Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení v aplikaci Polar Flow

Nastavení v aplikaci Polar Flow

Dříve než budete moci změnit nastavení snímače Verity Sense v aplikaci Polar Flow, musíte snímač spárovat s aplikací. Bližší informace naleznete v části Párování.

V aplikaci Polar Flow přejděte do nabídky Zařízení a pokud máte více než jedno zařízení Polar, vyberte Polar Verity Sense.

Zapněte snímač, připojte jej k aplikaci Polar Flow a zobrazte nastavení.

Můžete měnit následující nastavení:

Výchozí délka bazénu: Nastavte výchozí délku bazénu, která se má použít pro výpočty uplavané vzdálenosti a tempa. Po tréninku můžete v zobrazení analýzy tréninku v aplikace Polar Flow délku bazénu změnit a metriky plavání se odpovídajícím způsobem změní.

Viditelnost: Nastavte viditelnost tak, aby byl snímač viditelný pro ostatní kompatibilní zařízení.

ANT+: Zapněte nebo vypněte přenos tepová frekvence přes ANT+.

2 Příjem zařízení BLE: Tuto volbu vyberte, pokud má snímač posílat aktuální údaje o tepové frekvenci dvěma přijímajícím zařízením BLE zároveň, například hodinkám Polar a tělocvičnému zařízení.