Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Menu szybkich ustawień

Menu szybkich ustawień

Przesuń palcem z góry wyświetlacza na dół na ekranie zegara, aby rozwinąć menu szybkich ustawień. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć ustawienia, po czym dotknij ikony okresowego wyłączania powiadomień lub trybu samolotowego:

  • Alarm: Ustaw powtarzalność alarmu: Wyłączony, jednorazowy, pn – pt lub Codziennie. Jeśli wybierzesz Jednorazowy, pn – pt lub Codziennie, ustaw również godzinę alarmu.

Po ustawieniu alarmu podczas wyświetlania czasu pojawi się ikona zegara.

  • Okresowe wył. powiadomień: Dotknij ikony okresowego wyłączania powiadomień, aby włączyć funkcję; dotknij ponownie, aby ją wyłączyć. Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień z telefonu ani powiadomień o połączeniach telefonicznych. Wyłączona zostanie również funkcja podświetlenia.
  • Tryb samolotowy: Dotknij ikony trybu samolotowego, aby włączyć funkcję; dotknij ponownie, aby ją wyłączyć. Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z zegarkiem. Możesz nadal korzystać z zegarka, lecz synchronizacja danych z aplikacją Polar Flow lub korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych będzie niemożliwe.

Ikona stanu baterii wskazuje poziom naładowania.