You are here: Vadba > Začasno prekinite/ustavite vadbo

Začasno prekini/ustavi vadbo

1. Za začasno prekinitev vadbe pritisnite gumb NAZAJ. Prikaže se Recording paused (Beleženje začasno prekinjeno). Za nadaljevanje vaše vadbe pritisnite gumb START.

2. Za ustavitev vadbe pritisnite in držite gumb NAZAJ za tri sekunde, ko je začasno prekinjena, dokler se ne prikaže Recording ended (Beleženje končano).

Če po začasni prekinitvi vadbo zaključite, se pretekli čas med začasno prekinitvijo ne prišteje k celotnemu času.