Całodobowy pomiar tętna

Funkcja całodobowego pomiaru tętna pozwala na stałe mierzenie tętna. Umożliwia dokładniejszy pomiar liczby spalanych dziennie kalorii oraz ogólnej aktywności, gdyż dzięki tej funkcji można monitorować aktywności charakteryzujące się niewielkimi ruchami nadgarstka, jak np. jazda na rowerze.

Całodobowy pomiar tętna w zegarku można włączać, wyłączać i przełączać w tryb „Tylko w nocy” w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna. Jeśli wybierzesz tryb Tylko w nocy, ustaw pomiar tętna w taki sposób, aby rozpoczynał się od najwcześniejszej pory, kiedy możesz położyć się spać.

Funkcja ta jest domyślnie włączona. Pamiętaj, że włączona funkcja całodobowego pomiaru tętna spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora zegarka. Funkcja Nightly Recharge zacznie działać po włączeniu funkcji całodobowego pomiaru tętna. Jeśli chcesz oszczędzać baterię i nadal korzystać z funkcji Nightly Recharge, ustaw całodobowy pomiar tętna w taki sposób, aby był włączony tylko w nocy.

Całodobowy pomiar tętna w zegarku

 

 

Widżet Tętno służy do wyświetlania aktualnego tętna na tarczy zegarka, gdy używana jest funkcja Całodobowy pomiar tętna. Możesz go dodać do tarczy zegarka w Ustawieniach tarczy zegarka.

Dotykając tego widżetu, możesz przejść do widoku Dzienna aktywność. W widoku Dzienna aktywność możesz sprawdzić swoje bieżące tętno, najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy. Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar aktywności.

Zegarek sprawdza tętno w odstępach pięciominutowych i zapisuje dane do późniejszej analizy w aplikacji Polar Flow lub w serwisie Flow. Jeśli zegarek wykryje, że tętno jest podwyższone, zaczyna je rejestrować w sposób ciągły. Ciągła rejestracja może być również rozpoczynana na podstawie ruchów nadgarstka, na przykład, gdy idziesz wystarczająco szybko przez co najmniej jedną minutę. Ciągłe rejestrowanie tętna zatrzymuje się automatycznie, gdy poziom aktywności fizycznej spadnie odpowiednio nisko. Kiedy zegarek wykryje, że ręka się nie porusza lub kiedy tętno nie jest podwyższone, będzie monitorować tętno co 5 minut, umożliwiając określenie najniższej wartości w ciągu dnia.

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że w ciągu dnia tętno pokazywane na zegarku będzie wyższe lub niższe, niż to, które znalazło się w podsumowaniu całodobowego pomiaru tętna jako najwyższe lub najniższe w danym dniu. Może to nastąpić w przypadku odczytania wartości chwilowej w czasie innym niż przypadający na kolejny odczyt podczas monitorowania.

Diody LED z tyłu zegarka świecą się zawsze, gdy włączona jest funkcja całodobowego pomiaru tętna, a czujnik z tyłu zegarka ma kontakt ze skórą. Wskazówki dotyczące tego, jak należy nosić zegarek, aby uzyskać dokładne odczyty tętna z nadgarstka, są podane w punkcie Pomiar tętna z nadgarstka.

Możesz obserwować bardziej szczegółowe dane z całodobowego pomiaru tętna w Polar Flow, korzystając z serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Dowiedz się więcej o funkcji całodobowego pomiaru tętna w tym zaawansowanym przewodniku.