You are here: Pomembne informacije > Baterije

Baterije

Polar V800 ime notranjo, polnilno baterijo. Polnilne baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Baterijo lahko napolnite in spraznite preko 300-krat, preden se opazi zmanjšanje njene zmogljivosti. Število ciklov polnjenja je odvisno tudi od pogojev uporabe in delovanja. Ne polnite baterije V800, ko je vlažna. Ne polnite baterije v temperaturah pod -10 °C ali nad +50 °C.

Podjetje Polar spodbuja zmanjševanje možnih učinkov odpadkov na okolje in človeško zdravje z upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je mogoče, z ločenim zbiranjem elektronskih naprav, ko je življenjska doba delovanja naprave potekla. Ne odstranjujte tega izdelka med ostale komunalne odpadke.

Polarjev senzor srčnega utripa H7 ima baterijo, ki jo lahko uporabnik zamenja sam. Če želite sami zamenjati baterijo, pozorno upoštevajte navodila v Zamenjava baterije senzorja srčnega utripa

Baterije za senzor hitrosti Bluetooth Smart® in senzor kadence Bluetooth Smart® ni mogoče zamenjati. Polar je senzorje zasnoval tako, da so zapečateni in je tako zagotovljena maksimalna mehanska trpežnost in zanesljivost. Senzorja imata bateriji z dolgo življenjsko dobo. Za nakup novega senzorja se obrnite na pooblaščeni Polarjev servisni center ali trgovca.

Za informacije o bateriji Polarjevega senzorja korakov Bluetooth Smart®, preberite uporabniški priročnik za zadevni izdelek.

Hranite baterije stran od otrok. Če pride do zaužitja, takoj obiščite zdravnika. Baterije se morajo ustrezno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.