Navodila za uporabo ure Grit X: Vadba > Med vadbo

Med treningom

Brskajte po vpogledih v trening

Med treningom se lahko po vpogledih v trening pomikate z gumboma NAVZDOL in NAVZDOL. Upoštevajte, da so razpoložljivi vpogled v trening in prikazani podatki pri vpogledih v trening odvisni od izbranega športa in vaših sprememb določenega športnega profila.

V aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow lahko v uro dodajate športne profile in določite nastavitve za vsak športni profil. Za vsak šport lahko oblikujete prilagojene vpoglede v trening in izberete podatke, ki naj se prikazujejo med vadbami. Za več informacij glejte razdelek Športni profili v storitvi Flow.

Vpogledi v trening lahko vsebujejo na primer naslednje informacije:

Srčni utrip in uvrstitev v območje srčnega utripa ZonePointer

Razdalja

Trajanje

Tempo/hitrost

Srčni utrip in uvrstitev v območje srčnega utripa ZonePointer

Trajanje

Kalorije

Vzpon

Vaša trenutna nadmorska višina (pritisnite V REDU, da sami umerite nadmorsko višino)

Spust

Dolžina trenutnega segmenta (ravnina, vzpon ali spust)

Vzpon/spust

Hitrost/tempo

Število vzponov/spustov

Vaša smer

Glavne smeri neba

Maksimalni srčni utrip

Graf srčnega utripa in trenutni srčni utrip

Povprečni srčni utrip

Maksimalna moč

Graf moči in trenutna moč

Povprečna moč

Čas dneva

Trajanje

Nastavitve časovnikov

Da bi lahko uporabljali časovnike med vadbo, morate dodati časovnike v vpogled v trening. To storite tako, da v hitrem meniju vklopite pogled s časovnikom za trenutno vadbo ali dodate časovnike vpogledom v trening v športnem profilu, ki so na voljo v nastavitvah športnega profila spletne storitve Flow in jih sinhronizirate z uro.

Za več informacij glejte razdelek Športni profili v storitvi Flow.

 

Intervalna ura

Če vklopite pogled s časovnikom za vadbo v hitrem meniju, se časovnik vklopi, ko začnete z vadbo. Časovnik lahko ustavite in zaženete novega v skladu s spodnjimi navodili.

Če ste dodali časovnik v vpogled v trening v športnem profilu, ki ga uporabljate, lahko časovnik zaženete na naslednji način:

 1. Pomaknite se do prikaza Intervalna ura ter pritisnite in zadržite gumb V REDU. Izberite Začni, da uporabite prejšnje nastavitve časovnika, ali ustvarite nov časovnik v razdelku Nastavitve intervalne ure:
 2. Izberite Na podlagi časa ali Na podlagi razdalje: Na podlagi časa: določite minute in sekunde za časovnik in pritisnite V REDU. Na podlagi razdalje: nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite V REDU.
 3. Prikaže se Želite nastaviti drug časovnik? Za nastavitev dodatnega časovnika pritisnite V REDU.
 4. Ko končate, izberite Začni, da sprožite intervalno uro. Ob zaključku vsakega intervala vas ura opomni s tresenjem.

Za zaustavitev časovnika pritisnite in zadržite gumb V REDU in izberite Ustavi časovnik.

Odštevalnik

Če vklopite pogled s časovnikom za vadbo v hitrem meniju, se časovnik vklopi, ko začnete z vadbo. Časovnik lahko ustavite in zaženete novega v skladu s spodnjimi navodili.

Če ste dodali časovnik v vpogled v trening v športnem profilu, ki ga uporabljate, lahko časovnik zaženete na naslednji način:

 1. Pomaknite se do prikaza Odštevalnik ter pritisnite in zadržite gumb V REDU.
 2. Izberite Začni, če želite uporabiti predhodno nastavljeni odštevalnik, ali Nastavi odštevalnik, da nastavite nov čas za odštevanje. Ko končate, izberite Začni, da sprožite odštevalnik.
 3. Ob koncu odštevanja vas ura opomni s tresenjem. Če želite odštevalnik znova sprožiti, pritisnite in zadržite gumb V REDU ter izberite Začni.

Za zaustavitev časovnika pritisnite in zadržite gumb V REDU in izberite Ustavi časovnik.

Zaklepanje območja srčnega utripa, hitrosti ali moči

S funkcijo ZoneLock lahko zaklenete trenutno območje srčnega utripa, hitrosti/tempa ali moči, tako da boste med treningom lažje ostali v izbranem območju in vam ne bo treba ves čas gledati na uro. Če med treningom zapustite zaklenjeno območje, vas ura na to opozori s tresenjem.

Funkcijo ZoneLock za srčni utrip, hitrost/tempo in moč je treba nastaviti za vsak športni profil posebej. Vklopite jo lahko v nastavitvah športnega profila na strani spletne storitve Flow, natančneje v nastavitvah za srčni utrip, hitrost/tempo ali moč.

Če želite uporabljati funkcijo ZoneLock, da zaklenete območje hitrosti/tempa ali moči, boste morali vpogledom v trening za športni profil dodati še celozaslonski pogled grafa za hitrost/tempo oziroma grafa za moč.

Zaklepanje območja srčnega utripa

Da zaklenete trenutno območje srčnega utripa, v celozaslonskem pogledu grafa srčnega utripa ali katerem koli drugem pogledu, ki ga je mogoče urejati v funkciji Flow, pritisnite in zadržite gumb V REDU.

Da odklenete območje, znova pritisnite in zadržite gumb V REDU.

Zaklepanje območja hitrosti/tempa

Da zaklenete območje hitrosti/tempa, v celozaslonskem pogledu grafa hitrosti/tempapritisnite in zadržite gumb V REDU.

Da odklenete območje, znova pritisnite in zadržite gumb V REDU.

Zaklepanje območja moči

Da zaklenete območje moči, v celozaslonskem pogledu grafa močipritisnite in zadržite gumb V REDU.

Da odklenete območje, znova pritisnite in zadržite gumb V REDU.

Beleženje kroga

Pritisnite V REDU, da zabeležite krog. Krogi se lahko beležijo tudi samodejno. V nastavitvah športnega profila v aplikaciji ali spletni storitvi Polar Flow nastavite Samodejni krog na Razdalja kroga, Trajanje kroga ali Glede na lokacijo. Če izberete možnost Razdalja kroga, nastavite razdaljo, po kateri je zabeležen krog. Če izberete možnost Trajanje kroga, nastavite trajanje, po katerem je zabeležen krog. Če izberete možnost Glede na lokacijo, je krog zabeležen vsakič, ko prispete na točko, kjer ste začeli vadbo.

Spremenite šport med vadbo Multišport

Pritisnite gumb NAZAJ in izberite šport, v katerega želite preklopiti. Pritisnite gumb V REDU, da potrdite izbiro.

Trening s ciljem

Če ste v aplikaciji ali spletni storitvi Flow ustvarili hitri cilj treninga na podlagi trajanja, razdalje ali porabljenih kalorij in ga sinhronizirali v uro, bo kot privzeti prvi vpogled v trening prikazan naslednji treninga:

Če ste cilj ustvarili na podlagi trajanja ali razdalje, si lahko ogledate, koliko vam še manjka, da ga dosežete.

ALI

Če ste cilj ustvarili na podlagi porabljenih kalorij, si lahko ogledate, koliko kalorij morate še porabiti.

Če ste v aplikaciji ali spletni storitvi Flow ustvarili cilj treninga v fazah in ga sinhronizirali v uro, bo kot privzeti prvi vpogled v trening prikazan naslednji cilj treninga:

 • Glede na izbrano intenzivnost lahko vidite srčni utrip ali hitrost/tempo ter spodnjo in zgornjo mejo srčnega utripa oz. hitrost/tempo trenutne faze.
 • Ime in številka faze/skupno število faz
 • Trajanje/razdalja do zdaj
 • Ciljno trajanje/razdalja trenutne faze

Za navodila, kako ustvariti cilje treninga, glejte razdelek Načrtovanje treninga.

Zamenjajte fazo med vadbo v fazah

Če ste pri ustvarjanju cilja v fazah izbrali možnost Ročna sprememba faze, pritisnite V REDU, da po končani fazi nadaljujete z naslednjo fazo.

Če ste izbrali možnost Samodejna sprememba faze, se bo po končani fazi faza samodejno spremenila. Ura vas o spremembi faze obvesti s tresenjem.

Upoštevajte, da vas ura o končani fazi ne bo obvestila s tresenjem, ko so nastavljene faze zelo kratke (manj kot 10 sekund).

Prikaz informacij o ciljih treninga

Za prikaz informacij o ciljih treninga med treningom v prikazu cilja treninga pritisnite in zadržite gumb V REDU.

Obvestila

Če med treningom prekoračite predvidena območja srčnega utripa ali hitrost/tempo, vas ura na to opozori s tresenjem.