Navodila za uporabo ure Grit X: Polar Flow > Priljubljeno

Priljubljeno

V možnosti Favorites (Priljubljene) lahko hranite in upravljate svoje priljubljene vadbene cilje v spletni storitvi Flow. Svoje priljubljene cilje lahko na uri uporabljate kot načrtovane cilje. Za več informacij glejte Načrtovanje vadbe v spletni storitvi Flow.

Število priljubljenih v spletni storitvi Flow ni omejeno. Če imate v spletni storitvi Flow shranjenih več kot 100 priljubljenih ciljev, se prvih 100 na seznamu pri sinhronizaciji prenese na vašo uro. Vrstni red svojih priljubljenih lahko spreminjate tako, da jih potegnete in spustite. Izberite priljubljeno, ki jo želite premakniti in jo povlecite na mesto, kamor jo želite postaviti na seznamu.

Dodaj vadbeni cilj med priljubljene:

 1. Ustvarite vadbeni cilj.
 2. Kliknite ikono za priljubljene v spodnjem desnem kotu strani.
 3. Cilj je dodan med vaše priljubljene.

ali

 1. Izberite obstoječi cilj, ki ste ga ustvarili v možnosti Diary (Dnevnik).
 2. Kliknite ikono za priljubljene v spodnjem desnem kotu strani.
 3. Cilj je dodan med vaše priljubljene.

Dodajte priljubljeni cilj

 1. Kliknite ikono za priljubljeno v zgornjem desnem kotu zraven vašega imena. Prikažejo se vsi vaši priljubljeni vadbeni cilji.
 2. Izberite priljubljen cilj, ki ga želite urediti, nato kliknite možnost Edit (Uredi).
 3. Spreminjate lahko šport in ime cilja ter dodajate opombe. Podatke o vadbi za cilj lahko spreminjate v meniju Quick (Hitri) ali Phased (V fazah). Za več informacij glejte poglavje o načrtovanje vadbe. Ko izvedete vse potrebne spremembe, kliknite UPDATE CHANGES (POSODOBI SPREMEMBE).

Odstrani priljubljeno

 1. Kliknite ikono za priljubljeno v zgornjem desnem kotu zraven vašega imena. Prikažejo se vsi vaši priljubljeni vadbeni cilji.
 2. Kliknite ikono za brisanje v zgornjem desnem kotu vadbenega cilja, da ga odstranite s seznama priljubljenih.