Polar FT7 Kullanım Kılavuzu

5. AYARLAR

Saat Ayarları

Değiştirmek istediğiniz değeri seçin ve Tamam düğmesine basın. YUKARI/AŞAĞI düğmeleri ile değerleri ayarlayın ve Tamam ile onaylayın.

Settings > Watch, time and date (Ayarlar > Saat ve tarih) öğelerini seçin.

 • Alarm (Alarm): Alarmı Off (Kapalı) veya On (Açık) olarak ayarlayın. On (Açık) seçeneğini seçerseniz saati ve dakikayı ayarlayın. Alarmı durdurmak için GERİ düğmesine basın veya 10 dakika ertelemek için YUKARI/AŞAĞI/Tamam düğmesine basın. Egzersiz yaparken alarm kullanılamaz.

 • Time (Saat): Time 1'i (Saat 1) seçin ve saat gösterim biçimini, saat ve dakikayı ayarlayın. Time 2'yi seçin ve saat ekleyerek ve çıkararak saati başka bir saat dilimi için ayarlayın. Saat ekranındayken AŞAĞI düğmesini basılı tutarak Time 1'den (Saat 1) Time 2'ye (Saat 2) hızlı şekilde geçebilirsiniz. Time 2 (Saat 2) seçildiğinde, ekranın sağ alt köşesinde 2 rakamı görüntülenir.

 • Time zone (Saat dilimi): Saat dilimi 1 veya 2'yi seçin.

 • Date (Tarih): Tarihi ayarlayın.

 • Watch face (Saat Kadranı): Time only (Yalnızca saat), Time and logo (Saat ve logo) veya Birthday logo (Doğum günü logosu - yalnızca doğum gününde seçilebilir) seçeneğini seçin. Saat kadranını hızlı şekilde değiştirmek için YUKARI düğmesini basılı tutun. Watch face changed (Saat kadranı değiştirildi) görüntülenir.

Egzersiz Ayarları

Settings > Training settings (Ayarlar > Egzersiz Ayarları) öğelerini seçin

 • Training sounds (Egzersiz sesleri): Off (Kapalı) veya On (Açık) seçeneğini seçin.

 • Heart rate view (Kalp atış hızı görünümü): FT7'yi kalp atış hızınızı Beats per minute (BPM) (Dakika başına kalp atış hızı) veya Percent of maximum (% OF MAX) (Maksimum kalp atış hızı yüzdesi) şeklinde görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

  BPM: Kalbinizin çalışması dakika başına kalp atışı sayısı olarak ölçülür.

  % OF MAX: Kalbinizin çalışması maksimum kalp atış hızınızın yüzdesi olarak ölçülür.

 • HeartTouch: On (Açık) veya Off (Kapalı) seçeneğini seçin. Kalp atış hızı monitörünü, kalp atış hızı sensörü konnektörünün yakınına getirerek günün saatini görebilirsiniz. Ayrıca egzersiz seansında IŞIK düğmesine bastıysanız arka plan ışığı da yanar.

 • Heart rate upper limit (Kalp atış hızı üst sınırı) kişisel hedef kalp atış hızı bölgenizde (ör. bir doktorun tavsiye ettiği) egzersiz yapmanıza yardımcı olur. Kalp atış hızı üst sınırını On (Açık) olarak ayarladıktan sonra YUKARI/AŞAĞI düğmesi ile sınırı ayarlayın ve ardından Tamam'a basın.

Kullanıcı Bilgileri

Settings > User Information (Ayarlar > Kullanıcı Bilgileri) öğelerini seçin

 • Weight (Kilo): Kilonuzu girin.

 • Height (Boy): Boyunuzu girin.

 • Date of birth (Doğum tarihi): Doğum tarihinizi girin

 • Sex (Cinsiyet): MALE (Erkek) veya FEMALE (Kadın) seçeneğini seçin.

 • Maximum heart rate (Maksimum kalp atış hızı), maksimum fiziksel güç harcaması sırasında dakika başına en fazla kalp atışı sayısıdır (bpm). Varsayılan değeri yalnızca laboratuvarda ölçtürdüğünüz değeri biliyorsanız değiştirin.

Genel Ayarlar

Settings > General settings (Ayarlar > Genel Ayarlar) öğelerini seçin.

 • Button sounds (Tuş sesleri): Tuş seslerini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak seçin.

 • Units (Birimler): Metric (kg/cm) (Metrik) veya Imperial (lb/ft) (İngiliz) birimlerini seçin. Kalori değeri, İngiliz birimini (lb/ft) seçtiğinizde "Cal" olarak, metrik birimi (kg/cm) seçtiğinizde "kcal" olarak gösterilir. Kalori miktarı kilokalori olarak ölçülür.

 • Week’s start day (Hafta başlama günü): Haftanın başlayacağı günü Monday (Pazartesi), Saturday (Cumartesi) veya Sunday (Pazar) olarak seçin.

 • Language (Dil): Dili Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi veya Svenska olarak seçin.