Kontrolfunktioner til musik

Styr musik og medieafspilning på din telefon med dit ur under træningspas samt fra Kontrolfunktioner til musik, når du ikke træner. Kontrolfunktioner til musik er tilgængelige for iOS- og Android-telefoner. For at bruge kontrolfunktioner til musik skal du have Polar Flow-appen på din telefon, og telefonen skal være parret med dit ur. Få instruktioner ved at se Parring af en mobilenhed med dit ur. Hvis du har udført opsætningen af dit ur via Polar Flow-appen, er dit ur allerede blevet parret med din telefon.

Konfigurer kontrolfunktioner til musik under Indstillinger > Generelle indstillinger > Kontrolfunktioner til musik.

Du kan se indstillingerne til kontrolfunktioner til musik, når du har parret dit ur med din telefon via Polar Flow-appen.

Vælg Træningsvisning for at styre musikken under dine træningspas og Visninger for at få adgang til kontrolfunktionerne, når du ikke træner.

  • Under træning, stryg til venstre eller højre for at vælge visningen for kontrolfunktioner til musik under træning. Kontrolfunktionerne til musik er aktiveret, når afspilleren er tændt, og et træningspas er blevet startet.
  • Når der ikke trænes, kan du stryge til venstre eller højre fra urdisplayet for at navigere til visningen Kontrolfunktioner til musik.
  • Juster lydstyrken med lydstyrkeknapperne.
  • Sæt på pause/afspil, eller skift mellem sange med kontrolfunktionerne.

 

Widgetten Kontrolfunktioner til musik giver dig mulighed for at sætte musik på pause og afspille musik direkte fra urdisplayet. Du kan føje den til urdisplayet i Urdisplay-indstillinger.

Indstillinger til kontrolfunktioner til musik i Polar Flow-appen

Du kan også justere indstillingerne til kontrolfunktioner til musik fra menuen Enheder i Polar Flow-appen:

  • Tryk på knappen ud for Kontrolfunktioner til musik for at slå funktionen Kontrolfunktioner til musik til eller fra
  • Altid slået til: Du kan styre musikken fra både træningsvisningen og Kontrolfunktioner til musik.
  • Træning: Til: Du kan styre musikken fra træningsvisningen.
  • Træning: Fra: Du kan styre musikken fra visningen Kontrolfunktioner til musik.

Hvis du ændrer dine indstillinger, skal du huske at synkronisere dit ur med Polar Flow-appen.