Planlægning af din træning

Du kan planlægge din træning og oprette personlige træningsmål for dig selv i Polar Flow-webtjenesten eller i Polar Flow-appen.

Opret en træningsplan med Sæsonplanlægger

Sæsonplanlægger i Flow-webtjenesten er et fantastisk værktøj til at oprette en skræddersyet årlig træningsplan. Uanset hvad dit træningsmål er, hjælper Polar Flow dig med at oprette en omfattende plan til at nå det. Du finder værktøjet Sæsonplanlægger i fanen Programmer i Polar Flow-webtjenesten.

Polar Flow for Coach er en gratis ekstern træningsplatform, som giver din træner mulighed for at planlægge hver eneste detalje af din træning fra fulde sæsonplaner til individuelle træningspas.

Opret et træningsmål i Polar Flow-appen og -webservicen

Bemærk, at træningsmålene skal synkroniseres med dit ur med FlowSync eller via Flow-app, inden du kan bruge dem. Dit ur giver dig vejledning til at nå dit mål under træningen.

Sådan opretter du et træningsmål i Polar Flow-webtjenesten:

  1. Gå ind på Dagbog, og klik på Tilføj > Træningsmål.

  2. Gå til Tilføj træningsmål, og vælg Sport, indtast Navn på mål (maks. 45 cifre), Dato og Starttid samt evt. Noter (valgfrit), du ønsker at tilføje.

Vælg derefter din type træningsmål blandt følgende:

Opret et mål baseret på et favorittræningsmål

Hvis du har oprettet et mål og føjet det til dine favoritter, kan du bruge det som skabelon til lignende mål. Dette gør det nemmere at oprette træningsmål. Du behøver dermed ikke at oprette komplekse fasetræningsmål fra bunden hver gang.

Hvis du vil bruge en eksisterende favorit som skabelon til et træningsmål, skal du følge disse trin:

  1. Før musen hen over en dato i Dagbog.
  2. Klik på +Tilføj > Favoritmål, og vælg derefter et mål fra listen Favoritter.


  3. Favoritten føjes til din dagbog som et planlagt mål for dagen. Den planlagte standardtid for træningsmålet er kl. 18:00.
  4. Klik på målet i din Dagbog for at ændre det. Redigering af målet i denne visning ændrer ikke det oprindelige favoritmål.
  5. Klik på Gem for at opdatere ændringerne.

Du kan også redigere dine favorittræningsmål og oprette nye mål via Favoritter-siden. Klik på i den øverste menu for at gå ind på Favoritter-siden.

Synkroniser målene til dit ur

Husk at synkronisere træningsmålene til dit ur fra Flow-webtjenesten via FlowSync eller Polar Flow-appen. Hvis ikke du synkroniserer dem, er de kun synlige i din dagbog på Flow-webtjenesten eller på listen over favoritter.

Få flere oplysninger om start af et træningsmål under Start et træningspas.

Opret et træningsmål i Polar Flow-appen

Sådan opretter du et træningsmål i Polar Flow-appen:

  1. Gå til Træning, og klik på øverst på siden.
  2. Vælg derefter din type træningsmål blandt følgende:

Synkroniser dit ur med Polar Flow-appen for at flytte træningsmålene over til dit ur.