You are here: Lastnosti > R-R beleženje

R-R beleženje

R-R stopnja beleženja shranjuje RR intervale, torej intervale med zaporednimi srčnimi utripi. Srčni utrip se spreminja z vsakim utripom. Spremenljivost srčnega utripa (HRV) je variacija RR-intervalov. Funkcija beleženja R-R vam omogoča, da beležite RR-intervale za raziskave ali treniranje, brez da bi pri tem kopičili vadbene podatke. Vedeti morate, da ne morete vaditi z V800, ko uporabljate funkcijo beleženja R-R.

Izvajanje R-R beleženja

Za izvajanje R-R beleženja:

  1. Nosite senzor srčnega utripa in pojdite na Tests > RR recording > Start Recording (Testi > RR beleženje > Prični z beleženjem) in pritisnite START
  2. prikaže se napis Searching for heart rate (Iskanje srčnega utripa). Beleženje se prične, ko je prikazan napis Heart rate found (Srčni utrip najden).
  3. Če želite ustaviti beleženje, pritisnite in držite gumb NAZAJ.

Rezultati testa

Po ustavitvi beleženja, boste videli rezultat. Rezultat vključuje:

  • Trajanje
  • Čas začetka
  • Čas konca
  • Minimalen srčni utrip
  • Maksimalen srčni utrip
  • Povprečen srčni utrip