Je bent hier:Aan de slag > Koppelen

Koppelen

Met de V800 compatibele sensoren gebruiken Bluetooth Smart ® draadloze technologie. Voor het in gebruik nemen van een nieuwe hartslag-, loop-, fietssensor of mobiel apparaat (smartphone, tablet) moet dit aan je V800 worden gekoppeld. Koppelen vergt slechts enkele seconden en zorgt dat je V800 alleen signalen ontvangt van jouw sensoren en apparaten en waarborgt storingsvrij trainen in een groep. Zorg dat je de koppeling thuis hebt uitgevoerd voordat je aan een evenement of wedstrijd meedoet om storing door gegevensoverdracht te voorkomen.

Hartslagsensor aan V800 koppelen

Een hartslagsensor kan op twee manieren aan je V800 worden gekoppeld.

 1. Doe je hartslagsensor om en druk in de tijdweergave op START om naar de pre-trainingsmodus te gaan.
 2. Om te koppelen raak je je sensor aan als V800 wordt weergegeven, houd je je hartslagsensor tegen de V800 en wacht je totdat de sensor gevonden is.
 3. De apparaat-ID Polar H7 xxxxxxxx koppelen verschijnt. Kies Ja.
 4. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.

of

 1. Ga naar Algemene instellingen > Koppelen en synchr. > Ander apparaat koppelen en druk op START.
 2. De V800 start het zoeken naar je hartslagsensor.
 3. Als de hartslagsensor gevonden is, verschijnt de apparaat-ID Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Druk op START; Bezig met koppelen verschijnt.
 5. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.

Bij gebruik van een H7 hartslagsensor kan de V800 je hartslag via GymLink-transmissie detecteren voordat je hem gekoppeld hebt. Zorg dat je je hartslagsensor gekoppeld hebt voordat je gaat trainen.

Stride, snelheids- of trapfrequentiesensor aan V800 koppelen

Zorg dat de stride, trapfrequentie- of snelheidssensor correct zijn geïnstalleerd alvorens deze te koppelen. Zie hun gebruiksaanwijzingen voor meer bijzonderheden over het installeren van de sensoren.

Een sensor kan op twee manieren aan je V800 worden gekoppeld.

 1. Druk in de tijdweergave op START om naar de pre-trainingsmodus te gaan.
 2. De V800 start het zoeken naar je sensor.

  • Stride sensor: raak je stride sensor aan met de V800 en wacht totdat deze gevonden is.
  • Trapfrequentiesensor: draai de trapas enkele malen rond om de sensor te activeren. Het knipperende rode licht geeft aan dat de sensor geactiveerd is.
  • Snelheidssensor: draai het wiel enkele malen rond om de sensor te activeren. Het knipperende rode licht geeft aan dat de sensor geactiveerd is.
 3. De apparaat-ID Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx koppelen verschijnt. Kies Ja.
 4. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.

of

 1. Ga naar Algemene instellingen > Koppelen en synchr. > Ander apparaat koppelen en druk op START.
 2. De V800 start het zoeken naar je sensor.
 3. Als de sensor gevonden is, verschijnt de apparaat-ID Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx.
 4. Druk op START; Bezig met koppelen verschijnt.
 5. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.

Zie Sensoren

Polar weegschaal aan V800 koppelen

Op twee manieren kun je een Polar weegschaal een je V800 koppelen.

 1. Ga op de weegschaal staan. Je gewicht wordt weergegeven op het display.
 2. Na een pieptoon begint het Bluetooth-pictogram op het display van de weegschaal te knipperen; dit betekent dat de verbinding nu is ingeschakeld. De weegschaal is klaar voor het koppelen met je V800.
 3. Houd de knop BACK op je V800 twee seconden ingedrukt en wacht totdat het display aangeeft dat het koppelen gereed is.

Of

 1. Ga naar Algemene instellingen > Koppelen en synchr. > Ander apparaat koppelen en druk op START.
 2. De V800 gaat je weegschaal zoeken.
 3. Ga op de weegschaal staan. Je gewicht wordt weergegeven op het display.
 4. Nadat de weegschaal gevonden is, wordt de apparaat-ID Polar weegschaal xxxxxxxx op je V800 weergegeven.
 5. Druk op START, Bezig met koppelen verschijnt.
 6. Koppelen voltooid verschijnt wanneer dit klaar is.

De weegschaal kan aan zeven verschillende Polar-apparaten gekoppeld worden. Wanneer het aantal gekoppelde apparaten de zeven overschrijdt, wordt de eerste koppeling verwijderd en vervangen.

Mobiel apparaat aan V800 koppelen

Maak vóór het koppelen van een mobiel apparaat een Polar-account als je er nog geen hebt en download de Flow app vanaf de App Store of Google Play. Zorg dat je ook de FlowSync software op je computer hebt gedownload en geïnstalleerd vanaf flow.polar.com/start en dat je je V800 in de webservice Flow geregistreerd hebt.

Zorg dat Bluetooth op je mobiele apparaat ingeschakeld is en dat de vliegmodus uitgeschakeld is voordat je gaat koppelen.

Een mobiel apparaat koppelen.

 1. Open de Flow app op je mobiele apparaat en meld je aan met je Polar account.
 2. Wacht totdat de weergave Product verbinden verschijnt op je mobiele apparaat en (Wachten op V800) verschijnt.
 3. Houd in de tijdsweergave van de V800 TERUG ingedrukt.
 4. Je apparaat verbinden verschijnt, gevolgd door Verbinden met app.
 5. Accepteer het koppelverzoek van Bluetooth op je mobiele apparaat en typ de op je V800 aangegeven pincode.
 6. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.

of

 1. Open de Flow app op je mobiele apparaat en meld je aan met je Polar account.
 2. Wacht totdat de weergave Product verbinden verschijnt op je mobiele apparaat en (Wachten op V800) verschijnt.
 3. Ga in de V800 naar Instellingen > Algemene instellingen > Koppelen en synchr. > Mobiel apparaat kopp. en synchr. en druk op START.
 4. Druk op START, Je apparaat verbinden verschijnt, gevolgd door Verbinden met app.
 5. Accepteer het koppelverzoek van Bluetooth op je mobiele apparaat en typ de op je V800 aangegeven pincode.
 6. Koppelen voltooid verschijnt als dit gelukt is.

Koppeling verwijderen

De koppeling met een sensor of mobiel apparaat verwijderen.

 1. Ga naar Instellingen > Algemene instellingen > Koppelen en synchr. > Gekoppelde apparaten en druk op START.
 2. Kies het apparaat dat je uit de lijst wilt verwijderen en druk op START.
 3. Koppeling verwijderen? verschijnt; kies Ja en druk op START.
 4. Koppeling verwijderd verschijnt als dit gelukt is.