Hitre nastavitve

Meni s hitrimi nastavitvami

podrsajte navzdol z vrha zaslona, da prikažete meni Hitre nastavitve. Za brskanje podrsajte levo ali desno in pritisnite, da bi izbrali budilko, zaklepanje zaslona, funkcijo Ne moti ali letalski način:

  • Budilka: Dotaknite se ikone za budilko, da bi nastavili budilko.
  • Zaklepanje zaslona: pritisnite ikono za zaklepanje zaslona, da aktivirate zaklepanje zaslona. Za 2 sekundi pritisnite gumb, da odklenete zaslon.
  • Ne moti: pritisnite ikono za funkcijo Ne moti, da jo vklopite, in jo še enkrat pritisnite, da jo izklopite. Ko je vklopljena funkcija Ne moti, ne boste prejemali obvestil ali klicev. Onemogočen je tudi gib za vklop osvetlitve zaslona.
  • Letalski način: pritisnite ikono za letalski način, da ga vklopite, in jo še enkrat pritisnite, da ga izklopite. Pri letalskem načinu se prekine vsakršna brezžična komunikacija ure. Uro lahko še vedno uporabljate, vendar podatkov ne morete sinhronizirati z mobilno aplikacijo Polar Flow ali je uporabljati z drugimi brezžičnimi pripomočki.

Ikona za stanje baterije prikazuje preostalo napolnjenost baterije.

Med treningom

  • Osvetlitev zaslona: pritisnite ikono za osvetlitev zaslona in izberite možnost Vedno vklopljeno ali Samodejno. Ko je izbrana možnost za vedno vklopljeno, bo zaslon ure osvetljen ves čas med vadbo. Nastavitev osvetlitve zaslona se po koncu posamezne vadbe privzeto spremeni nazaj na Samodejno. Upoštevajte, da možnost Vedno vklopljeno v primerjavi s privzeto možnostjo hitreje prazni baterijo.
  • Zaklepanje zaslona: pritisnite ikono za zaklepanje zaslona, da aktivirate zaklepanje zaslona. Za 2 sekundi pritisnite gumb, da odklenete zaslon.