Polar FT7 Brukerveiledning

3. TRENING

Ta på deg pulssensoren

 1. Fukt elektrodeområdet på stroppen.

 2. Fest stroppen rundt brystet, og juster den slik at den sitter godt og er komfortabel.

 3. Fest kontakten.

 

Løsne kontakten fra stroppen etter hver gangs bruk for å maksimere levetiden på batteriet i pulssensoren. Svette og fukt kan holde elektrodene våte og pulssensoren aktivert. Dette vil redusere levetiden på batteriet i pulssensoren.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du tar vare på pulssensoren, kan du lese Vaskeanvisningene for Polar H1 pulssensor.

Start treningen

 1. Ha på deg pulsklokken og pulssensoren.

 2. Trykk én gang på OK i tidsmodus for å aktivere ventemodus. Vent til pulsklokken finner pulsen din, og trykk på OK igjen for å starte registreringen av treningsøkten.

Hvis du vil endre treningslyd, hjertefrekvensvisning, HeartTouch eller pulsgrenser før du starter registreringen av treningsøkten, velger du Settings > Training Settings (Innstillinger > Treningsinnstillinger). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Treningsinnstillinger.

Treningsfilen lagres bare når registreringen har pågått i mer enn ett minutt.

Tidtaker for treningsvarighet

FT7 har en tidtaker for treningsvarighet som gjør at du bare kan registrere treningstiden uten å bruke pulssensoren.

 1. Hvis du vil ta tiden på treningen, trykker du to ganger på OK. Started (Igangsatt) vises.

 2. Trykk på DOWN (Ned) til du ser visningen DURATION/ TIME OF DAY (Varighet/Klokkeslett).

 3. Du kan følge med på hvor mye tid som er gått. Når Check heart rate transmitter! (Kontroller pulsbeltet!) vises, trykker du på OK for å fortsette tidtakingen.

 4. Hvis du vil stoppe tidtakingen, trykker du to ganger på BACK (Tilbake).

 5. Du får opp et sammendrag hvor du kan kontrollere hvor mye tid som er gått.

Forbrenn fett eller forbedre kondisjonen

Mens du trener, viser Polar FT7 din optimale treningsintensitet for forbrenning av fett og forbedring av kondisjon. Intensitetssonene kan variere, avhengig av din daglige fysiske og mentale tilstand. Når du starter registreringen av en treningsøkt, analyserer FT7 din nåværende kondisjon og justerer om nødvendig intensiteten i henhold til denne.

Denne intelligente pulsklokken kan registrere kroppens daglige tilstand på grunnlag av hjertefrekvens og hjertefrekvensvariabilitet. Når kroppen er restituert fra tidligere treningsøkter og ikke er trøtt eller stresset, er du klar for mer intensiv trening.

Effekten av treningen vises på klokken i sanntid. Intensitetssonene for fettforbrenning og kondisjon skilles ved hjelp av en vertikal, stiplet linje. Denne linjen registreres automatisk av FT7, og den varieres i henhold til din gjeldende tilstand.

EFFECT (Effekt) på displayet endres til FATBURN (Fettforbrenning) eller FITNESS (Kondisjon) avhengig av hvilken sone du er i.

 1. Din nåværende hjertefrekvens

 2. Pulssone mellom intensitetssonene for fettforbrenning og kondisjon. ~ forsvinner etter hvert som FT7 justerer intensitetssonene i henhold til din nåværende kondisjon, når dette er nødvendig.

FATBURN (Fettforbrenning) (hjertesymbolet er på venstre side av linjen)

I sonen for fettforbrenning er treningsintensiteten lavere, og energikilden er i hovedsak fett. Du forbrenner derfor fett effektivt, og metabolismen, hovedsakelig fettforbrenning, øker.

FITNESS (Kondisjon) (hjertesymbolet er på høyre side av linjen)

I sonen for kondisjon er treningsintensiteten høyere og du forbedrer din kardiovaskulære kondisjon, dvs. du styrker hjertet og øker blodsirkulasjonen til muskler og lunger. Energikilden er i hovedsak karbohydrater.

Du kan velge en sone for fettforbrenning eller kondisjon avhengig av hvilket mål du har for den aktuelle treningsøkten.

Mens du er i ønsket sone, trykker du på OK i ett sekund for å låse sonen. Fat burning zone locked (Sone for fettforbrenning låst) eller Fitness zone locked (Sone for kondisjon låst) vises. Du hører et lydsignal fra klokken hvis du trener for hardt eller for lett. I dette bildet er for eksempel sonen for fettforbrenning låst. Hvis du vil låse opp en sone, trykker du på OK i ett sekund.

Under treningen

Følgende informasjon vises under treningsregistrering. Trykk på UP/DOWN (Opp/Ned) for å endre visning.

HEART RATE (Hjertefrekvens)

Din nåværende hjertefrekvens.

CALORIES (Kalorier)

Forbrente kalorier under treningsøkten.

DURATION (Varighet)

Varigheten på treningsøkten.

TIME OF DAY (Klokkeslett)

Klokkeslett.

Fitness (Kondisjon) (hjertesymbolet er på høyre side av linjen)

Din nåværende hjertefrekvens. Du trener i en sone for kondisjonsforbedring.

FT7 har en visningsminnefunksjon som husker den siste visningen (for eksempel kalorivisningen) du har brukt i løpet av treningsøkten. Neste gang du starter en treningsøkt, velger displayet automatisk kalorivisningen.

HeartTouch™

 

Klokkeslettet vises når du fører pulsklokken opp mot pulssensorkontakten under trening. Bakgrunnslyset aktiveres også, så sant du har trykket på knappen LIGHT (Lys) i løpet av treningsøkten. Slå HeartTouch-funksjonen On/Off (På/Av) i Settings (Innstillinger) > Training Settings (Treningsinnstillinger) > HeartTouch.

Stoppe midlertidig / avslutte treningen

 1. Hvis du vil stoppe registreringen av treningsøkten midlertidig, trykker du på BACK (Tilbake). Continue/ Exit (Gjenoppta/Avslutt) vises. Trykk på OK for å gjenoppta registreringen.

  Hvis du ikke har gjenopptatt registreringen i løpet av fem minutter, vil FT7 automatisk minne deg på å gjøre det med et lydsignal. Du hører lydsignalet hvert tiende minutt inntil registreringen av treningsøkten gjenopptas eller avsluttes.

  Merk: Hvis lyden er slått av, blir displayet værende i pausemodus til brukeren gjør et nytt valg eller batteriet går tomt.

 2. Hvis du vil avslutte registreringen, trykker du én gang til på BACK (Tilbake). Stopped (Avsluttet) vises.

Se Treningssammendrag hvis du vil ha informasjon om tilbakemelding på treningsøkten.

Tilbakemelding på treningsøkten vises bare hvis registreringen har pågått i mer enn ti minutter.

Løsne kontakten på pulssensoren fra stroppen, og skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk. La den tørke hengende. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar vare på pulssensoren, kan du lese Vaskeanvisningene for Polar H1 pulssensor.