Nacházíte se tady: Polar Flow > Synchronizace

Synchronizace

Data ze snímače Verity Sense můžete bezdrátově převádět do aplikace Polar Flow prostřednictvím připojení Bluetooth. Případně můžete snímač Verity Sense synchronizovat s webovou službou Polar Flow pomocí USB portu a softwaru FlowSync. K tomu, abyste mohli synchronizovat data mezi snímačem Verity Sense a aplikací Flow, musíte mít účet u Polaru. Pokud chcete synchronizovat data ze snímače Verity Sense přímo do webové služby, potřebujete kromě účtu u Polaru také software FlowSync. Jestliže jste provedli nastavení snímače Verity Sense, již jste si účet u Polaru vytvořili. Pokud jste snímač Verity Sense nastavovali pomocí počítače, máte software FlowSync na počítači již nainstalovaný.

Nezapomínejte synchronizovat a aktualizovat svá data mezi snímačem Verity Sense, webovou službou a mobilní aplikací, ať jste kdekoli.

Synchronizace prostřednictvím mobilní aplikace Polar Flow

Před zahájením synchronizace musíte:

  • Mít účet u Polaru a nainstalovanou aplikaci Polar Flow,
  • Mít zapnuté Bluetooth a vypnutý režim Letadlo na mobilním zařízení,
  • Spárovat snímač s mobilním telefonem. Další informace viz Párování.

Synchronizace dat:

  1. Přihlaste se přes účet u Polaru do aplikace Polar Flow.
  2. Stisknutím a podržením tlačítka zapněte snímač.

Snímač se po zastavení záznamu tréninku automaticky synchronizuje s aplikací Polar Flow, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Pokud máte telefon připojený k internetu, vaše tréninková data se také automaticky synchronizují s webovou službou Flow.

Podporu a podrobnější informace o tom, jak používat aplikaci Polar Flow, naleznete na stránce podpory k aplikaci Polar Flow.

Synchronizace s webovou službou Flow prostřednictvím softwaru FlowSync

K synchronizaci dat s webovou službou Flow budete potřebovat software FlowSync. Přejděte na adresu flow.polar.com/start, stáhněte a nainstalujte si software před zahájením synchronizace.

  1. Vložte snímač do adaptéru USB tak, aby senzory směřovaly nahoru a kontakty snímače se dotýkaly kontaktů adaptéru USB.
  2. Připojte adaptér USB k USB portu počítače. Zkontrolujte, zda je software FlowSync spuštěný.

  3. Na počítači se otevře okno softwaru FlowSync a spustí se synchronizace.
  4. Po dokončení se objeví text Hotovo.

Pokaždé, když snímač Verity Sense připojíte k počítači, software Polar FlowSync převede vaše data do webové služby Polar Flow a synchronizuje veškerá nastavení, která jste případně změnili. Jestliže synchronizace nezačne automaticky, spusťte FlowSync z ikony na počítači (Windows) nebo ze složky aplikací (Mac OS X). Pokaždé, když bude k dispozici nová aktualizace firmwaru, FlowSync vás na to upozorní a požádá vás, abyste si ji nainstalovali.

Jestliže ve webové službě Flow změníte nastavení, když máte snímač připojený k počítači, stiskněte tlačítko Synchronizovat v aplikaci FlowSync, aby nové nastavení bylo přeneseno do hodinek.

Podporu a další informace o tom, jak používat webovou službu Flow, naleznete na adrese support.polar.com/cs/support/flow.

Podporu a další informace o tom, jak používat software FlowSync, naleznete na adrese www.polar.com/en/support/FlowSync.