Stemmevejledning

Funktionen Stemmevejledning hjælper dig med at fokusere på din træning ved at give dig relevante træningsdata direkte til dine hovedtelefoner. Så behøver du ikke at kigge på uret under træningen. Oplysningerne, du får i lydform, inkluderer omgangsoplysninger, pulsændringer og vejledning under træningsfaser. For at bruge funktionen Stemmevejledning skal du have Polar Flow-appen kørende på din telefon, og den skal også være parret med dit ur. Få instruktioner ved at se Parring af en mobilenhed med dit ur.

Du kan slå funktionen Stemmevejledning til under enhedsindstillingerne i Polar Flow-appen. Gå til Enheder i Polar Flow-appen, og vælg Polar Ignite 3, hvis du har mere end én Polar-enhed. Rul ned til Stemmevejledning, tryk for at åbne den, og slå funktionen til. Vælg derefter, hvilken type information der skal gives i stemmevejledningen:

  • Vælg Træningsvejledning for at få vejledning under faser af dine træningsmål og daglige træningsforslag.

  • Vælg Omgange for at høre oplysninger om omgange, når du måler en omgang manuelt, eller en omgang måles automatisk ud fra varighed, distance eller lokalitet.

  • Vælg Zoner for at se ændringer i din puls.

Bemærk, at ud over de oplysninger, du vælger fra ovenstående muligheder, vil du modtage stemmevejledning, når

  • du starter, holder pause, fortsætter eller stopper træningspasset, og når du modtager en opsummering af træningen

  • realtidsforbindelse mellem telefon og ur mistes/genoprettes

  • der er lavt batterikapacitet i uret

Få flere oplysninger i dokumentet Stemmevejledning i Polar Flow-appen.