Nacházíte se tady: Začínáme > Párování

Párování

Párování s aplikací Polar Flow

Pokud jste nastavení snímače Verity Sense prováděli pomocí telefonu, jak je popsáno v části Nastavení snímače Verity Sense, jsou již s telefonem spárované.

Pokud jste nastavení provedli pomocí počítače a chtěli byste snímač Verity Sense používat s aplikací Polar Flow, musíte absolvovat jeden trénink se snímačem v režimu záznamu nebo v plaveckém režimu a teprve poté jej můžete spárovat s aplikací Flow.

Před spárováním telefonu:

  • Stáhněte si aplikaci Flow z obchodu App Store nebo Google Play.
  • Dbejte na to, aby v telefonu bylo zapnuté Bluetooth a aby byl vypnutý režim letadlo.
  • V interní paměti snímače musíte mít zaznamenaný alespoň jeden trénink v režimu záznamu nebo v plaveckém režimu.
  • Uživatelé se systémem Android: zkontrolujte, zda je v nastavení telefonu pro aplikaci Polar Flow povoleno určování polohy.

Spárování telefonu:

Pozor, párování musíte provést v aplikaci Polar Flow, NIKOLI v nastavení Bluetooth na telefonu.

  1. V telefonu otevřete aplikaci Polar Flow a přihlaste se přes účet u Polaru, který jste vytvořili při nastavování snímače.

    Uživatelé se systémem Android: Pokud používáte několik zařízení od Polaru kompatibilních s aplikací Polar Flow, vyberte v aplikaci jako aktivní zařízení Verity Sense. Aplikace Polar Flow se tak při spárování spojí se snímačem.

  2. Stisknutím a podržením tlačítka zapněte snímač.
  3. Aplikace Polar Flow vás automaticky vyzve ke spárování snímače Verity Sense. Přijměte na telefonu žádost o spárování zařízení Bluetooth.

Se snímačem Polar Verity Sense doporučujeme používat aplikaci Polar Flow, ale lze použít i jiné aplikace. Bližší informace o spárování snímače s jinými aplikacemi naleznete v pokynech vývojářů aplikace.

Párování s hodinkami Polar

Konkrétní pokyny pro párování najdete v uživatelské příručce k vašim hodinkám Polar na stránkách support.polar.com.