Jesteś tutaj: Trening > Podczas treningu

Podczas treningu

Przeglądanie ekranów treningowych

Podczas treningu możesz przeglądać ekrany treningowe za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. Zwróć uwagę, że dostępność ekranów treningowych i wyświetlanych informacji zależy od rodzaju wybranej kategorii sportu i ustawień profilu sportowego.

Ustawienia dla każdego profilu sportowego oraz nowe profile sportowe możesz określić w serwisie internetowym i aplikacji Polar Flow. Możesz tworzyć spersonalizowane podglądy wyników treningów dla każdego uprawianego sportu i wybrać dane wyświetlane podczas treningu. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.

Widok treningowy może na przykład zawierać następujące informacje:

Tętno i ZonePointer

Dystans

Czas trwania

Tempo/prędkość

Tętno i ZonePointer

Czas trwania

Kalorie

Suma spadków terenu

Aktualna wysokość n.p.m.

Suma wzniesień terenu

Maksymalne tętno

Wykres tętna i aktualne tętno

Średnie tętno

Moc maksymalna

Wykres mocy i aktualna moc

Moc średnia

Pora dnia

Czas trwania

Ustawianie timerów

Aby używać timerów podczas treningu, musisz dodać je do swoich ekranów treningowych. Możesz to zrobić, ustawiając widok timera dla bieżącej sesji treningowej przy użyciu menu podręcznego lub dodając timery do ekranów treningowych profilu sportowego w ustawieniach profilu sportowego w serwisie Flow i synchronizując te ustawienia z zegarkiem.

Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w Polar Flow.

 

Timer interwałów

Jeśli włączysz widok timera dla sesji treningowej z poziomu menu podręcznego, timer będzie uruchamiany przy rozpoczęciu sesji treningowej. Możesz zatrzymać timer i uruchomić nowy timer zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli timer został dodany do ekranów treningowych profilu sportowego, z którego korzystasz, możesz go uruchomić w następujący sposób:

 1. Przejdź do ekranu Timer interwałów, a następnie naciśnij i przytrzymaj OK. Wybierz Start, aby użyć uprzednio ustawionego timera lub utwórz nowy timer w menu Ustaw timer interwałów:
 2. Wybierz Na podst. czasu lub Na podst. dystansu: Na podstawie czasu: Ustaw minuty i sekundy timera, a następnie naciśnij OK. Na podstawie dystansu: Ustaw dystans dla timera i naciśnij OK.
 3. Zostanie wyświetlony komunikat Ustawić inny timer? Aby ustawić inny timer, naciśnij OK.
 4. Po zakończeniu wybierz Start, aby włączyć timer interwałów. Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu każdego interwału.

Aby zatrzymać timer naciśnij i przytrzymaj OK i wybierz Zatrzymaj timer.

Timer odliczania

Jeśli włączysz widok timera dla sesji treningowej z poziomu menu podręcznego, timer będzie uruchamiany przy rozpoczęciu sesji treningowej. Możesz zatrzymać timer i uruchomić nowy timer zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli timer został dodany do ekranów treningowych profilu sportowego, z którego korzystasz, możesz go włączyć w następujący sposób:

 1. Przejdź do ekranu Timer odliczania, a następnie naciśnij i przytrzymaj OK.
 2. Wybierz Start, aby użyć wcześniej ustawionego timera lub wybierz Ustaw timer odliczania, aby ustawić nowy czas odliczania. Po zakończeniu wybierz Start, aby uruchomić timer odliczania.
 3. Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu odliczania. Jeśli chcesz ponownie uruchomić timer odliczania naciśnij i przytrzymaj OK, a następnie wybierz Start.

Aby zatrzymać timer, naciśnij i przytrzymaj OK i wybierz Zatrzymaj timer.

Blokowanie strefy tętna, prędkości lub mocy

Dzięki funkcji ZoneLock możesz zablokować wyznaczoną na podstawie tętna, prędkości/tempa lub mocy strefę, w której się znajdujesz, i pozostawać w niej bez potrzeby sprawdzania urządzenia. Jeżeli podczas treningu przekroczysz wartości graniczne zablokowanej strefy, zegarek powiadomi Cię o tym wibracjami.

Aby skorzystać z ZoneLock i zablokować prędkość/tempo, dodaj pełnoekranowy widok Wykres prędkości/tempa lub Wykres mocy ekranu treningowego do profili sportowych w ZoneLock z ustawień profili sportowych w serwisie Flow.

Blokowanie strefy tętna

Przejdź do widoku tętna, a następnie naciśnij i przytrzymaj OK, aby zablokować bieżącą strefę tętna.

Aby odblokować strefę ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk OK.

Blokowanie strefy prędkości/tempa

Aby zablokować bieżącą strefę prędkości/tempa, naciśnij i przytrzymaj OK w pełnoekranowym widoku Wykres prędkości/tempa.

Aby odblokować strefę ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk OK.

Blokowanie strefy mocy

Aby zablokować bieżącą strefę mocy, naciśnij i przytrzymaj OK w pełnoekranowym widoku Wykres mocy.

Aby odblokować strefę ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk OK.

Zapisywanie okrążenia

Naciśnij OK, aby zapisać okrążenie. Okrążenia mogą także zapisywać się automatycznie. W ustawieniach profili sportowych w aplikacji lub serwisie internetowym Polar Flow ustaw Automat. okrąż. na Dystans okrąż., Czas okrążenia lub W oparciu o lokalizację. Po wybraniu opcji Dystans okrąż. ustaw dystans, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Po wybraniu opcji Czas okrążenia ustaw czas, po którym zapisywane będzie kolejne okrążenie. Funkcja automatycznego zapisywania okrążeń w oparciu o lokalizację umożliwia zapisywanie czasu okrążenia za każdym razem po dotarciu do punktu początkowego treningu.

Zmiana sportu podczas treningu multisportowego

Naciśnij WSTECZ i wybierz dyscyplinę sportu, którą chcesz ustawić. Potwierdź wybór, naciskając OK.

Trening z określonym celem

Jeśli szybki cel treningowy utworzony przez Ciebie w serwisie internetowym lub aplikacji Flow i zsynchronizowany z zegarkiem jest związany z czasem trwania treningu, dystansem do pokonania lub liczbą kalorii, wyświetlany jest następujący ekran celu treningowego jako domyślny ekran pierwszego treningu:

Jeśli utworzony przez Ciebie cel treningowy jest związany z czasem trwania lub dystansem, możesz zobaczyć, ile brakuje Ci do osiągnięcia celu.

LUB

Jeśli utworzony przez Ciebie cel treningowy jest związany z kaloriami, możesz zobaczyć, ile kalorii musisz jeszcze spalić.

Jeśli interwałowy cel treningowy został utworzony przez Ciebie w serwisie internetowym lub aplikacji Flow i zsynchronizowany z zegarkiem, wyświetlany jest następujący ekran celu treningowego jako domyślny ekran pierwszego treningu:

 • W zależności od wybranej intensywności możesz zobaczyć swoje tętno lub prędkość/tempo oraz górne i dolne limity tętna lub prędkości/tempa dla danej fazy.
 • Nazwa fazy i numer fazy/całkowita liczba faz
 • Czas trwania/pokonany dystans
 • Docelowy czas trwania/dystans bieżącej fazy

Zapoznaj się z częścią Planowanie treningu, aby dowiedzieć się, jak tworzyć cel treningowy.

Zmiana fazy podczas treningu interwałowego

Jeżeli ustawiona została opcja manualnej zmiany fazy podczas konfiguracji celu dotyczącego treningu fazowego, naciśnij OK, aby przejść do kolejnej fazy, po ukończeniu fazy.

Jeśli wybrano opcję zmiany automatycznej, po zakończeniu fazy nastąpi automatyczne przejście do kolejnej fazy. Zegarek informuje Cię o zmianie fazy wibracjami.

Pamiętaj, że ustawiając bardzo krótkie fazy (poniżej 10 sekund), nie usłyszysz alarmu dźwiękowego po zakończeniu fazy.

Wyświetlanie informacji o celu treningowym

Aby zobaczyć informacje o celu treningowym podczas treningu, naciśnij i przytrzymaj OK w widoku celu treningowego.

Powiadomienia

Jeżeli trenujesz poza zaplanowanymi strefami tętna lub prędkości/tempa, zegarek powiadomi Cię o tym wibracjami.