You are here: Nastavitve > Nastavitve športnega profila

Nastavitve športnega profila

Prilagodite nastavitve športnih profilov, ki bodo najbolje ustrezale vašim vadbenim potrebam. V V800 lahko urejate določene nastavitve športnih profilov v Settings > Sport profiles (Nastavitvah > Športnih profilih). V različnih športih lahko na primer vklopite ali izklopite GPS.

V spletni storitvi Flow je širok nabor možnosti za prilagajanje. Za več informacij glejte Športni profili

V načinu pred vadbo je privzeto prikazanih sedem športnih profilov. V spletni storitvi Flow lahko dodajate nove športe na seznam in jih sinhronizirate v svoj V800. Na vašem V800 imate lahko naenkrat največ 20 športov. Število športnih profilov v spletni storitvi Flow ni omejeno.

V Sport profiles (Športnih profilih) so privzeti športi:

 • Running (Tek)
 • Cycling (Kolesarjenje)
 • Swimming (Plavanje)
 • Other outdoor (Drugi športi na prostem)
 • Other indoor (Drugi športi v dvorani)
 • Triathlon (Triatlon)
 • Free multisport (Prosta izbira športov)

Če ste pred prvo vadbo v spletni storitvi Flow uredili svoje športne profile in jih sinhronizirali z V800, bo seznam športov že vseboval urejene športne profile.

Nastavitve

Za ogled ali spremembo nastavitev športnega profila pojdite v Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športne profile) in izberite profil, ki ga želite urediti. Do nastavitev športnega profila lahko dostopate tudi iz načina pred vadbo s pritiskom in držanjem gumba LUČ. V športnih profilih, ki vključujejo več športov (npr. triatlon in biatlon), se lahko spreminjajo nastavitve posameznega športa. Pri triatlonu lahko npr. spreminjate nastavitve za plavanje, kolesarjenje in tek.

 • Training sounds (Vadbeni zvoki): Izberite Off, Soft, Loud (Izklop, Nežno, Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).
 • Vibration feedback (Povratne informacije z vibracijo): Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop). Ko je vibracija vklopljena, V800 vibrira npr. takrat, ko pričnete ali ustavite vadbo, ko je najden GPS signal ali ko dosežete vadbeni cilj.
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Ogled srčnega utripa): Izberite Beats per minute (bpm) (Utripi na minuto), % of maximum (% maksimuma) ali % of Hr reserve (% Hr rezerve). Check HR zone limits (Pregled meje območja srčnega utripa): Preglejte meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip viden drugi napravi): Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete On (Vklop), lahko druge združljive naprave (npr. fitnes oprema) zaznajo vaš srčni utrip.
 • Bike power settings (Nastavitve moči kolesa): Izberite Power view, Power, rolling average, Set FTP value (Ogled moči, Moč, povprečje vrtenja, Nastavi vrednsot FTP) ali Check power zone limits (Pregled meje območja moči). Nastavite, kako si želite ogledati svojo moč, kako pogosto so beležijo podatkovne točke vaše moči, nastavite svojo vrednost FTP ali si oglejte meje območja svoje moči.
 • GPS recording (GPS beleženje): Izberite Off (Izklop), Normal (Normalno) ali Power save, long session (Varčevanje z energijo, dolga vadba).
 • Sport specific tap sensitivity (Občutljivost dotika za določen šport): Izberite Off, Light tap, Normal tap, Strong tap (Izklop, Nežen dotik, Običajen dotik, Močan dotik) ali Very strong tap (Zelo močan dotik). Nastavite, kako močno ste se dotaknili prikazovalnika, ko ste upravljali geste za dotik.
 • Stride sensor (Senzor korakov): Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart

Umerjanje senzorja korakov je vidno le, če je bil senzor korakov združen.

 • Calibrate altitude (Umeri nadmorsko višino): nastavite pravilno nadmorsko višino. Priporočljivo je vedno ročno umeriti nadmorsko višino, ko poznate svojo trenutno nadmorsko višino.

Umerjanje nadmorske višine je vidno le, ko dostopate do nastavitev športnih profilov iz načina pred vadbo.

 • Speed view (Ogled hitrosti): Izberite km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo).
 • Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop). Če vklopite automatic pause(samodejna začasna prekinitev) On, se bo vadba samodejno prekinila, ko se nehate premikati.

GPS beleženje mora biti nastavljeno na normalno delovanje, da lahko uporabljate samodejno začasno prekinitev.

 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga) ali Location- based (Na podlagi lokacije). Če izberete Lap distance (Dolžino kroga), po vsakem krogu nastavite razdaljo. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem krogu nastavite trajanje. Če izberete Location- based (Na podlagi lokacije), bo krog vedno zabeležen na določeni lokaciji. (začetna točka vaše vadbe ali nova želena točka, ki ste jo označili med vadbo)

GPS beleženje mora biti nastavljeno na normalno delovanje, da lahko uporabljate samodejno začasno prekinitev.

Upoštevajte, da je pri mnogih profilih dvoranskih športov, skupinskih športov in ekipnih športov nastavitev Srčni utrip je viden drugim napravam privzeto omogočena. To pomeni, da združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, lahko zaznajo vaš srčni utrip. Na seznamu športnih profilov Polar lahko preverite, kateri športni profili imajo privzeto omogočeno oddajanje Bluetooth. Oddajanje Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah športnega profila.