Całodobowy pomiar aktywności

Zegarek Polar monitoruje Twoją aktywność za pomocą wbudowanego akcelerometru 3D, który rejestruje ruchy nadgarstka. Analiza częstotliwości, intensywności oraz regularności ruchów oraz Twoich danych osobistych umożliwia monitorowanie rzeczywistego poziomu aktywności – nie tylko podczas treningu. Aby uzyskać najbardziej miarodajne wyniki pomiaru aktywności, zalecamy noszenie zegarka na ręce niedominującej.

Cel związany z aktywnością

Twój osobisty cel aktywności zostanie ustalony podczas konfiguracji zegarka. Cel aktywności oparty jest na danych osobistych i poziomie dziennej aktywności, które można znaleźć w zegarku (Ustawienia > Dane osobiste > Poziom aktywności), w aplikacji Polar Flow lub w serwisie Flow.

Jeżeli chcesz zmienić swój cel, w aplikacji Polar Flow dotknij swojej nazwy użytkownika/zdjęcia profilowego w menu i przesuń menu w dół, aby wyświetlić cel aktywności. Możesz też przejść na flow.polar.com i zalogować się na konto Polar. Następnie kliknij nazwę użytkownika > Ustawienia > Cel związany z aktywnością. Wybierz jeden spośród trzech poziomów aktywności, który jest najbliższy Twojemu typowemu planowi dnia i codziennej aktywności fizycznej. Pod obszarem wyboru podawane są informacje o właściwej dla wybranego poziomu aktywności wymaganej do osiągnięcia dziennego celu.

Czas potrzebny do osiągnięcia celu aktywności zależy od wybranego poziomu i intensywności ćwiczeń. Możesz wykonywać intensywne ćwiczenia, aby szybciej osiągnąć cel, lub utrzymywać niższą aktywność przez cały dzień. Na intensywność wymaganą do osiągnięcia celu ma również wpływ wiek i płeć. Im młodsza osoba, tym treninigi muszą być intensywniejsze.

Dane dotyczące aktywności na zegarku

Na tarczy zegarka przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do widoku Dzienna aktywność.

Pokazywane są postępy w kierunku dziennego celu aktywności i liczba dotychczas wykonanych kroków.

Postępy w realizacji dziennego celu aktywności są podane jako procent celu oraz wizualizowane w postaci okręgu, który zapełnia się podczas aktywności. Liczba i rodzaj ruchów ciała są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są następujące informacje na temat dziennej aktywności:

  • Czas aktywności pokazuje łączny czas wykonywania ruchów ciała, które korzystnie wpływają na Twoje zdrowie.
  • Podczas korzystania z funkcji Całodobowy pomiar tętna możesz sprawdzić najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy. Całodobowy pomiar tętna w zegarku można włączać, wyłączać i przełączać w tryb „Tylko w nocy” w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna.
  • Liczba kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).

Powiadomienie o braku aktywności

Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Oprócz aktywności fizycznej ważne jest także, aby unikać długotrwałego siedzenia. Siedzenie przez długi czas niekorzystnie wpływa na zdrowie, nawet w dni, w które trenujesz i dostarczasz organizmowi wystarczającą dawkę aktywności. Zegarek zauważa zbyt długi czas braku aktywności w ciągu dnia i pomaga przerwać siedzenie, aby zmniejszyć negatywny wpływ na stan zdrowia.

Jeśli siedzisz od 55 minut, włączone zostanie powiadomienie o braku aktywności: wyświetlony zostanie komunikat Czas, aby się ruszyć! i wyczuwalne będą delikatne wibracje. Wstań i znajdź sposób, żeby być w ruchu. Przejdź się, rozciągnij mięśnie lub wykonaj inne lekkie ćwiczenie. Komunikat zniknie, jeśli zaczniesz się ruszać lub naciśniesz przycisk. W przypadku braku aktywności w ciągu następnych pięciu minut wyświetlony zostanie znacznik bezczynności, który po zsynchronizowaniu będzie widoczny także w aplikacji Polar Flow i serwisie Flow. Zarówno aplikacja, jak i serwis internetowy Flow podają informacje o liczbie otrzymanych znaczników braku aktywności. Dzięki temu możesz kontrolować swoje codzienne czynności i wprowadzać do nich zmiany, tak aby Twój styl życia stał się bardziej aktywny.

Dane dotyczące aktywności w aplikacji Polar Flow i serwisie Flow

Aplikacja Polar Flow umożliwia obserwowanie i analizowanie danych dotyczących własnej aktywności w dowolnym miejscu oraz bezprzewodową synchronizację zegarka z serwisem Flow. Serwis Flow pozwala uzyskać maksymalnie szczegółowy wgląd w dane dotyczące aktywności. Za pomocą podsumowań aktywności (na karcie PODSUMOWANIA), możesz obserwować długoterminowe trendy w zakresie dziennej aktywności. Dostępne są podsumowania dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Dowiedz się więcej na temat funkcji całodobowego pomiaru aktywności w szczegółowym poradniku.