You are here: Vadba > Pričnite vadbo

Prični vadbo

Nosite senzor srčnega utripa in poskrbite, da ste njega ter druge združljive snezorje združili s svojim V800.

1. Pričnite pritiskati gumb START, da vstopite v način pred vadbo.

Izberite šport, ki ga želite uporabiti.

2. Izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.

Za spremembo nastavitev športnega profila pred vadbo (v načinu pred vadbo), pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick Menu (Hitri meni). Za vrnitev v način pred vadbo, pritisnite gumb NAZAJ.

Počakajte, da so najdeni GPS in izbirni senzorji

3. Če ste vklopili GPS funkcijo in/ali združili izbirni senzor*, bo V800 samodejno pričel z iskanjem signalov.

Ostanite v načinu pred vadbo, dokler V800 ne najde signalov senzorja in vašega srčnega utripa. Ko je najden, se ob ikoni senzorja prikaže napis V REDU.

4. Bodite pri miru in držite položaj, dokler V800 ne najde satelitskih signalov. Odstotkovna vrednost, ki je prikazana ob ikoni GPS, kaže, kdaj je GPS nared. Ko doseže 100 %, se prikaže napis V REDU in pripravljeni ste na nadaljevanje.

Da bi najbolje ujeli GPS satelitske signale, pojdite na prosto in stran od visokih stavb in dreves. Nosite V800 s sprednjo stranjo navzgor na vašem zapestju. Imejte ga pred seboj v vodoravnem položaju in stran od prsi. Med iskanjem držite roko nepremično in nad nivojem prsi.

V800 s tehnologijo satelitskega predvidevanja SiRFInstantFix™ hitro najde povezavo s satelitom. Natančno predvidi položaje satelitov za do tri dni, tako da lahko najdete satelitski signal v 5–10 sekundah.

Za najboljše rezultate nosite V800 na svojem zapestju in z zaslonom, obrnjenim navzgor. Zaradi položaja GPS-antene na V800 ni priporočljivo, da ga nosite z zaslonom na spodnji strani zapestja. Ko ga imate na krmilu kolesa, poskrbite, da je zaslon obrnjen navzgor.

5. Ko najde V800 vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Med beleženjem vadbe lahko spreminjate pregled vadbe z gumbom GOR/DOL. Za spremembo nastavitev brez prekinitve beleženja vadbe pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni). Za več informacij glejte Hitri meni

*Izbirni senzorji vključujejo Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart, Polarjev senzor kadence Bluetooth® Smart in Polarjev senzor hitrosti Bluetooth® Smart.

Prični vadbo več športov

Preden začnete z vadbo več športov poskrbite, da ste nastavitve športnega profila nastavili za vsak šport, ki ga boste uporabili za vadbo. Za več informacij glejte Športni profili

1. Pričnite s pritiskom gumba START.

2. Izberite Triathlon, Free multisport (Triatlon, Prosta izbira športov) ali katerikoli drug profil več športov (lahko je dodan v spletno storitev Flow).

3. Ko najde V800 vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

4. Za spremembo športa pritisnite gumb NAZAJ, da greste v prehodni način.

5. Izberite svoj naslednji šport in pritisnite gumb START (prikazan je vaš prehodni čas) ter nadaljujte vadbo.

Za več informacij o več športih glejte Več športov

Začni vadbo z vadbenim ciljem

 1. Pričnite tako, da greste v Diary (Dnevnik) ali v Favorites (Najljubše).

 2. V Diary (Dnevniku) izberite dan, za katerega je cilj izbran in pritisnite START, nato pa s seznama izberite cilj in pritisnite START. Prikažejo se katerekoli opombe, dodane v cilj.

  ali

  V Favorites (Najljubših) izberite cilj s seznama in pritisnite START. Prikažejo se katerekoli opombe, dodane v cilj.

 3. Pritisnite START, da vstopite v način pred vadbo in izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.

 4. Ko V800 najde vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Za več informacij o vadbenih ciljih glejte Vadbeni cilji

Prični vadbo z vodičem poti

 1. Na napravi V800 izberite možnost Priljubljeno in pritisnite START.
 2. Na seznamu izberite pot in pritisnite START.
 3. Izberite mesto začetka poti: Začetek poti (v smeri naprej), Najbližja točka poti (v smeri naprej), Najbližja točka poti (v vzvratni smeri) ali Konec poti (v vzvratni smeri) in pritisnite START.
 4. Izberite športni profil, ki ga želite uporabiti, in znova pritisnite START.
 5. Napravo V800 vas bo vodila do poti in vas opozorila, ko jo dosežete.
 6. Ko dosežete pot, ste pripravljeni na začetek!

Za več informacij o vodiču poti glejte Vodič poti

Prični vadbo s tempom dirke

 1. Pričnite tako, da greste v Favorites (Najljubše).

 2. Izberite Race pace (Tempo dirke) in pritisnite START. Nastavite ciljno razdaljo km/m in ciljni čas.

 3. Pritisnite START, da vstopite v način pred vadbo in izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.

 4. Ko V800 najde vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Za več informacij o tempu dirke glejte Race Pace

Prični vadbo z intervalnim časovnikom

Lahko nastavite en ponavljajoč ali dva izmenjujoča se časovnika in/ali časovnika na podlagi razdalje za usmerjanje svojega dela in faz za okrevanje v intervalni vadbi.

 1. Pričnite tako, da greste v Timers > Interval timer ((Časovniki) > (Intervalni časovnik)). Izberite Set timer(s) (Nastavi časovnik(-e)), da ustvarite nove časovnike.
 2. Izberite Time-based (Na podlagi časa) ali Distance-based (Na podlagi razdalje):
  • Time-based (Na podlagi časa): Določite minute in sekunde za časovnik in pritisnite START.
  • Distance-based (Na podlagi razdalje): Nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite START.
 3. Prikaže se Nastavim še en časomer?. Da bi nastavili še en časomer, izberite Da in ponovite 2. korak.
 4. Ko zaključite, izberite Prični X,XX km / XX:XX in pritisnite START, da vstopite v način pred vadbo in nato izberite športni profil, ki ga želite uporabiti.
 5. Ko M400 najde vse signale, pritisnite START. Prikaže se Recording started (Beleženje se je pričelo) in lahko pričnete z vadbo.

Prav tako lahko med vadbo zaženete Interval timer (Intervalni časovnik), na primer po ogrevanju. Pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni) in nato izberite Interval timer (Intervalni časovnik).