Training Load Pro™

Funkcja Training Load Pro™ mierzy wpływ treningów na Twoje ciało i pomaga zrozumieć wpływ treningu na wydolność. Training Load Pro mierzy również obciążenie treningowe układu krążenia (Obciążenie kardio), a dzięki Odczuwanemu obciążeniu treningowemu możesz ocenić stopień zmęczenia.

Obciążenie kardio

Obciążenie kardio opiera się na obliczeniu impulsów treningowych (TRIMP), powszechnie akceptowanej i naukowo sprawdzonej metodzie obliczania obciążenia treningowego. Wartość obciążenia kardio określa, jak duże obciążenie wywiera dana sesja treningowa na Twój układ krążenia. Im wyższe obciążenie kardio, tym większy wpływ treningu na układ krążenia. Obciążenie kardio jest obliczane po każdej sesji treningowej na podstawie danych o tętnie i czasie trwania treningu.

Odczuwane obciążenie treningowe

Twoje subiektywne odczucia są przydatną metodą szacowania obciążenia treningowego w każdym sporcie. Odczuwane obciążenie treningowe to wartość, która bierze pod uwagę Twoje subiektywne odczucia na temat obciążenia treningowego oraz czas trwania sesji treningowej. Określane jest przez Stopień odczuwalnego wysiłku (RPE), naukowo sprawdzoną metodę określania subiektywnego obciążenia treningowego. Stosowanie skali RPE jest szczególnie przydatne w przypadku sportów, w których pomiar na podstawie samego tętna jest niewystarczający, np. w przypadku treningu siłowego.

Oceniaj swoje sesje treningowe w aplikacji mobilnej Flow, aby uzyskać Odczuwane obciążenie treningowe dla danego treningu. Możesz wybrać wartość w skali 1 – 10, gdzie 1 to bardzo, bardzo łatwy trening a 10 to maksymalny wysiłek.

Obciążenie treningowe dla jednej sesji treningowej

Twoje obciążenie treningowe z pojedynczej sesji treningowej wyświetlane jest w podsumowaniu treningu na zegarku, w aplikacji Polar Flow oraz w serwisie Flow.

Dla każdego zmierzonego obciążenia otrzymasz bezwzględną wartość obciążenia treningowego. Im wyższe obciążenie, tym większy wysiłek ciała. Dodatkowo wyświetlana jest skala graficzna oraz słowny opis obciążenia treningowego wywołanego sesją treningową w porównaniu ze średnią wartością obciążenia z ostatnich 90 dni.

Skala i opis dostosowują się do Twoich postępów: im lepiej trenujesz, tym większe obciążenia treningowe możesz znieść. Wraz ze wzrostem wydolności i tolerancji obciążenie treningowe, które oceniane było na 3 punkty (średnie) kilka miesięcy temu teraz oceniane jest na 2 punkty (niskie). Ta dopasowująca się skala odzwierciedla fakt, że ten sam rodzaj sesji treningowej może mieć różny wpływ na Twoje ciało w zależności od Twojej bieżącej kondycji.

Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Bardzo niski

Obciążenie i tolerancja

Poza obciążeniem kardio z pojedynczych treningów nowa funkcja Training Load Pro mierzy obciążenie kardio krótkoterminowe (obciążenie) i długoterminowe (tolerancja).

Obciążenie określa zmęczenie ostatnimi treningami. Opisuje średnie obciążenie z ostatnich 7 dni.

Tolerancja opisuje przygotowanie do treningu kardio.Opisuje średnie obciążenie z ostatnich 28 dni. Aby poprawić tolerancję treningu kardio, musisz powoli zwiększać obciążenie treningowe w długim okresie.

Status obciążenia kardio

Status obciążenia kardio mierzy stosunek obciążeniatolerancji i na podstawie tego określa, czy notujesz regres lub progres, utrzymujesz obciążenie kardio lub czy trening jest przeciążający. Status obciążenia kardio pomaga oszacować wpływ treningu na Twoje ciało i postępy treningowe. Znajomość wpływu wcześniejszych treningów na obecną wydolność pozwala kontrolować obciążenie treningowe i optymalizować czas treningów o określonej intensywności. Informacje o zmianie statusu po treningu pozwalają zrozumieć obciążenie danego treningu.

Status obciążenia kardio na zegarku

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, na tarczy zegarka, aby wyświetlić widok Status obciążenia kardio.

 1. Wykres statusu obciążenia kardio
 2. Statusu obciążenia kardio i wartość liczbowa Statusu obciążenia kardio (= Obciążenie podzielone przez Tolerancję).

  Przeciążenie (obciążenie znacznie wyższe niż zwykle): 

  Progres (powolne zwiększanie obciążenia)

  Utrzymanie (obciążenie nieznacznie niższe niż zwykle)

  Regres (obciążenie znacznie niższe niż zwykle)

 3. ObciążenieTolerancja
 4. Słowny opis statusu obciążenia kardio

Długoterminowa analiza w aplikacji i serwisie internetowym Flow

W aplikacji i serwisie internetowym Flow możesz obserwować wzrost obciążenia kardio w czasie i sprawdzić, jak zmieniało się to obciążenie w ostatnich tygodniach lub miesiącach. Aby zobaczyć wzrost obciążenia kardio w aplikacji Polar Flow, naciśnij ikonę trzech kropek w podsumowaniu treningu (moduł Training Load Pro).

Aby zobaczyć status obciążenia kardio i wzrost obciążenia kardio w serwisie Flow, przejdź do części Postępy > Podsumowanie obciążenia kardio.

Status obciążenia kardio

Przeciążenie (obciążenie znacznie wyższe niż zwykle): 

Progres (powolne zwiększanie obciążenia)

Utrzymanie (obciążenie nieznacznie niższe niż zwykle)

Regres (obciążenie znacznie niższe niż zwykle)

Czerwone słupki opisują obciążenie kardio z treningów. Im wyższy słupek, tym większe obciążenie układu krążenia.
Kolory tła opisują obciążenie treningowe w stosunku do średniego obciążenia z ostatnich 90 dni, podobnie jak pięciostopniowa skala i opis słowny (bardzo niskie, niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie).
Obciążenie określa zmęczenie ostatnimi treningami. Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 7 dni.
Tolerancja opisuje przygotowanie do treningu kardio. Opisuje średnie obciążenie kardio z ostatnich 28 dni. Aby poprawić tolerancję treningu kardio, musisz powoli zwiększać obciążenie treningowe w długim okresie.