Wybór widoków

Widoki w zegarku Polar Ignite 3 udostępniają różne potrzebne w danym czasie dane, takie jak status aktywności, tygodniowe podsumowanie treningu, status Nightly Recharge, status obciążenia kardio, przewodnik treningowy FitSpark i informacje o pogodzie. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, na ekranie zegara, aby przeglądać różne widoki. Przewijaj widoki przesuwając palcem w lewo lub w prawo i otwórz bardziej szczegółowy widok, dotykając ekranu.

Wybierz widoki, które mają być wyświetlane w Ustawienia > Wybierz widoki.

Dzienna aktywność

Pokazywane są postępy w kierunku dziennego celu aktywności i liczba dotychczas wykonanych kroków.

Postępy w realizacji dziennego celu aktywności są podane jako procent celu oraz wizualizowane w postaci okręgu, który zapełnia się podczas aktywności. Liczba i rodzaj ruchów ciała są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są następujące informacje na temat dziennej aktywności:

  • Czas aktywności pokazuje łączny czas wykonywania ruchów, które korzystnie wpływają na Twoje zdrowie.
  • Podczas korzystania z funkcji Całodobowy pomiar tętna możesz sprawdzić najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy. Całodobowy pomiar tętna w zegarku można włączać, wyłączać i przełączać w tryb „Tylko w nocy” w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna.
  • Liczba kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar aktywności.

Podsumowanie tygodnia

Zobacz podsumowanie tygodnia treningów. Na wyświetlaczu zobaczysz Twój całkowity czas treningów w danym tygodniu podzielony na różne strefy treningowe. Dotknij wyświetlacza, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje. Zobaczysz dystans, sesje treningowe, całkowitą liczbę spalonych kalorii i czas spędzony w każdej strefie tętna. Aby zobaczyć więcej informacji o pojedynczej sesji treningowej, przewiń do sesji, którą chcesz zobaczyć i dotknij ekranu, aby wyświetlić podsumowanie.

Ponadto, możesz zobaczyć podsumowanie i szczegóły ubiegłego tygodnia oraz sesje zaplanowane na kolejny tydzień.

Nightly Recharge


Po przebudzeniu możesz sprawdzić swój status Nightly Recharge. Informuje on o tym, jak dobrze udało Ci się wypocząć w nocy. Funkcja Nightly Recharge podaje, jak bardzo Twój autonomiczny układ nerwowy (AUN) odpoczął w początkowych godzinach snu (status AUN) oraz jak dobrze Ci się spało (status snu). Dotknij Status AUN lub Status snu, aby zobaczyć więcej szczegółów.

Więcej informacji znajduje się w części Pomiar stopnia regeneracji Nightly Recharge™ lub Monitorowanie snu Sleep Plus Stages™.

Energia ze snu

Codzienny wykres Energia ze snu pokazuje, w jaki sposób sen pomoże Ci w aktywności w ciągu dnia. Wyższy słupek w jaśniejszym odcieniu oznacza wyższy poziom energii. Ocena energii podsumowuje treść codziennej prognozy w postaci liczbowej, aby łatwo można było porównywać poszczególne dni. Dotknij ekranu, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz Przewodnik SleepWise™ dotyczący uważności podczas dnia.

Nocna temperatura skóry

Gdy zegarek wykryje obudzenie, porównuje temperaturę skóry zmierzoną podczas snu ze średnią z 28 dni i pokazuje odchylenie od tej średniej. Po otwarciu ekranu ze szczegółowymi informacjami, wyświetlony zostanie wykres, który przedstawia wyniki pomiarów temperatury skóry z ostatnich 7 nocy.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Nocna temperatura skóry.

Status obciążenia kardio


Status obciążenia kardio mierzy stosunek obciążenia krótkoterminowego (Obciążenie) i długoterminowego (Tolerancja) i na podstawie tego określa czy występuje regres, utrzymanie, progres czy przeciążenie.

Dodatkowo wyświetlane są wartości liczbowe statusu obciążenia kardio, obciążenia i tolerancji, a po otwarciu informacji szczegółowych również tekstowy opis statusu obciążenia kardio.

  • Wartość liczbowa Statusu obciążenia kardio to obciążenie podzielone przez tolerancję.

  • Obciążenie określa zmęczenie ostatnimi treningami. Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 7 dni.

  • Tolerancja opisuje przygotowanie do treningu kardio.Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 28 dni.

  • Słowny opis statusu obciążenia kardio.

Więcej informacji znajduje się w części Training Load Pro.

Przewodnik treningowy FitSpark


Zegarek podpowiada najbardziej optymalne cele treningowe bazujące na Twojej historii treningów, poziomie kondycji i bieżącym stanie regeneracji. Dotknij ekranu, aby wyświetlić wszystkie sugerowane cele treningowe. Dotknij wybranego celu treningowego, aby zobaczyć szczegóły danego celu.

Więcej informacji znajduje się w części Przewodnik treningowy FitSpark.

Wschód i zachód słońca

Możesz sprawdzić godzinę wschodu i zachodu słońca oraz długość dnia w bieżącej lokalizacji. Dotknij ekranu, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

  • Zachód słońca - zmierzch

  • Świt - wschód słońca

  • Długość dnia

Dane o wschodach i zachodach słońca są automatycznie aktualizowane przez aplikację Polar Flow, jeśli zegarek został z nią połączony. Możesz również zaktualizować je ręcznie za pomocą GNSS, wybierając opcję Aktualizuj.

Należy zauważyć, że informacje na temat wschodu i zachodu słońca są dostępne wyłącznie w widoku dotyczącym wschodów i zachodów słońca.

Pogoda

Aktualna godzinowa prognoza pogody jest dostępna na Twoim nadgarstku. Dotknij wyświetlacza, aby zobaczyć bardziej szczegółową prognozę pogody, która obejmuje na przykład prędkość i kierunek wiatru, wilgotność powietrza i prawdopodobieństwo opadów, a także prognozę co 3 godziny na jutro i co 6 godzin na pojutrze.

Więcej informacji znajduje w części Pogoda.

Sterowanie muzyką

Steruj muzyką i multimediami na Twoim telefonie za pomocą widoku Sterowanie muzyką.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Sterowanie muzyką