Du er her:Polar Flow > Synkronisering

Synkronisering

Du kan overføre data fra din OH1 til Polar Flow-appen trådløst via Bluetooth-forbindelsen. Eller du kan synkronisere din OH1 med Polar Flow-webservicen ved hjælp af en USB-port og FlowSync-softwaren. For at synkronisere data mellem din OH1 og Flow-appen skal du have en Polar-konto. Hvis du vil synkronisere data fra din OH1 direkte til webservicen, ud over en Polar-konto, har du brug for FlowSync-softwaren. Hvis du har opsat din OH1, har du oprettet en Polar-konto. Hvis du har opsat din OH1 ved hjælp af en computer, har du FlowSync-softwaren på din computer.

Husk at synkronisere og holde dine data opdateret mellem din OH1, webservicen og mobil-appen, hvor end du befinder dig.

Synkroniser med Flow-mobilapp

Inden synkroniseringen skal du sørge for, at:

  • Du har en Polar-konto og Flow-app.
  • Bluetooth er slået til på din mobile enhed, og flytilstand er ikke slået til.
  • Du har parret din OH1 med din mobil. Få flere oplysninger under Parring.

Synkroniser dine data:

  1. Log ind på Flow-app med din Polar-konto.
  2. Tryk på OH1 på knappen, indtil LED-lampen er tændt, og giv slip. OH1 er nu tændt.
  3. Din OH1 synkroniserer automatisk med Flow-appen, hvis din telefon er inden for Bluetooth-rækkevidde.

Din OH1 synkroniserer automatisk med Flow-appen, efter du afslutter et træningspas, hvis din telefon er inden for Bluetooth-rækkevidde. Når din OH1 synkroniseres med Flow-appen, synkroniseres dine træningsdata også automatisk med en internetforbindelse til Flow-webservicen.

Gå ind på support.polar.com/en/support/Flow_app for support og flere oplysninger om brug af appen Polar Flow.

Synkronisér med Flow-webservicen gennem FlowSync

Du skal bruge FlowSync software for at synkronisere data med Flow-webservicen. Gå ind på flow.polar.com/start, og download og installér det, inden du forsøger at synkronisere.

  1. Anbring sensoren i USB-adapteren med linsen opad, så kontakterne på sensoren og USB-adapteren mødes.
  2. Slut USB-adapteren til en computers USB-port. Sørg for, at FlowSync software kører.
  3. FlowSync-vinduet åbnes på din computer, og synkroniseringen starter.
  4. Udført vises, når du er færdig.

Hver gang du sætter din OH1 til din computer, overfører Polar FlowSync-softwaren dine data til Polar Flow-webservicen og synkroniserer evt. indstillinger, du muligvis har ændret. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, skal du starte FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra applikationsmappen (Mac OS X). Hver gang en firmwareopdatering er tilgængelig, giver FlowSync dig besked og anmoder dig om at installere den.

Hvis du ændrer indstillinger i Flow-webservicen, mens din OH1 er sluttet til din computer, skal du trykke på synkroniser-knappen på FlowSync for at overføre indstillingerne til din OH1.

Gå ind på support.polar.com/en/support/flow for support og flere oplysninger om brug af webservicen Polar Flow.

Gå ind på support.polar.com/en/support/FlowSync for support og flere oplysninger om brug af FlowSync software.