Nacházíte se tady: Funkce > Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

M400 sleduje vaši aktivitu pomocí 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu častosti, intenzity a pravidelnosti vašich pohybů ve spojitosti s fyzickými informacemi a umožňuje vám tak sledovat, nakolik jste ve svém každodenním životě opravdu aktivní, mimo váš pravidelný trénink.

 

Cíl aktivity

M400 vám každý den poskytne cíl denní aktivity a povede vás k jeho dosažení. Cíl denní aktivity vychází z vašich osobních dat a nastavení úrovně aktivity, kterou můžete najít v nastavení cíle denní aktivity ve webové službě Flow. Přihlašte se k webové službě Flow, klikněte na své jméno/profilovou fotografii v pravém horním rohu a v nastavení klikněte na záložku Cíl denní aktivity.

Cíl denní aktivity vám umožňuje vybrat si ze tří úrovní aktivity tu, která nejlépe vystihuje váš typický den a aktivitu (viz. číslo 1 na obrázku níže) Pod oblastí výběru (viz. číslo 2 na obrázku níže) se můžete podívat, jaká musí být vaše aktivita, abyste dosáhli denního cíle na zvolené úrovni. Jestliže například pracujete v kanceláři a většinu dne trávíte v sedě, očekává se od vás, že nejméně čtyři hodiny v běžném dni strávíte aktivitou o nízké úrovni. U lidí, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí jsou tato očekávání vyšší.

Doba, po kterou musíte být každý den aktivní, abyste splnili svůj cíl aktivity, záleží na úrovni, kterou jste si zvolili a na intenzitě vašich aktivit. Vyšší aktivitou můžete svého cíle dosáhnout rychleji, anebo můžete v průběhu celého dne vyvíjet o něco mírnější aktivitu. Na intenzitu, které je zapotřebí ke splnění cíle aktivity má vliv i věk a pohlaví. Čím jste mladší, tím musí být vaše aktivita vyšší.

Údaje o aktivitě

M400 postupně zaplňuje lištu aktivity, na níž můžete sledovat, jak pokračujete v plnění svého denního cíle. Jakmile je lišta zaplněna, cíl jste splnili. Lištu aktivity můžete sledovat ve funkci Today's activity (Dnešní aktivita) a v časovém náhledu (displej hodinek změníte stisknutím a podržením tlačítka UP (NAHORU).

Ve funkci Today's activity můžete vidět, jak jste dnes byli zatím aktivní, a získat radu, jak dosáhnout svého cíle.

  • Aktivita
    • Active time(Aktivně strávený čas): Aktivně strávený čas vám podá informaci o celkovém čase stráveným pohyby, které prospívají vašemu zdraví.
    • Calories(Kalorie): Tato funkce vám ukáže, kolik kalorií jste při tréninku spálili, vaši aktivitu a BMR (Bazální metabolismus: minimální metabolickou aktivitu, které je zapotřebí k zachování života).
    • Steps(Kroky): Kroky, které jste doposud učinili. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadnutý počet kroků.
  • Realizace: M400 vám nabízí možnosti, jak můžete svého cíle denní aktivity dosáhnout. Sdělí Vám, jak dlouho ještě musíte být aktivní, v závislosti na tom, zda jste si zvolili nízkou, střední nebo vysokou úroveň aktivity. Máte jeden cíl, ale celou řadu možností, jak ho dosáhnout. Cíl denní aktivity může být splněn při nízké, střední nebo vysoké intenzitě. Ve sporttesteru M400, 'up' ('nahoru') znamená nízkou intenzitu, 'walking' ('chůze') znamená střední intenzitu a 'jogging' ('rekreační běh') znamená vysokou intenzitu. Další příklady aktivit o nízké, střední a vysoké intenzitě naleznete ve webové službě Flow a v mobilní aplikaci. Můžete si zvolit ten nejlepší způsob, jak svého cíle dosáhnout.

Upozornění na nečinnost

Je obecně známo, že fyzická aktivita je hlavním faktorem k udržení dobrého zdraví. Kromě fyzické aktivity je důležité i to,abyste se vyhýbali příliš dlouhému sezení. Dlouhé sezení škodí vašemu zdraví, a to i ve dnech, kdy trénujete a vyvíjíte dostatečnou denní aktivitu. M400 zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní a díky tomu vám pomůže přerušit vaši periodu sezení, abyste předešli negativním účinkům na vaše zdraví.

Jestliže sedíte již déle než hodinu, obdržíte upozornění na nečinnost- It's time to move (Je čas se hýbat), je text, který se zobrazí. Vstaňte a najděte si způsob, jak být aktivní. Jděte na krátkou procházku, protáhněte se nebo vykonejte nějakou jinou lehkou aktivitu. Toto upozornění zmizí, jakmile se začnete hýbat, anebo po stisknutí kteréhokoliv tlačítka. Jestliže se nezačnete hýbat do pěti minut, dostanete upozornění na nečinnost, které se vám zobrazí v aplikaci Flow a ve webové službě Flow po synchronizaci.

Toto upozornění si můžete zapínat a vypínat v Settings > General Settings > Inactivity alert (Nastavení > Obecná nastavení > Upozornění na nečinnost).

Aplikace Flow vám zašle totéž upozornění, jestliže je s vaším sporttesterem M400 spojena přes Bluetooth.

Aplikace Polar Flow i webová služba Flow vám ukáží, kolik upozornění na nečinnost jste obdrželi. Můžete se tedy podívat na svůj denní režim a změnit ho tak, abyste žili aktivněji.

Informace o spánku ve webové službě Flow a aplikaci Flow.

M400 bude sledovat váš spánek a jeho kvalitu (vydatný nebo neklidný), pokud budete ho budete mít u sebe i v noci. Spánkový režim nemusíte zapínat, zařízení automaticky pozná podle pohybů vašeho zápěstí, že spíte. Spánek a jeho kvalita (vydatný nebo neklidný) se zobrazí ve webové službě Flow a aplikaci Flow, poté co provedete synchronizaci M400.

Doba spánku je nejdelší souvislý čas odpočinku za 24 hodin a počítá se od 18:00 hodin do 18:00 hodin následujícího dne. Periody přerušení spánku, které trvají méně než hodinu, nezpůsobí přerušení záznamu spánku, nepočítají se však do doby spánku. Periody, které jsou delší než jedna hodina způsobí přerušení záznamu.

Doba, kdy spíte klidně a příliš se nehýbete, je zaznamenávána jako vydatný spánek. Okamžiky, kdy se hýbete a měníte svoji polohu jsou zaznamenávány jako neklidný spánek. Použitý algoritmus neprovádí jednoduchý součet intervalů, kdy se ve spánku nehýbete, ale přikládá větší váhu delším takovým intervalům, než těm krátkým. Procento vydatného spánku udává podíl vydatného spánku na celkové době spánku. Vydatný spánek je velmi individuální záležitost a měl by být interpretován společně s dobou spánku.

Informace o tom, jak dlouho trvá váš vydatný i neklidný spánek vám umožní vidět, jak v noci spíte, a zda váš spánek není ovlivněn nějakými změnami ve vašem všedním životě. To vám může pomoci najít způsob, jak svůj spánek zlepšit a cítit se během dne odpočatí.

Údaje o aktivitě v aplikaci Flow a webové službě Flow

S mobilní aplikací Polar Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o svojí aktivitě takříkajíc za pochodu a nechat si je bezdrátově přenést ze svého M400 do služby Polar Flow. Webová služba Flow vám poskytne ten nejpodrobnější vhled do informací o vaší aktivitě.

.