Polar FT7 Brukerveiledning

6. VIKTIG INFORMASJON

Registrer Polar-produktet ditt på http://register.polar.fi/ for å hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester slik at de i større grad kan oppfylle dine behov.

Brukernavnet for Polar-kontoen din er alltid din e-postadresse. Samme brukernavn og passord er gyldig for registrering av Polar-produktet og registrering for nyhetsbrev.

Ta vare på FT7 pulsklokke

Pulsklokke: Rengjør med mildt såpevann og tørk med håndkle. Ikke trykk på noen av knappene under vann. Bruk aldri sprit eller materialer med slipeeffekt (stålull eller kjemikalier for rengjøring). Oppbevares i et tørt og kjølig miljø. Ikke oppbevar utstyret i fuktige omgivelser, i materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammen med ledende materialer (våte håndklær). Må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid.

Vaskeanvisninger for Polar H1 pulssensor

H1 pulssensor: Løsne kontakten på senderen fra stroppen, og skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk. La den tørke hengende. Tørk kontakten med et mykt håndkle. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser (stålull eller rengjøringskjemikalier).

Rengjør stroppen forsiktig med mildt såpevann ved behov. Ikke bruk fuktgivende såper som kan legge igjen rester på stroppen. Stroppen må ikke bløtlegges, strykes, renses eller blekes. Ikke strekk stroppen eller bøy elektrodeområdene hardt. Hardhendt håndtering kan skade elektrodene.

Tørk og oppbevar stroppen og kontakten på senderen hver for seg for å maksimere levetiden på batteriet i senderen. Vask stroppen før den skal legges bort i lengre tid, og alltid etter bruk i svømmebasseng med høyt klorinnhold.

Service

I løpet av garantiperioden på to år anbefaler vi at du utfører service på utstyret kun hos et godkjent Polar servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro.

Utskiftning av batteri

Både FT7 og Polar H1 pulssensor har et batteri som brukeren selv kan skifte. Følg instruksjonene nøye når du skal bytte batteri på egen hånd.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Indikatoren for lavt batterinivå vises når 10-15 % av batterikapasiteten gjenstår.

 • Overdreven bruk av bakgrunnslyset tømmer batteriet raskere.

 • Når det er kaldt, kan indikatoren for lavt batterinivå vises, men den forsvinner igjen når temperaturen stiger.

 • Bakgrunnslyset og lydsignalene slås automatisk av når indikatoren for lavt batterinivå vises. Eventuelle alarmer som er stilt inn før indikatoren for lavt batterinivå vises, vil fortsatt være aktive.

Slik bytter du batteriet på egen hånd:

Ved utskiftning av batteriet må du passe på at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med en ny. Du kan kjøpe tetningsringer/batterisett hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentere. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-servicesentere. I USA er tetningsringer/batterisett også tilgjengelige på www.shoppolar.com.

Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis batteriene svelges.

Batteriene skal avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale bestemmelser.

Når du håndterer et nytt, fullt oppladet batteri, må du unngå kontakt med klemmene, dvs. samtidig fra begge sider med metall eller elektrisk ledende verktøy, som for eksempel en pinsett. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det raskere lades ut. Kortslutning skader vanligvis ikke batteriet, men det kan redusere kapasiteten og dermed batteriets levetid.

Pulsklokke
 1. Åpne batteridekselet med en mynt.

 2. Fjern det gamle batteriet med en spiss, lang gjenstand i passende størrelse. Vær forsiktig slik at du ikke skader pulsklokken.

 3. Sett inn det nye batteriet slik at (+)-siden vender utover. Kontroller at tetningsringen er uskadet.

 4. Lukk batteridekselet.

 

Pulssensor

 1. Jekk opp batteridekselet ved hjelp av klemmen på stroppen.

 2. Fjern det gamle batteriet fra batteridekselet.

 3. Sett batteriet inn i dekselet slik at (-)-siden vender utover.

 4. Juster tappen på batteridekselet etter sporet på kontakten, og trykk batteridekselet tilbake på plass. Du skal da høre en klikkelyd.

Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type.

Forholdsregler

Polar FT7 pulsklokke er utviklet for å hjelpe deg med å nå dine personlige kondisjonsmål og vise nivået av fysiologisk belastning og intensitet i løpet av treningsøkter. Den er ikke beregnet til annen bruk.

Slik begrenser du mulige risikoer

Trening kan medføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, bør du svare på følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, bør du kontakte lege før du påbegynner treningen.

 • Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene?

 • Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet?

 • Har du symptomer på noen sykdom?

 • Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner?

 • Har du tidligere hatt pusteproblemer?

 • Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling?

 • Bruker du pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet?

 • Røyker du?

 • Er du gravid?

I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær med mer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, kan påvirke hjertefrekvensen.

Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte eller er svært sliten under trening, bør du avslutte treningen eller fortsette med lettere intensitet.

Hvis du har pacemaker, defibrillator eller en annen implantert elektronisk innretning, bruker du Polar FT7 på egen risiko. Før bruk bør du ta en treningsstresstest med maksimal belastning under tilsyn av lege. Testen skal gi en forsikring om at det er trygt og pålitelig å bruke pacemakeren og Polar FT7 samtidig.

Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i kapittelet Tekniske spesifikasjoner.

Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av den svarte fargen smitter av overflaten på pulssensoren og setter flekker på lyse klær. Hvis du bruker parfyme eller insektmiddel på huden, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med pulsklokken eller pulssensoren.

Treningsutstyr med elektroniske komponenter kan forårsake forstyrrelser.

For å unngå disse problemene kan du prøve følgende:

 1. Ta av deg pulssensoren, og bruk treningsutstyret på vanlig måte.

 2. Flytt på pulsklokken til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre eller høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser.

 3. Ta på deg pulssensoren igjen og hold pulsklokken i dette støyfrie området så mye som mulig.

Hvis Polar FT7 fortsatt ikke virker, kan utstyret avgi for mye elektromagnetisk støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig.

Vanntettheten til Polar FT7 pulsklokke

Polar FT7 kan brukes mens du svømmer. For å opprettholde vanntettheten bør du ikke trykke på noen av knappene under vann. Gå til http://support.polar.com for mer informasjon. Vanntettheten til Polar-produktene testes i henhold til den internasjonale standarden ISO 22810. Produktene deles inn i tre kategorier med hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt Polar-produkt for å finne vanntetthetskategorien, og sammenligne den med diagrammet nedenfor. Vær oppmerksom på at disse definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter.

Merking på baksiden

Vanntetthetskarakteristikker

Water resistant

Beskyttet mot sprut fra vask, svette, regndråper osv. Ikke egnet for svømming.

Water resistant 30 m/50 m

WR 30M/ WR 50M

Egnet for bading og svømming.

Water resistant 100 m

WR 100M

Egnet for svømming og snorkling (uten luftflasker).

Feilsøking

Hvis du ikke vet hvor du er i menyen, kan du trykke på og holde inne BACK (Tilbake) inntil klokkeslettet vises.

Hvis det ikke skjer noe når du trykker på knappene eller FT7 viser uvanlige avlesninger, kan du tilbakestille pulsklokken ved å trykke samtidig på de fire knappene (OPP, NED, TILBAKE og LYS) i fire sekunder. Displayet blir tomt et øyeblikk. Trykk på OK. Da vises Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) innen kort tid. Angi klokkeslett og dato. Med et langt trykk på BACK (Tilbake) går displayet tilbake til tidsvisning. Alle andre innstillinger, med unntak av klokkeslett og dato, blir lagret.

Hvis hjertefrekvensmålingen er ustadig, ekstremt høy eller viser null (00), må du kontrollere at det ikke er andre pulssensorer innenfor en avstand på 1 meter og at stroppen/plastelektrodene på pulssensoren sitter godt og er fuktige, rene og uskadde.

Hvis målingen av hjertefrekvens ikke fungerer med sportstøyet, kan du prøve å bruke stroppen. Hvis dette fungerer, ligger problemet trolig i sportstøyet. Kontroller at elektrodeområdene på sportstøyet er rene. Kontroller vaskeanvisningene før vask av sportstøyet. Hvis målingen av hjertefrekvens fortsatt ikke fungerer, bør du kontakte produsenten av sportstøyet.

Sterke elektromagnetiske signaler kan gi ujevne målinger. Elektromagnetiske forstyrrelser kan forekomme i nærheten av høyspentledninger, trafikklys, kjøreledninger til elektriske jernbaner, elektriske busser eller trikker, TV-apparater, bilmotorer, sykkeldatamaskiner, diverse motordrevet treningsutstyr, mobiltelefoner eller ved elektriske sikkerhetsporter. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige målinger.

Hvis den ujevne målingen fortsetter til tross for at du fjerner deg fra kilden til forstyrrelsene, setter du ned farten og kontrollerer pulsen manuelt. Hvis du føler at pulsen stemmer overens med den høye målingen på displayet, kan det være at du har hjertearytmi. Hjertearytmi er vanligvis ikke alvorlig, men rådfør deg med lege uansett.

Hvis hjertefrekvensmålingen ikke fungerer til tross for de tidligere nevnte tiltakene, kan batteriet i pulssensoren være tomt.

EKG-bølgeformen kan ha blitt endret av en hjertehendelse slik at senderen ikke kan registrere den. I slike tilfeller bør du kontakte lege.

Tekniske spesifikasjoner

FT7 pulsklokke

Batteritype

CR1632

Batteriets levetid

Gjennomsnittlig 11 måneder (trening 1 t/dag, 7 dager/uke)

Driftstemperatur

-10 °C til 50 °C

Bakdeksel

Polyamid

Materiale i remmen

Polyuretan

Spenne på remmen

Rustfritt stål i overensstemmelse med EU-direktivet 94/27/EU og tillegget 1999/C 205/05 om utskillelse av nikkel fra produkter som er i direkte og langvarig kontakt med huden.

Klokkens nøyaktighet

Bedre enn ± 0,5 sekunder/dag ved temperatur på 25 °C.

Nøyaktighet for måling av hjertefrekvens

± 1% eller ± 1 bpm, avhengig av hvilken verdi som er størst. Definisjonen gjelder under stabile forhold.

Vanntetthet

30 m (Egnet for bading og svømming)

Polar H1 pulssensor

Batteritype

CR 2025

Batteriets levetid

Gjennomsnittlig 1500 timers bruk

Tetningsring for batteri

O-ring 20,0 x 0,9, materiale: silikon

Driftstemperatur

-10 °C til 50 °C

Kontaktmateriale

ABS

Materiale i stroppen

38 % polyamid, 29 % polyuretan, 20 % elastan, 13 % polyester

Grenseverdier

Kronometer

23 t 59 min 59 s

Hjertefrekvens

15 - 240 bpm

Totaltid

0 - 9999 t 59 min 59 s

Totalt antall kalorier

0 - 999999 kcal/Cal

Totalt antall treningsøkter

65 535

Fødselsår

1921 - 2020

Polar FT7-treningscomputeren innbefatter bruk av følgende patenterte teknologier:

 • OwnZone®-vurdering for å fastsette personlige målgrenser for hjertefrekvens for den aktuelle dagen.

 • OwnCode®-kodet overføring.

 • OwnCal® personlig kaloriberegning.

Begrenset internasjonal Polar-garanti

 • Garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller statlige bestemmelser og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren basert på salgs-/kjøpskontrakt.

 • Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har kjøpt dette produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Oy til forbrukere som har kjøpt dette produktet i andre land.

 • Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette utstyret to (2) års garanti fra kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet.

 • Kvitteringen fra det opprinnelige kjøpet anses som ditt kjøpsbevis!

 • Garantien dekker ikke batteriet, vanlig slitasje, skader forårsaket av feil bruk av produktet, ulykker, mislighold i henhold til produsentens anvisninger, mangelfullt vedlikehold, kommersiell bruk, ødelagt emballasje og heller ikke den elastiske stroppen eller sportstøy fra Polar.

 • Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i produktet eller som kan knyttes til det.

 • Varer som er kjøpt brukt, dekkes ikke av garantien på to (2) år, med mindre dette på annen måte fremgår av det lokale lovverket.

 • I løpet av garantiperioden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent Polar-servicesenter, uansett hvilket land det ble kjøpt i.

Garantien for et hvilket som helst produkt er begrenset til land der produktet opprinnelig ble markedsført.

 

© 2010 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.

Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-sertifisert selskap. Med enerett. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy. Navnene og logoene som er merket med ™-symbol i denne brukerhåndboken eller på pakningen til dette produktet, er Polar Electro Oys varemerker. Navnene og logoene som er merket med ®-symbol i denne brukerhåndboken eller på pakningen til produktet, er Polar Electro Oys registrerte varemerker, med unntak av Windows som er Microsoft Corporations varemerke.

Ansvarsfraskrivelse

 • Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i brukerhåndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram.

 • Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier for at innholdet i denne brukerhåndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige.

 • Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlige for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne brukerhåndboken eller som er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i brukerhåndboken.

Dette produktet er beskyttet av Polar Electro Oys immaterielle rettigheter som angitt i følgende dokumenter: FI115084, US7418237, EP1543769, FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471, EU00046107-0001, USD492783S, USD492784S, USD492999S, FI96380, JP3568954, US5611346, EP665947, DE69414362, FI6815, EP1245184, US7076291, HK1048426, FI 114202, US 6537227, EP1147790, HK1040065, DE60128746.0, FI 115289, EP 1127544, US 6540686, HK 1041188, FI 88972, DE4223657.6 A, FI 9219139.8, FR 92.09150, GB 2258587, HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI111215, EP0747003, US5690119. Andre patentsøknader venter på godkjenning.

Produsert av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN-90440 KEMPELE, Tlf: +358 8 5202 100, Faks: +358 8 5202 300, www.polar.fi

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivene 2014/53/EC og 2011/65/EC. Den relevante samsvarserklæringen og annen informasjon om forskriftene for hvert produkt er tilgjengelig på www.polar.com/nb/informasjon_om_forskrifter.

Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar-produkter er elektronisk utstyr, som er omfattet av direktivet 2002/96/EC fra EU-parlamentet og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), og at batterier og akkumulatorer som brukes i produktene, omfattes av direktivet 2006/66/EC fra EU-parlamentet og av direktivet fra 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og denne typen avfallsprodukter. Disse produktene, samt batterier/akkumulatorer i Polar-produktene, skal derfor avhendes separat i EU-land. Polar oppfordrer deg til å minimere mulige effekter fra avfall på miljøet og menneskers helse også utenfor EU ved å følge lokale forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere produktavfall ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall.

17938092.02 NOR C

9/2017