Nacházíte se tady: Nastavení > Resetování snímače

Resetování snímače

Máte-li se snímačem Polar Verity Sense problémy, můžete jej resetovat zpět na tovární nastavení. Upozorňujeme, že obnovením továrního nastavení se ze snímače odstraní všechny osobní údaje a všechna nastavení. K osobnímu používání je budete muset znovu nastavit. Všechna data ze snímače, která byla synchronizována s vaším účtem Flow, jsou v bezpečí.

Resetování snímače do továrního nastavení

  1. Přejděte na adresu flow.polar.com/start, stáhněte si do počítače software pro přenos dat Polar FlowSync a potom jej nainstalujte.
  2. Vložte snímač do adaptéru USB tak, aby senzory směřovaly nahoru a kontakty snímače se dotýkaly kontaktů adaptéru USB.

  3. Otevřete nastavení v softwaru FlowSync.
  4. Stiskněte tlačítko Obnova továrního nastavení.
  5. Pokud k synchronizaci používáte aplikaci Polar Flow, zkontrolujte seznam spárovaných zařízení Bluetooth v telefonu a pokud zde snímač naleznete, odeberte jej.

Nyní budete muset snímač znovu nastavit buď prostřednictvím mobilního telefonu, nebo počítače. Pamatujte, že při nastavování musíte použít stejný účet u Polaru, jaký jste používali před obnovou.