You are here: Nastavitve > Fizične nastavitve

Fizične nastavitve

Za pogled in urejanje svojih fizičnih nastavitev pojdite na Settings > Physical settings (Nastavitve > Fizične nastavitve). Zelo je pomembno, da ste natančni pri fizičnih nastavitvah, še posebej ko nastavljate svojo težo, višino, datum rojstva in spol, saj te nastavitve vplivajo na točnost meritvenih vrednosti, kot so meje srčnega utripa in poraba kalorij.

V Physical settings (Fizičnih nastavitvah) boste našli:

 • Weight (Teža)
 • Height (Višina)
 • Date of birth (Datum rojstva)
 • Sex (Spol)
 • Training background (Ozadje vadbe)
 • Maximum heart rate (Maksimalni srčni utrip)
 • Resting heart rate (Srčni utrip v mirovanju)
 • VO2max

Teža

Nastavite težo v kilogramih (kg) ali funtih (lbs).

Višina

Nastavite svojo višino v centimetrih (metrično) ali čevljih in palcih (imperialno).

Datum rojstva

Nastavite svoj datum rojstva. Vrstni red, v katerem so nastavitve datuma, je odvisen od načina časa in formata datuma, ki ste ga izbrali (24h: dan – mesec – leto / 12h: mesec – dan – leto).

Spol

Izberite Male (Moški) ali Female (Ženska).

Ozadje vadbe

Ozadje vadbe je ocena vaše dolgoročne fizične stopnje aktivnosti. Izberite možnost, ki najbolj ustreza celotni količini in intenzivnosti vaše fizične dejavnosti v zadnjih treh mesecih.

 • Occasional (0-1h/week) (Občasno (0–1h/teden)): Rekreativne vadbe ali težke fizične vadbe se ne udeležujete redno, npr. hodite le za razvedrilo in le občasno vadite tako težko, da zato težje dihate in se znojite.
 • Regular (1-3h/week) (Redno (0–3h/teden)): Redno se udeležujete rekreativne vadbe, npr. pretečete 5–10 km ali 3–6 milj na teden ali porabite 1–3 ure na teden za primerljivo fizično aktivnost ali pa vaše delo zahteva zmerno fizično aktivnost.
 • Frequent (3-5h/week) (Pogosto (3–5h/teden)): Udeležujete se težke fizične vadbe vsaj trikrat na teden, npr. pretečete 20–50 km ali 12–31 milj na teden ali porabite 3–5 ur na teden za primerljivo težko vadbo.
 • Heavy (5-8h/week) (Težko (5–8h/teden)): Udeležujete se težke fizične vadbe vsaj petkrat na teden in se včasih udeležite množičnih športnih dogodkov.
 • Semi-pro (8-12h/week) (Polprofesionalno (8–12h/teden)): Udeležujete se težke fizične vadbe skoraj vsak dan in pa vadite, da bi izboljšali svojo zmogljivost v tekmovalne namene.
 • Pro (>12h/week) (Profesionalno (>12h/teden)): Ste vzdržljivostni športnik. Udeležujete se težke fizične vadbe, da bi izboljšali svojo zmogljivost v tekmovalne namene.

Spletna storitev Flow tedensko spremlja količino vaše vadbe. Če se je količina vaše vadbe spremenila, vam storitev predlaga, da posodobite ozadje vadbe, osnovano na zadnjih 14 tednih vadbe.

Maksimalni srčni utrip

Nastavite svoj maksimalni srčni utrip, če poznate svojo trenutno vrednost maksimalnega srčnega utripa. Vaša vrednost srčnega utripa glede na starost (220 – starost) je prikazana kot privzeta nastavitev, ko prvič nastavljate to vrednost.

HRmax se uporablja za oceno porabe energije. HRmax je najvišje število srčnih utripov v eni minuti med maksimalnim fizičnim naporom. Najbolj točen način za določitev vašega osebnega HRmax je, da opravite obremenitveni test v laboratoriju. HRmax je ključen pri določanju intenzivnosti vadbe. Je oseben in odvisen od starosti in dednih dejavnikov.

Srčni utrip v mirovanju

Nastavitev svoj srčni utrip v mirovanju.

Srčni utrip osebe v mirovanju (HRmirovanje) je najnižje število srčnega utripa na minuto (bpm) ob popolnem počitku in brez motenj. Starost, raven telesne pripravljenosti, genetika, zdravstveno stanje in vpliv spola HRmirovanje. HRmirovanje je upadlo kot rezultat kardiovaskularnega stanja. Običajna vrednost za odrasle je 60–80 bpm, vendar lahko pri vrhunskih športnikih znaša tudi 40 bpm.

Vo2max

Nastavite svoj VO2max.

Obstaja jasna povezava med maksimalno porabo kisika (VO2max) telesa in kardiorespiratornimi zmogljivostmi, ker je oskrba tkiv s kisikom odvisna od delovanja pljuč in srca. VO2max (maksimalni sprejem kisika, maksimalna aerobna moč) je maksimalna stopnja, pri kateri lahko telo pri maksimalni vadbi porablja kisik; neposredno je povezana z maksimalno kapaciteto srca, da mišice oskrbuje s krvjo. VO2max se lahko meri ali napoveduje s testi telesne pripravljenosti (npr. maksimalni test vadbe, submaksimalni test vadbe, Polarjev test telesne pripravljenosti). VO2max je dober pokazatelj kardiorespiratorne zmogljivosti in dobro napoveduje zmogljivost pri vzdržljivostnih dogodkih, kot so tek na razdalje, kolesarjenje, tek na smučeh in plavanje.

VO2max je lahko izražen v mililitrih na minuto (ml/min = ml ■ min-1), ali pa se ta vrednost deli s posameznikovo telesno težo v kilogramih (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).