Vi ste tukaj: Vadba > Hitri meni

Hitri meni

Do hitrega menija lahko preidete iz načina pred vadbo s pritiskom na gumb LUČKA , med odmorom pri vadbi ali v načinu prehoda pri vadbah z različnimi vrstami športa.

Možnosti, prikazane v hitrem meniju, so odvisne od izbrane vrste športa in od tega, ali uporabljate funkcijo GPS.

 

Backlight (Osvetlitev zaslona):

Funkcijo Backlight always on (Osvetlitev zaslona vedno vklopljena) nastavite na On (Vklop) oziroma Off (Izklop). Če izberete, da bo funkcija vedno vklopljena, bo zaslon ure osvetljen ves čas med vadbo. Nastavitev osvetlitve zaslona se po koncu posamezne vadbe privzeto spremeni nazaj na Off (Izklop). Upoštevajte, da vedno vklopljena funkcija v primerjavi s privzeto možnostjo hitreje prazni baterijo.

  Naši predlogi:

V razdelku Our suggestions (Naši predlogi) boste našli dnevne predloge za vadbo s FitSpark.

 

Dolžina bazena:

Ko uporabljate profil Plavanje/Plavanje v bazenu, je pomembno, da izberete pravilno dolžino bazena, saj vpliva na izračun tempa, razdalje in zamaha ter na vaš rezultat SWOLF. Pritisnite gumb V REDU za dostop do nastavitve Pool length (Dolžina bazena) in po potrebi spremenite predhodno nastavljeno dolžino bazena. Privzete dolžine so 25 metrov, 50 metrov in 25 jardov, dolžino pa lahko tudi ročno prilagodite po meri. Minimalna dolžina, ki jo lahko izberete, je 20 metrov/jardov.

Do nastavitve dolžine bazena lahko dostopate samo v načinu pred vadbo prek hitrega menija.

  Umerjanje senzorja za moč:

Izberite enega od športnih profilov za kolesarjenje in zbudite oddajnike tako, da poženete poganjali. Nato v hitrem meniju izberite Calibrate power sensor (Umerjanje senzorja za moč) in sledite navodilom za umerjanje senzorja, prikazana na zaslonu. Navodila za umerjanje svojega senzorja za moč najdete v navodilih proizvajalca.

Ta možnost se prikaže samo, če ste senzor moči seznanili s svojo uro.

  Umerjanje senzorja korakov:

Senzor korakov lahko sami umerite na dva načina v hitrem meniju. Izberite enega od športnih profilov za tek, nato pa izberite Calibrate stride sensor (Umerjanje senzorja korakov) > Calibrate by running (Umerjanje med tekom) ali Calibration factor (Faktor umerjanja).

  • Umerjanje med tekom: Začnite z vadbo in odtecite razdaljo, ki vam je znana. Razdalja mora biti večja od 400 metrov. Ko odtečete razdaljo, pritisnite OK (V redu), da zabeležite krog. Nastavite dejansko razdaljo, ki ste jo odtekli, in pritisnite OK (V redu). Faktor umerjanja se posodobi.
    Upoštevajte, da intervalne ure med umerjanjem ni mogoče uporabljati. Če je intervalna ura vklopljena, vas bo ura pozvala, da jo izklopite, da bo mogoče omogočiti ročno umerjanje senzorja korakov. Uro lahko po umerjanju vklopite v hitrem meniju za način premora.
  • Faktor umerjanja: Faktor umerjanja lahko nastavite sami, če poznate faktor, s katerim dobite točno razdaljo.

Za podrobna navodila o ročnem in samodejnem umerjanju senzorja korakov glejte razdelek Umerjanje senzorja korakov Polar z uro Vantage V/Vantage M.

Ta možnost se prikaže samo, če ste senzor korakov seznanili s svojo uro.

  Favorites (Priljubljeno):

V Favorites (Priljubljenih) boste našli vadbene cilje, ki ste jih shranili kot priljubljene v spletni storitvi Flow in jih lahko sinhronizirate z vašo uro. Izberite priljubljeni cilj treninga, ki ga želite izvesti. Ko zaključite izbiro, se ura vrne v način pred vadbo, v katerem lahko začnete z vadbo.

Za informacije glejte Favorites (Priljubljeno).

  Želena hitrost:

Funkcija Race Pace (Želena hitrost) vam pomaga ohranjati enakomeren tempo, da boste lažje dosegli želeni čas za nastavljeno razdaljo. Določite, na primer, želeni čas (denimo 45 minut) za 10-km tek in spremljajte, za koliko boste izboljšali oziroma zaostali za tem časom glede na prednastavljeno vrednost. Preverite lahko tudi, kakšen enakomeren tempo/hitrost morate ohranjati, da boste izpolnili nastavljeno vrednost.

Želeno hitrost lahko nastavite v svoji uri Vantage. Samo izberite razdaljo in nastavite želeno trajanje. Želeno hitrost lahko nastavite tudi v spletni storitvi Flow ali aplikaciji in jo sinhronizirate s svojo uro.

Za več informacij glejte razdelek Race Pace (Želena hitrost).

 

Intervalna ura:

Nastavite lahko intervalne ure na osnovi časa in/ali razdalje, da natančno določite čas za faze vadbe in regeneracije v intervalni vadbi.

Za dodajanje intervalne ure v vpogled v trening za določeno vadbo izberite Timer for this session (Časovnik za to vadbo) > On (Vključeno). Uporabite lahko predhodno nastavljeni časovnik ali pa ustvarite nov časovnik, tako da se vrnete v hitri meni in izberete Interval timer (Intervalna ura) > Set interval timer (Nastavi intervalno uro):

  1. Izberite Time-based (Na podlagi časa) ali Distance-based(Na podlagi razdalje): Na podlagi časa: Določite minute in sekunde za časovnik in pritisnite V REDU. Na podlagi razdalje: Nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite V REDU. Prikaže se Nastavim še en časovnik?. Za nastavitev dodatnega časovnika pritisnite V REDU.
  2. Ko zaključite, se ura vrne v način pred vadbo, v katerem lahko začnete z vadbo. Časovnik začne delovati, ko začnete z vadbo.

Za več informacij glejte During Training (Med vadbo).

  Odštevalnik:

Za dodajanje odštevalnika v vpogled v trening za določeno vadbo izberite Timer for this session (Časovnik za to vadbo) > On (Vključeno). Uporabite lahko predhodno nastavljeni časovnik ali pa ustvarite nov časovnik, tako da se vrnete v hitri meni in izberete Countdown timer (Odštevalnik) > Set timer (Nastavi časovnik): Izberite čas odštevanja in pritisnite V REDU za potrditev. Ko zaključite, se ura vrne v način pred vadbo, v katerem lahko začnete z vadbo. Časovnik začne delovati, ko začnete z vadbo.

Za več informacij glejte During Training (Med vadbo).

  Back to start (Nazaj na začetek):

Ta funkcija vam omogoča, da se vrnete na začetek svoje vadbe. Za dodajanje pogleda Back to start (Nazaj na začetek) k vašemu vpogledu v trening izberite vklop funkcije Back to start (Nazaj na začetek) in pritisnite gumb V REDU.

Za več informacij glejte Back to start (Nazaj na začetek).

Funkcija »Nazaj na začetek« je na voljo le, če je GPS za športni profil vključen.

Ko izberete cilj treninga za vašo vadbo, se funkcija Favorites (Priljubljeno) v hitrem meniju prečrta, ker za vadbo lahko izberete samo en cilj. Za spremembo cilja izberite prečrtano možnost in ura vas bo vprašala, ali želite spremeniti cilj. Za izbiro drugega cilja potrdite z gumbom V REDU.