You are here: Lastnosti > Smart Coaching > Jump Test

Test skokov

Izbirate lahko med tremi vrstami skokov: skok iz počepa, nasprotno gibanje in dolgotrajno skakanje. Testi skokov iz počepa ter z nasprotnim gibanjem merijo vašo eksplozivno moč, vendar se pri testu skokov z nasprotnim gibanjem vaše mišice in kite predhodno raztegnejo in vam omogočijo, da uporabite elastično energijo in tako skočite višje. Test dolgotrajnega skakanja meri vašo anaerobno moč. Še posebej je uporaben za športe, ki zahtevajo anaerobno moč, kar pomeni maksimalen napor v krajših časovnih obdobjih.

Za test skokov pojdite na Tests > Jump Test (Testi > Test skokov). Za izvajanje testa potrebujete Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart. Za več informacij glejte Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart

Če niste združili Polarjevega senzorja korakov Bluetooth® Smart z V800, potrebujete Polarjev senzor korakov, ki se prikaže, ko želite vstopiti v Jump Test (Test skokov).

Preden začnete katerega koli od testov, poskrbite, da ste se dobro ogreli, predvsem mišice na nogah. Vse teste vedno izvajajte z enako in s pravilno tehniko in tako povečajte primerljivost in zanesljivost rezultatov.

Zadnji rezultat vašega testa je prikazan v Tests > Jump test > Latest result (Testi > Test skokov > Zadnji rezultat). Prikaže se le zadnji rezultat testa. Vse predhodne rezultate si lahko pogledate v dnevniku V800. Za vizualno analizo testov skokov pojdite na spletno storitev Flow in izberite test iz Diary (Dnevnika) ter si oglejte podrobnosti.

Skok iz počepa

Test skokov iz počepa meri eksplozivno moč. Pri tem testu začnete s pokrčenimi koleni pod kotom 90 stopinj in iz tega položaja skačete navpično kar se da visoko. Roke naj bodo na bokih, da mahanje z njimi ne vpliva na test. Kolena in gležnji naj bodo pri odskoku iztegnjeni, v enakem iztegnjenem položaju morajo biti ob pristanku na blazinico stopala.

Pri testu skok iz počepa ponovite trikrat, najboljši poskus pa velja za najboljši rezultat. Med skoki si pustite trenutek za okrevanje in tako zagotovite, da v vsak skok vložite največ.

Izvajanje skoka iz počepa

Nosite Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart in izberite Jump test > Squat (Test skokov > Počep) in pritisnite START. Prikaže se Searching for stride sensor (Iskanje senzorja korakov). Prikaže se Squat jumps Start now! (Začetek skokov iz počepa), ko lahko začnete s testom.

 1. Stojte z rokami na bokih in s pokrčenimi koleni pod kotom 90 stopinj. Bodite pri miru nekaj sekund.
 2. Skočite navpično brez nasprotnega gibanja.
 3. Pristanite na obeh stopalih, z ravnimi nogami in z iztegnjenimi gležnji.
 4. Skok iz počepa ponovite trikrat. Med skoki si pustite trenutek za okrevanje in tako zagotovite, da v vsak skok vložite največ.

Pomembno je, da med skokom iz počepa ne izvajate nasprotnega gibanja.

Med testom boste videli število izvedenih skokov (1/3, 2/3 ali 3/3) in višino zadnjega skoka, npr. 53 cm.

Rezultati testa

Po testu boste videli višine vseh treh skokov.

Skok z nasprotnim gibanjem

Test skokov iz z nasprotnim gibanjem meri eksplozivno moč. Test se izvede tako, da začnete v pokončnem položaju in počepnete, da so noge pod kotom 90 stopinj, preden takoj skočite navpično kar se da visoko. Roke naj bodo na bokih, da mahanje z njimi ne vpliva na test. Kolena in gležnji naj bodo pri odskoku iztegnjeni, v enakem iztegnjenem položaju morajo biti ob pristanku na blazinico stopala.

Pri testu skok z nasprotnim gibanjem ponovite trikrat, najboljši poskus pa velja za najboljši rezultat. Med skoki si pustite trenutek za okrevanje in tako zagotovite, da v vsak skok vložite največ.

Izvajanje skoka z nasprotnim gibanjem

Nosite Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart in izberite Jump test > Countermovement (Test skokov > Nasprotno gibanje) in pritisnite START. Prikaže se Searching for stride sensor (Iskanje senzorja korakov). Prikaže se Countermovement jumps Start now! (Začetek skokov z nasprotnim gibanjem), ko lahko začnete s testom.

 1. Stojte pokončno z rokami na bokih.
 2. Hitro počepnite, da so kolena pod kotom 90 stopinj in takoj skočite navpično.
 3. Pristanite na obeh stopalih, z ravnimi nogami in z iztegnjenimi gležnji.
 4. Skok z nasprotnim gibanjem ponovite trikrat. Med skoki si pustite trenutek za okrevanje in tako zagotovite, da v vsak skok vložite največ.

Med testom boste videli število izvedenih skokov (1/3, 2/3 ali 3/3) in višino zadnjega skoka, npr. 59 cm.

Rezultati testa

Po testu boste videli višine vseh treh skokov.

Dolgotrajno skakanje

Test dolgotrajnega skakanja meri vašo anaerobno moč. Test je še posebej uporaben za športe, ki zahtevajo anaerobno moč, kar pomeni maksimalen napor v krajših časovnih obdobjih. Namen testa dolgotrajnega skakanja je skočiti kar se da velikokrat z maksimalno višino v določenem času.

Test dolgotrajnega skakanja izvedete tako, da počepnete in so kolena pod kotom 90 stopinj, nato pa hitro skočite navpično kar se da visoko in pristanete na obe nogi hkrati. Navpično skakanje nato ponavljate do izteka časa. Test je treba začeti z maksimalnim naporom, s skakanjem kar se da visoko in hitro. Skozi test boste jasno postajali utrujeni, vendar ga do konca izvedite z maksimalnim naporom. V spletni storitvi Flow lahko analizirate vsak skok posebej in opazujete, kako se je njegova višina skozi test zmanjševala.

Izvajanje dolgotrajnega skakanja

Pred začetkom testa dolgotrajnega skakanja nastavite njegovo trajanje. Izberite Jump test > Set duration of cont. test (Test skokov > Nastavi trajanje dolg. testa) Trajanje lahko nastavite na 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds (15 sekund, 30 sekund, 60 sekund) ali Set other duration (Nastavi drugo trajanje). Če izberete Set other duration (Nastavi drugo trajanje), lahko nastavite trajanje kjerkoli od 5 do 300 sekund.

Nosite Polarjev senzor korakov Bluetooth® Smart in izberite Jump test > Continuous (Test skokov > Dolgotrajno skakanje) in pritisnite START. Prikaže se Searching for stride sensor (Iskanje senzorja korakov). Prikaže se Continuous jumps Start now! (Začetek dolgotrajnega skakanja), ko lahko začnete s testom.

 1. Stojte pokončno z rokami na bokih.
 2. Počepnite, dokler niso kolena pokrčena pod kotom 90 stopinj in takoj skočite navpično.
 3. Pristanite na obeh stopalih, z ravnimi nogami in z iztegnjenimi gležnji.
 4. Skok ponavljajte, dokler se test ne zaključi (o koncu testa vas opozorita zvok in vibracija).

Med testom boste videli število skokov in preostanek časa.

Rezultati testa

Po testu boste videli število skokov, njihovo povprečno višino in povprečno moč na kilogram/funt.