Navodila za uporabo ure Grit X: Vadba > Hitri meni

Hitri meni

Do hitrega menija lahko preidete iz načina pred vadbo, med odmorom pri vadbi ali v načinu prehoda pri vadbah z različnimi vrstami športa. Do načina pred vadbo lahko pridete tako, da pritisnete ikono ali gumb LUČKA. V načinu odmora ali prehoda lahko do menija pridete samo s pritiskom na gumb LUČKA.

Možnosti, prikazane v hitrem meniju, so odvisne od izbrane vrste športa in od tega, ali uporabljate GPS.

 

Nastavitve za varčevanje z energijo:

Nastavitve za varčevanje z energijo vam omogočajo, da podaljšate čas treninga, in sicer tako, da spremenite frekvenco beleženja signala GPS, izklopite merjenje srčnega utripa na zapestju in uporabljate ohranjevalnik zaslona. S temi nastavitvami optimizirate porabo baterije in si zagotovite več časa za trening pri zelo dolgotrajni vadbi ali ko je stanje napolnjenosti baterije nizko.

Za več informacij glejte razdelek Nastavitve za varčevanje z energijo

  Osvetlitev zaslona:

Funkcijo Osvetlitev zaslona vedno vklopljena nastavite na Vkl. oziroma Izkl.. Če izberete, da bo funkcija vedno vklopljena, bo zaslon ure osvetljen ves čas med vadbo. Nastavitev osvetlitve zaslona se po koncu posamezne vadbe privzeto spremeni nazaj na Izkl.. Upoštevajte, da nastavitev Vedno vklopljeno v primerjavi s privzeto možnostjo hitreje prazni baterijo.

 

Deli srčni utrip z drugimi napravami

V načinu senzorja srčnega utripa lahko svojo uro spremenite v senzor srčnega utripa in podatke o svojem srčnem utripu sproti delite z drugimi napravami Bluetooth, kot so aplikacije za trening, vadbena oprema ali kolesarski računalnik.

Za več informacij glejte HR-sensor-mode.htm

 

Umerjanje kompasa:

Za umerjanje kompasa sledite navodilom na zaslonu.

 

Predlogi za trening:

V razdelku Naši predlogi boste našli dnevne predloge za trening s FitSpark.

 

Dolžina bazena:

Ko uporabljate profil Plavanje/Bazensko plavanje, je pomembno, da izberete pravilno dolžino bazena, saj vpliva na izračun tempa, razdalje in zamaha ter na vaš rezultat SWOLF. Pritisnite gumb V REDU za dostop do nastavitve Dolžina bazena in po potrebi spremenite predhodno nastavljeno dolžino bazena. Privzete dolžine so 25 metrov, 50 metrov in 25 jardov, dolžino pa lahko tudi ročno prilagodite po meri. Minimalna dolžina, ki jo lahko izberete, je 20 metrov/jardov.

Do nastavitve dolžine bazena lahko dostopate samo v načinu pred vadbo v hitrem meniju.

  Umerjanje senzorja za moč:

Če ste vašo uro seznanili s senzorjem za moč pri kolesarjenju tretje osebe, lahko senzor umerite v hitrem meniju. Najprej izberite enega od športnih profilov za kolesarjenje in aktivirajte oddajnike, tako da poženete poganjali. Nato v hitrem meniju izberite Umerjanje senzorja za moč in sledite navodilom za umerjanje senzorja, prikazana na zaslonu. Navodila za umerjanje senzorja za moč najdete v navodilih proizvajalca.

Ta možnost se prikaže samo, če ste senzor za moč seznanili s svojo uro.

  Umerjanje senzorja korakov:

Senzor korakov lahko sami umerite na dva načina v hitrem meniju. Izberite enega od športnih profilov za tek, nato pa izberite Umerjanje senzorja korakov > Umerjanje med tekom ali Faktor umerjanja.

  • Umerjanje med tekom: začnite z vadbo in odtecite razdaljo, ki vam je znana. Razdalja mora biti večja od 400 metrov. Ko odtečete razdaljo, pritisnite V REDU, da zabeležite krog. Nastavite dejansko razdaljo, ki ste jo odtekli, in pritisnite V REDU. Faktor umerjanja se posodobi.
    Upoštevajte, da intervalne ure med umerjanjem ni mogoče uporabljati. Če je intervalna ura vklopljena, vas bo ura pozvala, da jo izklopite, da bo mogoče omogočiti ročno umerjanje senzorja korakov. Časovnik lahko po umerjanju vklopite v hitrem meniju za način premora.
  • Faktor umerjanja: faktor umerjanja lahko nastavite sami, če poznate faktor, s katerim dobite točno razdaljo.

Za podrobna navodila o ročnem in samodejnem umerjanju senzorja korakov glejte razdelek Umerjanje senzorja korakov Polar z uro Grit X, Vantage V ali Vantage M.

Ta možnost se prikaže samo, če ste senzor korakov seznanili z uro.

  Priljubljene:

V priljubljenih boste našli cilje treninga, ki ste jih shranili kot priljubljene v spletni storitvi Flow in jih lahko sinhronizirate z uro. Izberite priljubljeni cilj treninga, ki ga želite izvesti. Ko izberete, se ura vrne v način pred vadbo, v katerem lahko začnete vadbo.

Za več informacij glejte razdelek Priljubljene.

  Želena hitrost:

Funkcija Želena hitrost vam pomaga ohranjati enakomeren tempo, da boste lažje dosegli želeni čas za nastavljeno razdaljo. Določite, na primer, želeni čas (denimo 45 minut) za 10-km tek in spremljajte, za koliko boste izboljšali oziroma zaostali za tem časom glede na prednastavljeno vrednost. Preverite lahko tudi, kakšen enakomeren tempo/hitrost morate ohranjati, da boste izpolnili nastavljeno vrednost.

Želeno hitrost lahko nastavite v svoji uri. Samo izberite razdaljo in nastavite želeno trajanje. Želeno hitrost lahko nastavite tudi v spletni storitvi Flow ali aplikaciji in jo sinhronizirate z uro.

Za več informacij glejte razdelek Želena hitrost.

 

Intervalna ura:

Nastavite lahko intervalne ure na podlagi časa in/ali razdalje, da natančno določite čas za faze vadbe in regeneracije v intervalni vadbi.

Za dodajanje intervalne ure v vpogled v trening za določeno vadbo izberite Časovnik za to vadbo > Vkl.. Uporabite lahko predhodno nastavljeni časovnik ali pa ustvarite nov časovnik, tako da se vrnete v hitri meni in izberete Intervalna ura > Nastavi intervalno uro:

  1. Izberite Na podlagi časa ali Na podlagi razdalje: Na podlagi časa: določite minute in sekunde za časovnik in pritisnite V REDU. Na podlagi razdalje: nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite V REDU. Prikaže se Želite nastaviti drug časovnik? Za nastavitev dodatnega časovnika pritisnite V REDU.
  2. Ko zaključite, se ura vrne v način pred vadbo, v katerem lahko začnete z vadbo. Časovnik začne delovati, ko začnete vadbo.

Za več informacij glejte razdelek Med treningom.

  Odštevalnik:

Da dodate odštevalnik v vpogled v trening za določeno vadbo izberite Časovnik za to vadbo > Vkl.. Uporabite lahko predhodno nastavljeni časovnik ali pa ustvarite nov časovnik, tako da se vrnete v hitri meni in izberete Odštevalnik > Nastavi časovnik: nastavite čas odštevanja in pritisnite V REDU, da potrdite. Ko zaključite, se ura vrne v način pred vadbo, v katerem lahko začnete z vadbo. Časovnik začne delovati, ko začnete vadbo.

Za več informacij glejte razdelek Med treningom.

 

Poti:

V meniju Poti so na voljo poti, ki ste jih shranili med priljubljene v raziskovalnem pogledu spletne storitve Flow ali v analiznem pogledu vaše vadbe ter sinhronizirali z uro. Tu lahko najdete tudi poti Komoot.

Izberite pot s seznama in želeno začetno točko: Začetna točka (prvotna smer), sredina poti (prvotna smer), končna točka v nasprotni smeri ali sredina poti v nasprotni smeri.

Za več informacij glejte razdelek Navodila za pot.

Poti so na voljo v hitrem meniju načina pred vadbo samo, če je GPS za športni profil vklopljen.

  Nazaj na začetek:

Ta funkcija omogoča, da se vrnete na začetek svoje vadbe. Da dodate pogled Nazaj na začetek vpogledom v trening za trenutno vadbo, vklopite možnost Nazaj na začetek in pritisnite gumb V REDU.

Za več informacij glejte razdelek Nazaj na začetek.

Funkcija Nazaj na začetek je na voljo le, če je GPS za športni profil vklopljen.

Ko izberete cilj treninga za vadbo, se funkciji Priljubljene in Poti v hitrem meniju prečrtata, ker za vadbo lahko izberete samo en cilj. Če za vadbo izberete pot, bo funkcija Nazaj na začetek v hitrem meniju prečrtana, ker funkcij Poti in Nazaj na začetek ni mogoče izbrati istočasno. Za spremembo cilja izberite prečrtano možnost in ura vas bo vprašala, ali želite spremeniti cilj ali pot. Za izbiro drugega cilja pritisnite gumb V REDU, da potrdite.