wynik. Funkcja Recovery Pro uwzględnia tylko pierwszy udany test danego dnia. Różnica pomiędzy pomiarami, a wartościami średnimi tętna spoczynkowego, tętna najwyższego i tętna w pozycji stojącej jest podawana w nawiasach obok najnowszego wyniku.

Jeśli chcesz zobaczyć wizualną analizę wyników Testu ortostatycznego, przejdź do serwisu Flow i wybierz ten test z Kalendarza, aby uzyskać szczegółowe informacje. Możesz również śledzić wyniki testu w dłuższej perspektywie czasowej i wykrywać wszelkie odchylenia od poziomu bazowego.

Po wykonaniu co najmniej dwóch Testów ortostatycznych w okresie 28 dni, na zegarku po teście zostaną wyświetlone informacje zwrotne na temat regeneracji Twojego układu krążenia. Te informacje zwrotne opierają się na porównaniu Twojej zmienności tętna do wartości normalnych dla populacji.

Po wykonaniu co najmniej czterech testów w okresie 28 dni, ostatni wynik testu ortostatycznego jest porównywany z indywidualnym normalnym zakresem zmienności tętna (RMMS). Twój normalny zakres jest obliczany na podstawie odchylenia standardowego wyników testu z ostatnich 4 tygodni. Ponieważ zmienność tętna jest cechą bardzo indywidualną, wyniki testu stają się bardziej dokładne, im więcej pomiarów jest wykonywanych.

Test ortostatyczny z funkcją Recovery Pro

Test ortostatyczny stanowi również integralną część funkcji Recovery Pro w zegarku Vantage V, która informuje użytkownika, czy układ sercowo-naczyniowy został zregenerowany czy nie. Ta funkcja porównuje wyniki Testu ortostatycznego z poziomem odniesienia uzyskanym na podstawie wyników zebranych w dłuższym czasie, uwzględniając również subiektywną regenerację i długoterminową historię treningu.