You are here: Senzorji > Polarjev senzor kadence Bluetooth® Smart

Polarjev senzor kadence Bluetooth® Smart

Združi senzor kadence z V800

Prepričajte se, da je senzor kadence pravilno nameščen. Za več informacij, kako nastaviti senzor kadence, glejte uporabniški priročnik senzorja kadence.

Obstajata dva načina, kako združiti senzor kadence z vašim V800:

 1. Pritisnite gumb START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 2. V800 prične iskanje vašega senzorja kadence. Nekajkrat obrnite gonilko, da vklopite senzor. Utripajoča rdeča lučka v senzorju označuje, da je senzor vklopljen.
 3. Prikaže se ID naprave Pair Polar CAD xxxxxxxx (Združi Polar CAD xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
 4. Ko ste opravili združevanje, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).
 5. Sensor linked to: (Senzor povezan na) se prikaže. Izberite Bike 1 (Kolo 1) ali Bike 2 (Kolo 2). Potrdite z gumbom START.

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi novo napravo) in pritisnite START.
 2. V800 prične iskanje senzorja kadence. Nekajkrat obrnite gonilko, da vklopite senzor. Utripajoča rdeča lučka v senzorju označuje, da je senzor vklopljen.
 3. Ko je najden senzor kadence, se prikaže Polar CAD xxxxxxxx (Polar CAD xxxxxxxx).
 4. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 5. Ko ste opravili združevanje, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).
 6. Sensor linked to: (Senzor povezan na) se prikaže. Izberite Bike 1 (Kolo 1) ali Bike 2 (Kolo 2). Potrdite z gumbom START.