Polar FT7 Manual de utilizare

3. ANTRENAMENT

Purtarea senzorului de ritm cardiac

 1. Umeziţi suprafeţele cu electrozi ale curelei.

 2. Fixaţi cureaua în jurul pieptului dvs. şi reglaţi cureaua pentru a se potrivi confortabil.

 3. Ataşaţi conectorul.

 

Scoate conectorul din curea după fiecare utilizare pentru a maximiza durata de viață a bateriei senzorului de ritm cardiac. Din cauza transpirației și umezelii, este posibil ca electrozii să rămână umezi, iar senzorul de ritm cardiac activat. Acest lucru va reduce durata de viață a bateriei senzorului de ritm cardiac.

Pentru informații detaliate despre întreținerea senzorului de ritm cardiac, vezi capitolul Instrucțiuni privind spălarea senzorului de ritm cardiac Polar H1.

Începerea antrenamentului

 1. Purtaţi monitorul dvs. şi senzorul dvs. de ritm cardiac.

 2. În modulul timp, apăsaţi OK o dată pentru a deschide modulul de aşteptare. Aşteptaţi până când monitorul dvs. de ritm cardiac vă depistează ritmul şi apăsaţi din nou OK pentru a începe înregistrarea sesiunii dvs. de antrenament.

Pentru a modifica sunetul, vizualizarea ritmului cardiac, atingerea cardiacă sau limitele zonelor înainte de înregistrarea sesiunii de antrenament, selectaţi Settings > Training Settings (Setări > Setări pentru antrenament). Pentru informaţii suplimentare, vezi Setări pentru antrenament.

Fişierul dumneavoastră de antrenament este salvat numai dacă antrenamentul a durat mai mult de un minut.

Temporizatorul duratei exerciţiului

Dispozitivul FT7 are un cronometru pentru durata antrenamentului, care îți permite să înregistrezi doar durata antrenamentului, fără să folosești senzorul de ritm cardiac.

 1. Pentru a măsura durata exerciţiului, apăsaţi OK de două ori, se afişează Started (Pornit).

 2. Apăsaţi DOWN (JOS) până când vedeţi afişajul DURATION/ TIME OF DAY (DURATĂ/ORĂ).

 3. Puteţi urmări timpul scurs. Când apare Check heart rate transmitter! (Verificaţi emiţătorul ritmului cardiac), apăsaţi OK pentru a continua măsurarea timpului.

 4. Pentru a opri măsurarea timpului, apăsaţi BACK (ÎNAPOI) de două ori.

 5. Rezumatul va urma şi puteţi verifica timpul scurs.

Arderea grăsimii sau îmbunătăţirea formei fizice

În timpul antrenamentului, Polar FT7 afişează intensitatea optimă a antrenamentului pentru arderea grăsimilor şi îmbunătăţirea formei fizice. Aceste intensităţi pot varia în funcţie de starea dumneavoastră fizică şi mentală zilnică. Când începeţi înregistrarea unei sesiuni de antrenament, FT7 analizează starea dumneavoastră curentă iar, dacă este necesar, va regla intensităţile în conformitate cu aceasta.

Acest dispozitiv inteligent de monitorizare a ritmului cardiac poate detecta starea zilnică a corpului tău pe baza ritmului cardiac și a variației ritmului cardiac. Când corpul dumneavoastră şi-a revenit din sesiunile de antrenament anterioare şi nu este obosit sau solicitat, sunteţi pregătit(ă) pentru antrenament mai intens.

Efectul antrenamentului este afişat la încheietura mâinii în timp real. Zonele pentru intensitatea arderii grăsimilor şi a formei fizice sunt separate printr-o linie punctată verticală. Această linie este detectată automat de FT7 şi se schimbă conform stării dumneavoastră curente.

EFFECT (EFECT) de pe afişaj se va schimba în FAT BURN (ARDERE GRĂSIMI) sau FITNESS (FORMĂ FIZICĂ), în funcţie de zona în care vă aflaţi.

 1. Ritmul dumneavoastră cardiac curent

 2. Limitaţi valoarea ritmului cardiac între zonele de intensitate a arderii grăsimilor şi a formei fizice. ~ dispare pe măsură ce FT7 reglează zonele de intensitate pentru a corespunde stării dumneavoastră curente atunci când este necesar.

FAT BURN (ARDERE GRĂSIMI) (simbolul inimă apare în partea stângă a liniei)

În zona pentru ardere grăsimi, instensitatea antrenamentului este mai scăzută, iar sursa de energie este în principal grăsimea. Prin urmare, grăsimea se arde eficient, iar metabolismul dumneavoastră, în principal oxidarea grăsimilor, creşte.

FITNESS (FORMĂ FIZICĂ) (simbolul inimă apare în partea dreaptă a liniei)

În zona pentru formă fizică, intensitatea antrenamentului este mai ridicată şi vă va îmbunătăţiţi forma fizică în domeniul cardiovascular, adică întărirea inimii şi creşterea circulaţiei sângelui către muşchi şi plămâni. Principala sursă de energie o reprezintă carbohidraţii.

Puteţi bloca în zonele pentru arderea grăsimilor sau pentru formă fizică, în funcţie de obiectivul respectivei sesiuni de antrenament.

În timp ce vă aflaţi în zona dorită, apăsaţi OK timp de o secundă pentru blocare. Se afişează zona pentru arderea grăsimilor blocată sau zona pentru formă fizică blocată. Unitatea de la încheietura mâinii produce un semnal sonor dacă antrenamentul este prea intens sau prea lent. De exemplu, zona pentru arderea grăsimii este blocată în această imagine. Pentru a debloca o zonă, apăsaţi OK timp de o secundă.

În timpul antrenamentului

Următoarele informaţii sunt afişate în timpul înregistrării antrenamentului. Apăsaţi UP/DOWN (SUS/JOS) pentru a schimba vederea.

HEART RATE (RITM CARDIAC)

Ritmul dumneavoastră cardiac curent

CALORIES (CALORII)

Caloriile arse în timpul sesiunii de antrenament.

DURATION (DURATĂ)

Durata sesiunii dumneavoastră de antrenament

TIME OF DAY (ORA)

Ora

FITNESS (FORMĂ FIZICĂ) (simbolul inimă apare în partea dreaptă a liniei)

Ritmul dumneavoastră cardiac curent. Faceţi exerciţii într-o zonă pentru îmbunătăţirea formei fizice.

FT7 are o funcţie de memorare a afişajului care rememorează ultimul afişaj (de exemplu afişajul caloriilor) pe care l-aţi folosit în timpul sesiunii de antrenament. Următoarea dată când începeţi o sesiune de antrenament, afişajul va selecta automat afişajul caloriilor.

Heart Touch™

 

Prin poziționarea dispozitivului de monitorizare a ritmului cardiac lângă conectorul senzorului de ritm cardiac în timpul antrenamentului, este afișată ora. Lumina de fundal se aprinde şi ea, cu condiţia să fi apăsat butonul LIGHT (LUMINĂ) în timpul sesiunii de antrenament. Setaţi funcţia HeartTouch On/Off (pornit/oprit) din Settings (Setări) > Training Settings (Setări pentru antrenament) > HeartTouch.

Pauza/Întreruperea antrenamentului

 1. Pentru a face o pauză în timpul înregistrării sesiunii de antrenament, apăsaţi BACK (ÎNAPOI), se afişează Continue/Exit (Continuare/Ieşire). Pentru a continua înregistrarea, apăsaţi OK.

  Dacă nu aţi continuat înregistrarea timp de cinci minute, FT7 vă va aminti automat, printr-un semnal sonor, să faceţi acest lucru. Veţi auzi sunetul la fiecare zece minute până când fie se continuă, fie se întrerupe înregistrarea sesiunii.

  Notă: Dacă sunetul este oprit, atunci afișajul rămâne în modul de pauză până când utilizatorul selectează o opțiune sau bateria se descarcă.

 2. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi BACK (ÎNAPOI) încă o dată. Se afişează Stopped (Oprit).

Vezi Rezumatul antrenamentului pentru informaţii despre feedback-ul asupra sesiunii de antrenament.

Feedback-ul asupra sesiunii de antrenament va fi prezentat numai dacă înregistrarea a durat mai mult de zece minute.

Scoate conectorul senzorului de ritm cardiac din curea și clătește cureaua sub un jet de apă după fiecare utilizare, apoi atârn-o până se usucă. Pentru informații detaliate despre întreținerea senzorului de ritm cardiac, vezi capitolul Instrucțiuni privind spălarea senzorului de ritm cardiac Polar H1.