Start et træningspas

 1. Tag dit ur på, og stram urremmen.
 2. Gå ind i førtræningsvisning ved at trykke på og holde OK nede i tidsvisning eller trykke på TILBAGE for at gå til hovedmenuen og vælge Start træning

  Fra førtræningsvisningen har du adgang til hurtigmenuen ved at trykke på ikonet eller via knappen LYS. De muligheder, du vises i hurtigmenuen, afhænger af, hvilken sport du har valgt, og om du bruger GPS.

  Du kan f.eks. vælge en rute eller et favorittræningsmål, som du vil nå, og føje timere til dine træningsvisninger. Strømspare-indstillinger kan også aktiveres herfra. Få flere oplysninger under hurtigmenu.

  Når du har valgt et, vender uret tilbage til førtræningsvisning.

 3. Find den ønskede sport.
 4. Forbliv i førtræningsvisningen, indtil uret har fundet din puls og GPS-satellitsignalerne (hvis relevant for sportsgrenen), for at sikre nøjagtigheden af dine træningsdata. For at opfange GPS-satellitsignalerne skal du gå udendørs og væk fra høje bygninger og træer. Hold dit ur stille med displayet vendt opad, og undgå at røre ved uret, mens det søger efter GPS-signalet.

  Hvis du har parret en valgfri Bluetooth-sensor med dit ur, vil uret også automatisk begynde at søge efter sensorsignalet.

 5. ~ 38 t. Estimeret træningstid med de aktuelle indstillinger. Ved at anvende strømspare-indstillinger kan den estimerede træningstid forlænges.

  Uret har fundet din puls, når din puls vises.

  Når du har en Polar-pulsmåler på, som er blevet parret med dit ur, bruger uret automatisk den tilsluttede sensor til at måle din puls under træningspas. En blå cirkel omkring pulssymbolet indikerer, at dit ur bruger den tilsluttede sensor til at måle din puls.

  Cirklen rundt om GPS-ikonet bliver orange, når der er fundet den minimale mængde af satellitter (4), der kræves til GPS-positionen. Du kan starte dit træningspas, men vent, indtil cirklen bliver grøn, for at få bedre nøjagtighed.

  Cirklen omkring GPS-ikonet bliver grønt, når GPS'en er klar. Uret giver dig besked med en vibration.

  Din parrede telefon er tilsluttet, og mobilmeddelelser, kontrolfunktioner til musik eller funktionen Stemmevejledning er slået til.

 6. Når alle signaler er fundet, skal du trykke på OK for at starte træningsmålingen.

Se Under træning for yderligere oplysninger om, hvordan du kan bruge dit ur under træning.

Start et planlagt træningspas

Du kan planlægge din træning og oprette detaljerede træningsmål i Polar Flow-appen eller Polar Flow-webtjenesten og synkronisere dem til dit ur.

Sådan starter du et planlagt træningspas for den aktuelle dag:

 1. Gå ind i førtræningsvisningen ved at trykke på OK i tidsvisning og holde den nede.
 2. Du vil blive bedt om at starte et træningsmål, du har planlagt for dagen.

 3. Tryk på OK for at se målinformationen.
 4. Tryk på OK for at vende tilbage til førtræningsvisningen, og vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge.
 5. Når uret har fundet alle signalerne, skal du trykke på OK. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Dit ur giver dig vejledning til at nå dit mål under træningen. Se Under træning for yderligere oplysninger.

Dine planlagte træningsmål vil også blive inkluderet i FitSpark-træningsforslagene.

Start et multisports-træningspas

Multisport gør det muligt for dig at inkludere flere sportsgrene i ét træningspas og nemt skifte mellem sportsgrene uden at afbryde din træningsmåling. Under et multisport-træningspas bliver dine skiftetider mellem sportsgrene automatisk registreret, så du kan se, hvor længe det tog dig at skifte fra den ene sportsgren til den anden.

Der er to forskellige måder at udføre multisport-træningspas på: fast multisport og fri multisport. I en fast multisport (multisportsprofiler på listen over Polar-sportsprofiler), som triatlon, er sportsgrenenes rækkefølge fast, og de skal udføres i den specifikke rækkefølge. I fri multisport kan du vælge, hvilke sportsgrene du udfører, og i hvilken rækkefølge du udfører dem, ved at vælge dem på listen over sportsgrene. Du kan også skifte frem og tilbage mellem sportsgrene.

Inden du starter et multisport-træningspas, skal du sørge for, at du har angivet sportsprofil-indstillingerne for hver af de sportsgrene, du skal bruge til træningspasset. Få flere oplysninger under Sportsprofiler i Flow.

 1. Tryk på TILBAGE for at gå ind i hovedmenuen, og vælg Start træning, og gå derefter til en sportsprofil. Vælg Triatlon, Fri multisport eller en anden multisportsprofil (kan tilføjes på Flow-webtjenesten).
 2. Når dit ur har fundet alle signalerne, skal du trykke på OK. Måling startet vises, og du kan starte træningen.
 3. For at ændre sportsprofilen skal du trykke på TILBAGE for at gå til skiftetilstand.
 4. Vælg din næste sportsgren, og tryk på OK (din skiftetid vises), og fortsæt træning.