You are here: Vadba > Nosite senzor srčnega utripa

Nosite senzor srčnega utripa

Z uporabo naših senzorjev srčnega utripa med vadbo dobite največ, kar vam ponujajo Polarjeve edinstvene funkcije Smart Coaching. Podatki srčnega utripa vam pomogočajo vpogled v fizično pripravljenost in način, kako telo odgovori na vadbo. To vam pomaga, da prilagodite vadbene načrte in dosežete najboljšo zmogljivost.

Monitor srčnega utripa je vaše fiziološko okno v natančne meritve srčnega utripa in odgovor vašega telesa na spremembe vaše fizične dejavnosti v vsakem trenutku. Čeprav je veliko subjektivnih indikatorjev, kako se vaše telo počuti med vadbo – na primer opazen napor, dihanje in fizični občutki – vendar ni noben od teh tako zanesljiv kot pa merjenje srčnega utripa. To je objektivno, nanj pa vplivajo tako notranji kot tudi zunanji dejavniki, kar pomeni, da vam prinaša zanesljive meritve vašega fizičnega stanja.

Združi senzor srčnega utripa

  1. Nosite svoj senzor srčnega utripa in pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
  2. Prikaže se napis To pair, touch your sensor with V800 (Za združevanje se dotaknite svojega senzorja z V800), z V800 se dotaknite senzorja srčnega utripa in počakajte, da ga zazna.
  3. Prikaže se naprava ID Pair Polar H7 xxxxxxxx (Združi Polar H7 xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
  4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).

Združite lahko tudi nov senzor v Settings > General settings > Pair and sync > Pair other device (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi z novo napravo). Za več informacij o združevanju glejte Združevanje

Ko uporabljate senzor srčnega utripa H7, lahko V800 zazna vaš srčni utrip preko oddajnika GymLink, preden ga združite. Poskrbite, da ste pred pričetkom vadbe združili svoj senzor srčnega utripa. Oddajnik GymLink je optimiziran za uporabo pri plavanju, zato je vaš srčni utrip prikazan v sivem v drugih športnih profilih, če ga niste združili preko Bluetooth®.

  1. Navlažite območja elektrod na traku.
  2. Pritrdite priključek na trak.
  3. Prilagodite dolžino traku, da bo tesno, a obenem udobno nameščen. Pričvrstite trak okoli svojega oprsja tik pod prsnimi mišicami ter pritrdite sponko na drugi konec traku.
  4. Preverite, ali so vlažna območja elektrod nameščena trdno ob vaši koži in ali je Polarjev logotip na priključku v osrednjem in v pokončnem položaju.

S traku odstranite priključek in po vsaki vadbi splaknite trak pod tekočo vodo. Pot in vlaga lahko vplivata na vklop senzorja srčnega utripa, zato ga ne pozabite obrisati do suhega.