Polar FT7 Manual de utilizare

2. ÎNCEPEŢI

Familiarizează-te cu dispozitivul FT7 de monitorizare a ritmului cardiac

Dispozitivul de monitorizare a ritmului cardiac înregistrează și afișează ritmul cardiac și alte date în timpul antrenamentului.

Senzorul de ritm cardiac Polar H1 transmite semnalul privind ritmul cardiac către dispozitivul de monitorizare a ritmului cardiac. Senzorul de ritm cardiac este alcătuit dintr-un conector (A) și o curea (B).

Pentru a obține cea mai recentă versiune a acestui manual de utilizare și tutoriale video, accesează http://support.polar.com/en.

 

 

FT7 Butoane şi Meniu

UP(SUS):

 • Accesaţi meniul

 • Reglare valori

 • Deplasare prin listele de selectare

 • Schimbare aspect ceas printr-o apăsare lungă în vederea Timp

OK:

 • Confirmare selecţii

 • Selectare tip de antrenament sau setări pentru antrenament

DOWN(JOS):

 • Accesare meniu

 • Deplasare prin listele de selectare

 • Reglare valori

BACK(INAPOI) :

 • Ieşire din meniu

 • Revenire la nivelul anterior

 • Anulare selecţie

 • Lăsare setări neschimbate

 • Revenire la vederea Timp printr-o apăsare lungă

LIGHT(LUMINĂ):

 • Luminează afişajul

 • Accesaţi meniul rapid din vederea Timp printr-o apăsare lungă, pentru a bloca butoanele, seteaza alarma sau selecteaza zona de timp

 • În timpul antrenamentului printr-o apăsare lungă a comutatorului pentru antrenament se aude schimbarea ON/OFF sau se blochează butoanele

 • Night Mode (Mod de noapte) în timpul antrenamentului: Apăsaţi LIGHT (LUMINĂ) o dată în timpul înregistrării şi va fi activată lumina de fundal prin apăsarea oricărui buton. Modul de noapte este oprit când FT7 revine la modul Timp.

 

 

 

Începeţi cu setările de bază

Pentru a activa dispozitivul FT7 Polar de monitorizare a ritmului cardiac, apasă orice buton timp de o secundă. După activarea FT7, acesta nu poate fi dezactivat.

 1. Language (Limbă): Selectaţi Deutsch (germană), English (engleză), Español (spaniolă), Français (franceză), Italiano (italiană), Português (portugheză), Suomi (finlandeză) sau Svenska (suedeză) cu ajutorul UP (SUS)/DOWN (JOS). Apăsaţi OK.

 2. Se afişează Please enter basic settings (Vă rugăm să introduceţi setările de bază). Apăsaţi OK.

 3. Selectaţi Time format (format oră).

 4. Introduceţi Time (Ora).

 5. Introduceţi Date (Data).

 6. Selectaţi Units (Unităţi). Setaţi sistemul metric (kg, cm) sau imperial (lbs, ft). Prin selectarea lbs/ft, caloriile sunt afişate sub forma CAL, în caz contrar ele sunt afişate sub forma KCAL. Caloriile sunt măsurate sub forma kilocaloriilor.

 7. Introduceţi Weight (Greutatea).

 8. Introduceţi Height (Înalţimea).

 9. Introduceţi Date of birth (Data naşterii).

 10. Selectaţi Sex (Sex).

 11. Se afişează Settings OK? (Setările sunt OK?). Confirmaţi şi salvaţi setările, selectaţi Yes (Da). Se afişează Basic settings complete (Setări de bază complete), iar FT7 intră în vederea Timp. Pentru a schimba setările, selectaţi No (Nu). Se afişează Please enter basic settings (Vă rugăm să introduceţi setările de bază). Reintroduceţi setările dumneavoastră de bază.

Puteţi modifica informaţiile dumneavoastră de utilizator la o dată ulterioară. Pentru informaţii suplimentare, vezi 5. Setări .