Du er her:Træning > Start et træningspas

Start et træningspas

Tag OH1 på omkring under- eller overarmen, se Sådan tager du din OH1 på for detaljerede oplysninger.

Start et træningspas som en selvstændig træningsenhed

Inden du bruger OH1 som en selvstændig træningsenhed, skal den registreres og forbindes til en Polar Flow-konto. Se Opsætning af din OH1 for detaljerede oplysninger.

 1. Tænd for OH1 ved at trykke på knappen, indtil LED-lampen er tændt, og giv slip.
 2. OH1 er nu tændt, tryk kortvarigt på knappen to gange for at slå målingen til.
 3. Når din puls er registreret, blinker den grønne LED-lampe hurtigt, og du kan starte dit træningspas.

Efter dit træningspas kan du stoppe målingen ved at trykke på knappen, indtil LED-lampen er slukket. Synkronisér dit træningspas med Flow-appen og -webservicen for at se de detaljerede oplysninger om dit træningspas. Se Synkronisering for yderligere oplysninger.

Når anvendt som en selvstændig træningsenhed lagres træningspas under sportsprofilen Anden indendørs. Hukommelseskapaciteten er op til 200 timers træning.

Start et træningspas med et Polar-armbånd

Inden du starter, skal du sørge for, at OH1 er parret med dit Polar håndleds enhed Se Parring for detaljerede oplysninger.

 1. Tænd for OH1 ved at trykke på knappen, indtil LED-lampen er tændt, og giv slip.
 2. OH1 er nu tændt og kan bruges som en pulsmåler med et Polar håndleds enhed
 3. Når din puls detekteres, blinker den grønne LED-lampe én gang hvert andet sekund.
 4. Start træningspasset fra dit Polar-håndleds enhed

Efter dit træningspas kan du stoppe målingen fra dit Polar-håndleds enhed. Synkronisér dit træningspas med Flow-appen og -webservicen for at se de detaljerede oplysninger om dit træningspas. Se Synkronisering for yderligere oplysninger.

Bemærk, at Polar Konditionstest og Ortostatisk test, der er tilgængelige på visse Polar-håndleds enheder og cykelcomputere, ikke kan udføres med Polar OH1.

Når du bruger OH1 med et Polar-håndleds enhed, kan dit træningspas i visse tilfælde blive vist to gange i Polar Flow-webservicen og -appen. Dette kan ske, hvis OH1-målingen ved et tilfælde slås til, når du starter dit træningspas. Dit duplikerede træningspas kan slettes i Flow-webservicen og -appen.

Start et træningspas med Polar Beat

Inden du starter, skal du sørge for, at OH1 er parret med Polar Beat. Se Parring for detaljerede oplysninger.

 1. Tænd for OH1 ved at trykke på knappen, indtil LED-lampen er tændt, og giv slip.
 2. OH1 er nu tændt og kan bruges som en pulsmåler med Polar Beat.
 3. Når din puls detekteres, blinker den grønne LED-lampe én gang hvert andet sekund.
 4. Start træningspasset fra Polar Beat.

Efter dit træningspas kan du stoppe målingen ved at trykke på stop-knappen i Polar Beat.