Med treningom

Brskajte po vpogledih v trening

Med treningom lahko po vpogledih v treninge brskate tako, da na zaslonu podrsate levo ali desno. Upoštevajte, da so razpoložljivi vpogledi v trening in prikazani podatki pri vpogledih v trening odvisni od izbranega športa in nastavitev posameznega športnega profila.

V aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow lahko v uro dodajate športne profile in določite nastavitve za vsak športni profil. Za vsak šport lahko ustvarite prilagojene vpoglede v trening in izberete podatke, ki naj se prikazujejo med vadbami. Za več informacij glejte razdelek Športni profili v storitvi Flow.

Vpogledi v trening lahko vsebujejo na primer naslednje informacije:

Srčni utrip in območje srčnega utripa ZonePointer

Razdalja

Trajanje

Tempo/hitrost

Srčni utrip in območje srčnega utripa ZonePointer

Trajanje

Kalorije

Spust

Trenutna nadmorska višina

Vzpon

Maksimalni srčni utrip

Graf srčnega utripa in trenutni srčni utrip

Povprečni srčni utrip

Čas dneva

Trajanje

Vedno vklopljena osvetlitev zaslona med treningom: podrsajte navzdol z vrha zaslona, da prikažete meni Hitre nastavitve. Pritisnite ikono za osvetlitev zaslona in izberite možnost Vedno vklopljeno ali Samodejno. Ko je izbrana možnost za vedno vklopljeno, bo zaslon ure osvetljen ves čas med vadbo. Nastavitev osvetlitve zaslona se po koncu posamezne vadbe privzeto spremeni nazaj na Samodejno. Upoštevajte, da možnost Vedno vklopljeno v primerjavi s privzeto možnostjo hitreje prazni baterijo.

Nastavitev časovnikov

Da bi lahko uporabljali časovnike med vadbo, morate dodati časovnike v vpogled v trening. To storite tako, da v hitrem meniju vklopite pogled s časovnikom za trenutno vadbo ali dodate časovnike prikazom treninga v nastavitvah športnega profila spletne storitve Flow ter jih nato sinhronizirate z uro.

Za več informacij glejte razdelek Športni profili v storitvi Flow.

 

Intervalna ura

Če pogled s časovnikom za vadbo vklopite v hitrem meniju, se časovnik vklopi, ko začnete z vadbo. Časovnik lahko ustavite in zaženete novega v skladu z navodili v nadaljevanju.

Če ste dodali časovnik v vpogled v trening v športnem profilu, ki ga uporabljate, lahko časovnik zaženete na naslednji način:

 1. Pobrskajte do možnosti Intervalna ura ter se dotaknite zaslona in ga za 3 sekunde zadržite. Pritisnite Začni, da uporabite prejšnje nastavitve časovnika, ali ustvarite nov časovnik v Nastavi intervalno uro.
 2. Izberite Na podlagi časa ali Na podlagi razdalje: Na podlagi časa: določite minute in sekunde za časovnik ter pritisnite . Na podlagi razdalje: nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite .
 3. Prikaže se Želite nastaviti drug časovnik?. Pritisnite , da nastavite drug časovnik.
 4. Ko končate, pritisnite Začni, da začnete uporabljati intervalno uro. Ob zaključku vsakega intervala vas ura opomni s tresenjem.

Za zaustavitev časovnika se dotaknite zaslona in ga za 3 sekunde zadržite, nato pa pritisnite Ustavi časovnik.

Odštevalnik

Če pogled s časovnikom za vadbo vklopite v hitrem meniju, se časovnik vklopi, ko začnete z vadbo. Časovnik lahko ustavite in zaženete novega v skladu z navodili v nadaljevanju.

Če ste dodali časovnik v vpogled v trening v športnem profilu, ki ga uporabljate, lahko časovnik zaženete na naslednji način:

 1. Pomaknite se do možnosti Odštevalnik in se dotaknite zaslona ter ga za 3 sekunde zadržite.
 2. Pritisnite Začni, če želite uporabiti predhodno nastavljeni odštevalnik, ali zberite možnost Nastavi odštevalnik, da nastavite nov čas odštevanja. Ko končate, pritisnite Začni, da začnete uporabljati odštevalnik.
 3. Ko se odštevanje konča, vas ura opomni s tresenjem. Če želite odštevalnik znova zagnati, se dotaknite zaslona in ga za 3 sekunde zadržite, nato pa pritisnite Začni.

Nastavitve samodejnega kroga

V nastavitvah športnega profila v aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow nastavite Samodejni krog na Razdalja kroga ali Trajanje kroga. Če izberete možnost Razdalja kroga, nastavite razdaljo, po kateri se zabeleži krog. Če izberete možnost Trajanje kroga, nastavite trajanje, po katerem se zabeleži krog.

Ciljno usmerjen trening

Če ste v aplikaciji ali spletni storitvi Flow ustvarili hitri cilj treninga na podlagi trajanja, razdalje ali porabljenih kalorij in ga sinhronizirali z uro, bo kot prvi privzeti prikaz treninga prikazan naslednji trening:

Če ste cilj ustvarili na podlagi trajanja ali razdalje, si lahko ogledate, koliko vam še manjka, da ga dosežete.

ALI

Če ste cilj ustvarili na podlagi porabljenih kalorij, si lahko ogledate, koliko kalorij morate še porabiti.

Če ste v aplikaciji ali spletni storitvi Flow ustvarili cilj treninga v fazah in ga sinhronizirali v uro, bo kot privzeti prvi vpogled v trening prikazan naslednji cilj treninga:

 • Glede na izbrano intenzivnost lahko vidite srčni utrip ali hitrost/tempo ter spodnjo in zgornjo mejo srčnega utripa oz. hitrost/tempo trenutne faze.
 • Ime in številka faze/skupno število faz
 • Trajanje/razdalja do zdaj
 • Ciljno trajanje/razdalja trenutne faze

Vaši načrtovani cilji treninga bodo vključeni tudi v predloge za vadbo FitSpark.

Za navodila, kako ustvariti cilje treninga, glejte razdelek Načrtovanje treninga.

Zamenjajte fazo med vadbo v fazah

Če ste pri ustvarjanja cilja v fazah izbrali možnost Ročna sprememba faze, pritisnite zaslon, da po končani fazi nadaljujete z naslednjo fazo.

Če ste izbrali možnost Samodejna sprememba faze, se bo po končani fazi faza samodejno spremenila. Ura vas o spremembi faze obvesti s tresenjem.

Upoštevajte, da vas ura o končani fazi ne bo obvestila s tresenjem, ko so nastavljene faze zelo kratke (manj kot 10 sekund).

Obvestila

Če med treningom prekoračite predvidena območja srčnega utripa ali hitrost/tempo, vas ura na to opozori s tresenjem.