You are here: Nastavitve > Splošne nastavitve

Splošne nastavitve

Za pogled in urejanje vaših splošnih nastavitev pojdite na Settings > General settings (Nastavitve > Splošne nastavitve).

V General settings (Splošnih nastavitvah) boste našli:

 • Pair and sync (Združi in sinhroniziraj)
 • Flight mode (Letalski način)
 • Button sounds (Zvoki gumba)
 • Button lock (Zaklep gumba)
 • Tap sensitivity (Občutljivost dotika)
 • Units (Enote)
 • Language (Jezik)
 • Training view color (Barva za ogled vadbe)
 • About your product (O vašem izdelku)

Združi in sinhroniziraj

 • Pair new device (Združi novo napravo): Združite senzorje srčnega utripa, tekaške senzorje, kolesarske senzorje ali mobilne naprave s svojim V800.
 • Paired devices (Združene naprave): Oglejte si vse naprave, ki ste jih združili s svojim V800. Te lahko vključujejo senzorje srčnega utripa, tekaške senzorje, kolesarske senzorje in mobilne naprave.
 • Sync Data (Sinhroniziraj podatke): Sinhronizirajte podatke z aplikacijo Flow. Napis Sync data (Sinhroniziraj podatke) postane viden, ko ste združili svoj V800 z mobilno napravo.

Letalski način

IzberiteOn (Vklop) ali Off (Izklop).

Pri letalskem načinu se prekine vsakršna brezžična komunikacija z naprave. Še vedno lahko beleži vašo aktivnost, vendar pa je ne morete uporabljati pri vadbah s senzorjem srčnega utripa, niti ne morete svojih podatkov sinhronizirati z mobilno aplikacijo Polar Flow, ker je Bluetooth® Smart onemogočen.

Zvok gumbov

Zvoke gumbe nastavite na On (Vklop) ali Off (Izklop).

Prosimo, vedite, da ta izbira ne spreminja zvokov vadbe. Zvoki vadbe so spremenjeni v nastavitvah športnega profila. Za več informacij glejte Nastavitve športnega profila

Zaklep gumba

Izberite Manual lock (Ročni zaklep) ali Automatic lock (Samodejni zaklep). V Manual lock (Ročnem zaklepu) lahko zaklenete gumbe ročno iz Quick menu (Hitrega menija). V Automatic Lock (Samodejnem zaklepu) se gumb samodejno zaklene po 60 sekundah.

Funkcija za dotik se lahko uporablja, ko je vklopljen zaklep gumba.

Občutljivost dotika za časovni način

Izberite Off, Light tap, Normal tap, Strong tap (Izklop, Nežen dotik, Običajen dotik, Močan dotik) ali Very strong tap (Zelo močan dotik). Nastavite, kako močno ste se dotaknili prikazovalnika, ko ste upravljali geste za dotik.

Enote

Izberite metrične (kg, cm, °C) ali imperialne (lb, ft,°F) enote. Nastavite enote, ki se uporabljajo za izmero teže, višine, razdalje, hitrosti in temperature.

Jezik

V800 ima privzeto nastavljen le angleški jezik. Drugi jeziki se lahko v spletno storitev Flow dodajajo. Da bi dodali nov jezik, pojdite na polar.com/flow in se prijavite. Kliknite svoje ime/profilno fotografijo v zgornji desni kot, izberite Products (Izdelke) in nato Settings (Nastavitve) V800. Izberite jezik, ki ga želite s seznama in ga sinhronizirajte s svojo uro V800. Jeziki, ki jih lahko izberete so: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Português, 简体中文, Suomi (danščina, nemščina, angleščina, španščina, francoščino, italijanščina, kitajščina, nizozemščina, norveščina, portugalščina, japonščina, finščina) ali Svenska (švedščina).

Barva pogleda za vadbo

Izberite Dark (Temna) ali Light (Svetla). Spremenite barvo prikazovalnika vašega pogleda vadbe. Ko je izbrana Light (Svetla), ima pogled vadbe svetlo ozadje s temnimi številkami in črkami. Ko je izbrana Dark (Temna), ima pogled vadbe temno ozadje s svetlimi številkami in črkami.

O vašem izdelku

Preverite ID naprave vašega V800, kot tudi različice programa in HW modela.