Mobilmeddelelser

Funktionen til mobilmeddelelser giver dig mulighed for at få underretninger om indkommende opkald, meddelelser og beskeder fra apps på dit ur. Du modtager de samme meddelelser på dit ur, som du modtager på din telefonskærm. Meddelelser er tilgængelige, når du ikke træner og under træningspas. Du kan vælge, hvornår du vil modtage meddelelser. Mobilmeddelelser er tilgængelige for iOS- og Android-telefoner.

For at bruge mobilmeddelelser skal du have Polar Flow-appen på din telefon, og den skal også være parret med dit ur. Få instruktioner ved at se Parring af en mobilenhed med dit ur.

Slå mobilmeddelelser til

Gå til Indstillinger > Generelle indstillinger > Mobilmeddelelser på dit ur for at slå dem til. Slå mobilmeddelelser Fra, Til, når du ikke træner, Til, når du træner eller Altid slået til.

Du kan også indstille mobilmeddelelserne under enhedsindstillingerne i Polar Flow-appen. Når du har slået meddelelserne til, skal du synkronisere dit ur med Flow-appen.

Bemærk, at når funktionen til mobilmeddelelser er slået til, vil batteriet i dit ur og din telefon hurtigere blive afladet, fordi Bluetooth hele tiden er tændt.

Forstyr ikke

Hvis du vil slå underretninger om meddelelser og opkald fra i et bestemt tidsrum, skal du slå Forstyr ikke til. Når Forstyr ikke er slået til, modtager du ingen underretninger om meddelelser eller opkald i det tidsrum, du har angivet.

Gå til Indstillinger > Generelle indstillinger > Forstyr ikke på dit ur. Vælg Fra, Til eller Til (22.00-7.00) og den periode, hvor du ikke vil forstyrres. Vælg, Start kl. og Slut kl..

Se meddelelser

Når du ikke træner, vil dit ur, når du modtager en meddelelse, vibrere, og en rød prik vises nederst på displayet. Se meddelelsen ved at stryge opad fra bunden af displayet eller ved at dreje dit håndled for at kigge på uret, så snart uret vibrerer.

Når du modtager et opkald under et træningspas, vibrerer dit ur, og du vises navnet på afsenderen. Hvis du vil fjerne meddelelsen, skal du trykke på knappen OK, når du ser meddelelsen og vælge Ryd. Hvis du vil fjerne alle meddelelser på dit ur, skal du rulle ned på listen over meddelelser og vælge Ryd alle.

Når du modtager et opkald, vibrerer dit ur, og du vises navnet på den, der ringer. Du kan også besvare eller afvise opkaldet med dit ur.

Mobilmeddelelser fungerer muligvis forskelligt, afhængigt af modellen af din Android-telefon.