Je bent hier:Belangrijke informatie > Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Het Polar V800 trainingsapparaat geeft een indicatie van je prestaties. Het trainingsapparaat is bedoeld om het niveau van lichamelijke belasting en van het herstel aan te geven tijdens en na een trainingssessie. Het meet de hartslag, de snelheid en de afstand. Het meet ook de pasfrequentie bij gebruik met de Polar stride sensor Bluetooth® Smart en de trapfrequentie bij gebruik met een Polar trapfrequentiesensor Bluetooth® Smart. De sensoren zijn niet geschikt of bedoeld voor andere doeleinden.

Het trainingsapparaat dient niet te worden gebruikt voor het uitvoeren van omgevingsmetingen waarvoor professionele of industriële precisie vereist is.

Storing tijdens de training

Elektromagnetische interferentie en trainingsapparatuur.

In de buurt van elektrische apparaten kan storing optreden. Ook WLAN-basisstations kunnen storing veroorzaken bij het trainen met het trainingsapparaat. Voorkom onregelmatige metingen of slecht functioneren door uit de buurt te blijven van mogelijke storingsbronnen.

Trainingsapparatuur met elektronische of elektrische onderdelen zoals LED-displays, motoren en elektrische remmen kunnen interferentie veroorzaken vanwege diffuse straling. Probeer het volgende om deze problemen te verhelpen.

 1. Doe de band van de hartslagsensor af en gebruik de trainingsapparatuur zoals je gewend bent.
 2. Verplaats het trainingsapparaat tot je een plaats vindt waar het geen ongewenste signalen ontvangt en het hartsymbool niet knippert. Interferentie is vaak het sterkst recht voor het display van de apparatuur, terwijl links of rechts van het display relatief weinig storing optreedt.
 3. Doe de hartslagsensor weer om en houd het trainingsapparaat zoveel mogelijk in het interferentievrije gebied.

Als het trainingsapparaat dan nog niet werkt met de trainingsapparatuur, kan deze apparatuur teveel elektrische ruis veroorzaken voor draadloze hartslagmeting. Zie www.polar.com/support voor meer informatie.

Delen van de V800 zijn magnetisch. Hij kan metalen materialen aantrekken en zijn magnetisch veld kan een kompas storen. Om storing te voorkomen wordt aanbevolen je kompas om één arm te dragen (ter hoogte van je borst) en je V800 om de pols van je andere arm. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de V800, anders kan opgeslagen informatie gewist worden.

Risico's tijdens trainen beperken

Trainen kan risico's met zich meebrengen. Voordat je begint aan een vast trainingsprogramma is het raadzaam dat je eerst de volgende vragen betreffende je gezondheid beantwoordt. Als je één van deze vragen met ja beantwoordt, raden wij je aan eerst een arts te raadplegen voordat je met een trainingsprogramma begint.

 • Heb je de afgelopen vijf jaar niets aan sport gedaan?
 • Heb je een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte?
 • Gebruik je medicijnen voor je bloeddruk of je hart?
 • Heb je wel eens last van ademhalingsproblemen?
 • Vertoon je symptomen van een ziekte?
 • Ben je herstellende van een zware ziekte of medische ingreep?
 • Gebruik je een pacemaker of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur?
 • Rook je?
 • Ben je in verwachting?

Behalve de trainingsintensiteit, kunnen ook medicijnen voor het hart, de bloeddruk, psychische aandoeningen, astma, ademhaling enzovoort, en sommige energiedranken, alcohol en nicotine de hartslag beïnvloeden.

Het is belangrijk om op te letten hoe je lichaam reageert tijdens het sporten. Als je plotseling pijn of overmatige vermoeidheid voelt tijdens het trainen, raden wij je aan te stoppen of op een lagere intensiteit verder te gaan.

Opmerking! Je kunt Polar-producten gewoon gebruiken als je een pacemaker, defibrillator of ander geïmplanteerd elektronisch apparaat draagt. In theorie kunnen Polar producten geen storing veroorzaken voor pacemakers. In de praktijk zijn er geen rapporten die erop wijzen dat iemand ooit storing heeft ondervonden. Vanwege de verscheidenheid aan pacemakers en andere geïmplanteerde apparaten als defibrillators, kunnen wij nochtans niet officieel garanderen dat onze producten geschikt zijn voor al deze instrumenten. Als je twijfels hebt of uitzonderlijke gevoelens ervaart tijdens het gebruik van Polar producten, raadpleeg dan je arts of neem contact op met de fabrikant van het elektronische apparaat om na te gaan of de veiligheid in jouw geval voldoende gewaarborgd is.

Als je overgevoelig bent voor een stof die in contact komt met de huid, of als je een allergische reactie vermoedt vanwege het gebruik van het product, controleer dan de in de Technische specificaties genoemde materialen. Draag ter voorkoming van huidreacties de hartslagsensor over een shirt, maar maak het shirt onder de elektroden goed vochtig voor een probleemloze werking.

Je veiligheid is belangrijk voor ons. De Polar stride sensor Bluetooth® Smart is zodanig ontworpen dat er minimale kans is ergens in beklemd te raken. Pas in elk geval op als je met de stride sensor bijvoorbeeld in struikgewas loopt.

Door de combinatie van vocht en een schurende werking kan het oppervlak van de hartslagsensor afgeven en mogelijk vlekken veroorzaken in kleding. Gebruik je parfum, zonnebrandcrème of een insectenwerend middel op je huid, zorg er dan voor dat deze middelen niet in aanraking komen met het trainingsapparaat of de hartslagsensor. Draag geen kledingstukken met kleuren die kunnen afgeven op het trainingsapparaat (met name trainingsapparaten met lichte, heldere kleuren).