Polar FT7 Manual de utilizare

5. SETĂRI

Setările ceasului

Selectaţi valoarea pe care doriţi să o modificaţi şi apăsaţi OK. Reglaţi valorile cu UP/DOWN (SUS/JOS) şi confirmaţi cu OK.

Selectaţi Settings (Setări) > Watch, time and date (Ceas, oră şi dată).

 • Alarm (Alarmă): Setaţi alarma Off (Oprit) sau On (Pornit). Dacă selectaţi On (Pornit), reglaţi ora şi minutele. Apăsaţi BACK (ÎNAPOI) pentru a opri alarma sau UP/DOWN/OK (SUS/JOS/OK) pentru a auzi semnalul sonor timp de 10 minute. Alarma nu poate fi utilizată în timpul antrenamentului.

 • Time (Ora): Selectaţi Time 1 (Ora 1) şi reglaţi formatul orei, ora şi minutele. Selectaţi Time 2 (Ora 2) pentru reglarea orei pentru alt fus orar, adăugând sau scăzând ore. În vederea Oră, puteţi schimba rapid de la Time 1 (Ora 1) la Time 2 (Ora 2), ţinând apăsat DOWN (JOS). Când este selectată Time 2 (Ora 2), se afişează 2 în colţul din dreapta jos al afişajului.

 • Time zone (Fus orar): Selectaţi fusul orar 1 sau 2.

 • Date (Data): Reglaţi data.

 • Watch face (Aspectul ceasului): Selectaţi Time only (Numai oră), Time and logo (Oră şi logo) sau Birthday logo (Logo zi de naştere) (Poate fi selectat numai pentru ziua de naştere). Pentru a schimba rapid aspectul ceasului, ţineţi apăsat UP (SUS), se afişează Watch face changed (A fost schimbat aspectul ceasului).

Setări pentru antrenament

Selectaţi Settings > Training settings (Setări > Setări pentru antrenament).

 • Training sounds (Sunete pentru antrenament): Selectaţi Off (Oprit) sau On (Pornit).

 • Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Reglaţi FT7 pentru afişarea ritmului cardiac sub forma Beats per minute (BPM) (Bătăilor pe minut BPM) sau Percent of maximum (% OF MAX) (Procent din maximum (% OF MAX)).

  BPM: Măsurarea activităţii pe care o depune inima noastră, exprimată ca număr de bătăi pe minut.

  % OF MAX: Măsurarea activităţii pe care o depune inima, exprimată ca % din rezerva ritmului dumneavoastră cardiac.

 • HeartTouch (HeartTouch): Selectaţi On (Pornit) sau Off (Oprit). Prin poziționarea dispozitivului de monitorizare a ritmului cardiac lângă conectorul senzorului de ritm cardiac în timpul antrenamentului, este afișată ora. Lumina de fundal se aprinde şi ea dacă aţi apăsat butonul LIGHT (LUMINĂ) în timpul sesiunii de antrenament.

 • Heart rate upper limit (Limita superioară a ritmului cardiac) vă ajută să vă antrenaţi fără a depăşi zona ţintă personală a ritmului cardiac (de ex., conform recomandării medicului). Reglaţi limita superioară a ritmului cardiac On (Pornit) şi reglaţi limita cu ajutorul UP/DOWN (SUS/JOS) şi apăsaţi OK.

Informaţiile utilizatorului

Selectaţi Settings > User Information (Setări > Informaţiile utilizatorului).

 • Weight (Greutate): Introduceţi greutatea dumneavoastră.

 • Height (Înălţime): Introduceţi înălţimea dumneavoastră.

 • Date of birth (Data naşterii): Introduceţi data naşterii.

 • Sex: Selectaţi MALE (MASCULIN) sau FEMALE (FEMININ).

 • Maximum heart rate (Ritmul cardiac maxim) este cel mai mare număr de bătăi ale inimii pe minut (bpm) în timpul exerciţiului fizic cel mai solicitant. Schimbaţi valoarea implicită numai dacă ştiţi valoarea proprie măsurată în laborator.

Setări generale

Selectaţi Settings > General settings (Setări > Setări generale).

 • Button sounds (Sunetele butoanelor): Selectaţi sunetele butoanelor On (Pornit) sau Off (Oprit).

 • Units (Unităţi): Selectaţi Metric (kg/km) sau Imperial (lb/ft). Prin selectarea lb/ft, caloriile sunt afişate sub forma Cal, în caz contrar ele sunt afişate sub forma kcal. Caloriile sunt măsurate sub forma kilocaloriilor.

 • Week’s start day (Ziua de începere a săptămânii): Selectaţi ziua de începere a săptămânii Monday (luni), Saturday (sâmbătă) sau Sunday (duminică).

 • Language (Limbă): Selectaţi Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi (germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană, portugheză, finlandeză) sau Svenska (suedeză).