You are here: Nastavitve > Hitri meni

Hitri meni

Določene nastavitve se lahko spreminjajo z gumbom za bližnjico. V Quick menu (Hitri meni) lahko vstopite s pritiskanjem in držanjem gumba LUČ v časovnem pogledu ali v pogledu za vadbo. Quick menu (Hitri meni) bo vseboval različne nastavitve, odvisno od tega, iz katerega pogleda ste vstopili.

Časovni pogled

V časovnem pogledu pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni). V časovnem pogledu Quick menu (Hitri meni) lahko:

 • Lock buttons (Zakleni gumbe): Pritisnite START, da zaklenete gumbe. Za odklenitev gumbov pritisnite in držite gumb LUČ.
 • Alarm: Nastavite Off, Once, Monday to Friday (Izklop, Enkrat, Od ponedeljka do petka) ali Every day (Vsak dan). Če izberete Once, Monday to Friday (Enkrat, Od ponedeljka do petka) ali Every day (Vsak dan), nastavite še čas za alarm.
 • Flight mode (Letalski način): Nastavite On (Vklop) ali Off (Izklop).

Pogled za vadbo

V pogledu za vadbo pritisnite in držite gumb LUČ, da vstopite v Quick menu (Hitri meni). V pogledu za vadbo Quick menu(Hitri meni) lahko:

 • Lock buttons (Zakleni gumbe): Pritisnite START, da zaklenete gumbe. Za odklenitev gumbov pritisnite in držite gumb LUČ.

Upravljanje na dotik je možno takrat, ko so gumbi zaklenjeni.

 • Set backlight (Nastavi ozadje): Nastavite On (Vklop) ali Off (Izklop).
 • Sport specific tap sensitivity (Občutljivost dotika za določen šport): Izberite Off, Light tap, Normal tap, Strong tap (Izklop, Nežen dotik, Običajen dotik, Močan dotik) ali Very strong tap (Zelo močan dotik). Nastavite, kako močno ste se dotaknili zaslona, ko ste uporabljali dotike v športnem profilu, ki ga trenutno uporabljate.
 • Search Sensor (Iskanje senzorja): Iskanje senzorja srčnega utripa, tekaškega ali kolesarskega senzorja.
 • Stride sensor (Senzor korakov): Izberite Calibration (Umerjanje) ali Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost). V Calibration (Umerjanju) izberite Automatic (Samodejno) ali Manual (Ročno). V Choose sensor for speed (Izberi senzor za hitrost) nastavite vir za podatke o hitrosti: Stride sensor (Senzor korakov) ali GPS. Za več informacij o umerjanju glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart
 • Calibrate altitude (Umeri nadmorsko višino): Nastavite pravilno nadmorsko višino. Priporočljivo je vedno ročno umeriti nadmorsko višino, ko poznate svojo trenutno nadmorsko višino.
 • Countdown timer (Odštevalnik časa): Vklopite odštevalnik časa. Odštevalnik časa je prikazan v svojem lastnem pogledu za vadbo, ko je vklopljen.
 • Interval timer (Intervalni časovnik): Ustvarite čas in/ali razdaljo na intervalnih časovnikih, da točno določite čas za delo in okrevanje v svoji intervalni vadbi.
 • Current location info (Informacije o trenutni lokaciji): Ta izbira je na voljo le, če je GPS nastavljen za športni profil.
 • Izberite Set location guide on (Nastavitev vodiča za lokacijo), prikaže se Set target point (Nastavi ciljno točko). Izberite Starting point (default) (Začetna točka (privzeto)). Vodič lokacije se uporablja s funkcijo Na sam začetek, ki vas vodi na vašo začetno točko ali želeno točko.

Ciljno točko lahko spremenite tako, da se vrnete v Quick menu (Hitri meni) in izberete Change target point (Spremeni ciljno točko).

Ko je vklopljen Location guide (Vodič za lokacijo), se Save new POI (Shrani novo želeno točko) doda v Quick menu (Hitri meni).

 • Pritisnite START, ko se Save new POI (Shrani novo želeno točko) prikaže za shranjevanje trenutne lokacije kot želene točke.