You are here: Vadba > Funkcije med vadbo

Funkcije med vadbo

Zamenjaj šport med vadbo različnih športov

Pritisnite NAZAJ in izberite šport, ki ga želite vklopiti. Potrdite svojo izbiro z gumbom START.

Beležite krog

Pritisnite gumb START, da zabeležite krog. Krog lahko zabeležite tako, da se dotaknete zaslona, če ste ga v spletni storitvi Flow nastavili na športni profil. Krogi se lahko beležijo tudi samodejno. V nastavitvah športnega profila nastavite Automatic lap (Samodejni krog) na Lap distance, Lap duration (Dolžino kroga), (Trajanje kroga) ali Location- based (Na podlagi lokacije). Če izberete Lap distance (Dolžino kroga), po vsakem krogu nastavite razdaljo. Če izberete Lap duration (Trajanje kroga), po vsakem krogu nastavite trajanje. Če izberete Location- based (Na podlagi lokacije), bo krog vedno zabeležen na določeni lokaciji. (začetna točka vaše vadbe ali nova želena točka, ki ste jo označili med vadbo)

Zakleni območje srčnega utripa

Pritisnite in držite gumb START, da zaklenete območje srčnega utripa, v katerem se trenutno nahajate. Da bi zaklenili/odklenili območje, pritisnite in držite gumb START. Če vaš srčni utrip preseže zaklenjeno območje, vas ura opozori z zvokom in vibracijo.

Spremeni občutljivost dotika za določen šport

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Izberite Sport specific tap sensitivity (Občutljivost dotika za določen šport) s seznama in izberite Light tap, Normal tap, Strong tap, Very strong tap (Nežen dotik, Običajen dotik, Močan dotik, Zelo močan dotik) ali Off (Izklop), da poosebite občutljivost, ki najbolje ustreza vašemu trenutnemu športu.

Zamenjaj fazo med vadbo v fazah

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Izberite iz seznama Start next phase (Začni naslednjo fazo) in pritisnite gumb START (če je izbrana ročna sprememba faze, ko je bil ustvarjen cilj). Če je izbran samodejni način, se bo po zaključku faza samodejno zamenjala.

Ogled hitrega menija

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Določene nastavitve lahko spremenite brez začasne prekinitve vadbe. Za več informacij glejte Hitri meni

Vklop stalne osvetlitve ozadja

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Izberite iz seznama Set backlight on (Vklop osvetlitve ozadja) in pritisnite gumb START. Ko to omogočite, ostane osvetlitev ozadja ob pritisku na gumb LUČ prižgano. Vedeti morate, da uporaba te funkcije skrajšuje življenjsko dobo baterije.

Vklopi vodiča za lokacijo

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Izberite Set location guide on (Vklopi vodiča za lokacijo), prikaže se Set target point (Nastavi ciljno točko). Izberite Starting point (default) (Začetna točka (privzeto)). Ciljno točko lahko spremenite tako, da se vrnete v Quick menu (Hitri meni) in izberete Change target point (Spremeni ciljno točko). Med vadbo mora biti shranjena vsaj ena želena točka, da lahko spremenite ciljno točko. Vodič lokacije se uporablja s funkcijo Na sam začetek, ki vas vodi na vašo začetno točko ali želeno točko. Za več informacij glejte Nazaj na začetek

Shrani želeno točko

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Izberite iz seznama Set location guide on (Vklopi vodiča za lokacijo) in pritisnite gumb START. Iz seznama izberite Save new POI (Shrani novo želeno točko) in pritisnite gumb START, da shranite svojo trenutno lokacijo kot želeno točko.

Odštevalnik časa

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Izberite iz seznama Countdown timer (Odštevalnik časa) in pritisnite gumb START. Izberite Set Timer (Nastavi časovnik), nastavite odštevalnik časa in za potrditev pritisnite gumb START.

Intervalni časovnik

Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni). Izberite s seznama Interval timer (Intervalni časovnik) in pritisnite gumb START. Izberite Start X.XX km / XX:XX (Prični X,XX km / XX:XX), da uporabite prejšnji nastavitveni časovnik ali ustvarite novega v Set Timer (Nastavitvenem časovniku):

  1. Izberite Time-based (Na podlagi časa) ali Distance-based (Na podlagi razdalje):
    • Time-based (Na podlagi časa): Določite minute in sekunde za časovnik in pritisnite START.
    • Distance-based (Na podlagi razdalje): Določite razdaljo za časovnik in pritisnite START.
  2. Prikaže se Set another timer? (Nastavim še en časovnik?). Da bi nastavili še en časovnik, izberite Yes (Da).
  3. Ko zaključite, izberite Start X.XX km / XX:XX (Prični X,XX km / XX:XX) in pritisnite START.

Samodejna začasna prekinitev

Ko se pričnete gibati ali se ustavite, se vaš V800 samodejno zažene in ustavi beleženje vadbe. GPS beleženje se mora nastaviti na običajno ali pa morate imeti Polarjev senzor hitrosti Bluetooth® Smart za samodejno začasno prekinitev. Vklopite ali izklopite samodejno začasno prekinitev v Quick menu (Hitrem meniju) ali v nastavitvah športnega profila. Za več informacij glejte Nastavitve športnega profila

HeartTouch

Približajte V800 k senzorju srčnega utripa, da aktivirate funkcijo HeartTouch. Funkcijo lahko nastavite na: izklop, aktiviraj osvetlitev ozadja, prikaži prejšnji krog ali prikaži čas v dnevu. Funkcija HeartTouch deluje le s senzorjem srčnega utripa H7. Funkcije HeartTouch lahko urejate v nastavitvah športnega profila v spletni storitvi Flow. Za več informacij glejte Športni profili