Polar FT7 Kullanım Kılavuzu

4. EGZERSİZ SONRASI

Egzersiz Özeti

Polar FT7 her egzersiz seansından sonra bir egzersiz özeti görüntüler:

DURATION (Süre)

Egzersiz seansınızın süresi

CALORIES (Kalori Miktarı)

Egzersiz seansında yakılan kalori miktarı.

AVERAGE (Ortalama)

Egzersiz seansındaki ortalama kalp atış hızınız

MAXIMUM (Maksimum)

Egzersiz seansındaki maksimum kalp atış hızınız

FAT BURN (Yağ Yakımı)

Yağ yakma bölgesinde geçirilen süre

FITNESS (Kondisyon)

Kondisyon geliştirme bölgesinde geçirilen süre

Egzersiz Verilerinin Görüntülenmesi

Egzersiz verilerini görüntülemek için sırayla MENU > Data (Menü > Veriler) öğelerini seçin. Ardından Training files (Egzersiz dosyaları), Week summaries (Haftalık özetler), Totals since xx.xx.xx (xx.xx.xxxx sonrasındaki toplamlar), Delete files (Dosyaları sil) veya Reset totals (Toplamları sıfırla) seçeneğini seçin.

Egzersiz Dosyaları

Kayıtlı egzersiz verilerini görüntülemek için sırayla MENU > Data > Training files (Menü > Veriler > Egzersiz dosyaları) öğelerini seçin. Ardından görüntülemek istediğiniz tarih ve saati seçin.

Dosyanın oluşturulduğu gün: xx.xx.xx

Dosyanın oluşturulduğu saat: xx:xx

Her bir çubuk tek egzersiz seansı dosyasını temsil eder. Görüntülemek istediğiniz egzersiz seansını seçin

DURATION (Süre)

Egzersiz seansınızın süresi

CALORIES (Kalori Miktarı)

Egzersiz seansında yakılan kalori miktarı.

AVERAGE (Ortalama)

Egzersiz seansındaki ortalama kalp atış hızınız

MAXIMUM (Maksimum)

Egzersiz seansındaki maksimum kalp atış hızınız

FAT BURN (Yağ Yakımı)

Yağ yakma bölgesinde geçirilen süre

FITNESS (Kondisyon)

Kondisyon geliştirme bölgesinde geçirilen süre

Dosyaların Silinmesi

En fazla 99 adet egzersiz dosyası kaydedilebilir. Training files (Egzersiz dosyaları) belleği dolduğunda en eski egzersiz dosyasının üzerine en yeni egzersiz dosyası yazılır.

  • Bir egzersiz dosyasını silmek için sırayla Data > Delete > Training file (Veriler > Sil > Egzersiz dosyası) öğelerini seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.

  • Silmek istediğiniz dosyayı seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.

  • Delete file? (Dosyayı sil?) görüntülenir. Yes (Evet) seçeneğini seçin.

  • Remove from totals? (Toplamlardan sil?) görüntülenir. Toplamlardan silmek için Yes (Evet) seçeneğini seçin.

Tüm dosyaların silinmesi

  • Sırayla Data > Delete > All files (Veriler > Sil > Tüm dosyalar) öğelerini seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.

  • Delete all files? (Tüm dosyaları sil?) görüntülenir. Yes'i (Evet) seçin. All files deleted (Tüm dosyalar silindi) görüntülenir.

Dosya silmeyi iptal etmek için Gün içi saat ekranı görüntülenene dek GERİ düğmesine basın.

Haftalık Özetler

Haftalık egzersiz özetini görüntülemek için sırayla MENU > Data > Week summaries (Menü > Veriler > Haftalık özetler) öğelerini seçin.

WEEK (Hafta)

Hafta başlangıç ve bitiş tarihi

Dosya gözatıcısı

DURATION (Süre)

Egzersiz seanslarınızın süresi

SESSIONS (Seanslar)

Seçili haftadaki egzersiz seansı sayısı.

CALORIES (Kalori miktarı)

Seçilen haftada yakılan kalori miktarı

Haftalık Özetlerin Sıfırlanması

Haftalık özetleri sıfırlamak için Data > Reset week summaries (Veriler > Haftalık özetleri sıfırla) öğelerini seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Reset weeks? (Haftalık özetleri sıfırla?) görüntülenir. Haftalık özetleri sıfırlamak için Yes'i (Evet) seçin.

Toplamlar

Egzersiz toplamlarını görüntülemek için sırayla MENU > Data > Totals since xx.xx.xxxx (Menü > Veriler > xx.xx.xxxx sonrasındaki toplamlar) öğelerini seçin.

DATA (Veriler)

01.09.2009 sonrasındaki toplamlar

DURATION (Süre)

Egzersiz seanslarının toplam süresi

SESSIONS (Seanslar)

Egzersiz seanslarının toplam sayısı

CALORIES (Kalori miktarı)

Egzersiz seanslarında yakılan toplam kalori miktarı

 

Toplamların Sıfırlanması

Toplam değerleri sıfırlamak için sırayla Data > Reset totals > Yes (Veriler > Toplamları sıfırla > Evet) öğelerini seçin.