Sportsprofiler i Polar Flow

Der findes 14 standardsportsprofiler på dit ur. I Polar Flow-appen eller -webservicen kan du tilføje nye sportsprofiler på din sportsliste og redigere deres indstillinger. Dit ur kan indeholde maks. 20 sportsprofiler. Hvis du har over 20 sportsprofiler på Polar Flow-appen og -webtjenesten, overføres de første 20 på listen til dit ur under synkronisering.

Tilføj en sportsprofil

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til Sportsprofiler.
 2. Tryk på plus-tegnet øverst til højre.
 3. Vælg en sportsgren fra listen. Tryk på Udført i Android-appen. Sportsgrenen føjes til din liste over sportsprofiler.

I Polar Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Tilføj sportsprofil, og vælg den ønskede sportsgren fra listen.
 4. Sportsgrenen tilføjes på din liste over sportsgrene.

Du kan ændre dine sportsprofilers rækkefølge ved at trække og slippe dem. Vælg den sportsgren, du vil flytte, og træk den til den ønskede plads på listen.

Du kan ikke selv oprette nye sportsgrene. Listen over sportsgrene styres af Polar, eftersom hver sportsgren har visse standardindstillinger og -værdier, som f.eks. påvirker kalorieberegningen og træningsbelastningen samt restitutionsfunktionen.

Rediger en sportsprofil

Du kan definere specifikke indstillinger for hver sportsprofil. Du kan f.eks. oprette brugertilpassede træningsvisninger for hver enkelt sportsgren, du ønsker at udføre, og vælge de data, du vil se, når du træner. Se supportdokumentet Hvordan kan jeg redigere sportsprofiler og træningsvisninger i Polar Flow? (på engelsk) for at få detaljerede oplysninger om dit urs sportsprofilindstillinger.

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til Sportsprofiler.
 2. Vælg en sportsgren, og tryk på Rediger.
 3. Tryk på Udført, når du er klar. Husk at synkronisere indstillingerne til dit ur.

I Flow-webtjenesten:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Rediger under den sportsgren, du vil redigere.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere, hvilke sportsprofiler der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.