Polar FT7 Brukerveiledning

2. KOM I GANG

Bli kjent med Polar FT7 pulsklokke

Pulsklokken registrerer og viser pulsen din og andre data under trening.

Polar H1 pulssensor overfører hjertefrekvenssignalet til pulsklokken. Pulssensoren består av en kontakt (A) og en stropp (B).

Gå til http://support.polar.com/en for å se nærmere på videoveiledninger og den siste versjonen av denne brukerhåndboken.

 

 

Knapper og meny på FT7

UP (Opp):

 • Gå til menyen.

 • Juster verdiene.

 • Bla gjennom valglistene.

 • Endre klokkens utseende med et langt trykk i tidsvisningen.

OK:

 • Bekreft valgene.

 • Velg treningstype eller treningsinnstillinger.

DOWN (Ned):

 • Gå til menyen.

 • Bla gjennom valglistene.

 • Juster verdiene.

BACK (Tilbake):

 • Gå ut av menyen.

 • Gå tilbake til forrige nivå.

 • Avbryt valget.

 • La innstillingene være uendrede.

 • Gå tilbake til tidsvisning med et langt trykk.

LIGHT (Lys):

 • Lys opp displayet.

 • Med et langt trykk kan du gå til hurtigmenyen i tidsvisningen for å låse knapper, stille inn alarm eller velge tidssone.

 • Under trening kan du slå treningslydene ON/OFF (På/Av) eller låse knapper med et langt trykk.

 • Nattmodus under trening: Trykk én gang på LIGHT (Lys) under registrering , så kan du aktivere bakgrunnslyset ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Nattmodus slås av når FT7 går tilbake til tidsmodus.

 

 

 

Start med grunnleggende innstillinger

Trykk på og hold inne en hvilken som helst knapp i ett sekund for å aktivere Polar FT7 pulsklokke. Når FT7 er aktivert, kan den ikke slås av.

 1. Language (Språk): Velg Deutsch (Tysk), English (Engelsk), Español (Spansk), Français (Fransk),Italiano (Italiensk), Portuguêse (Portugisisk), Suomi (Finsk) eller Svenska (Svensk) med UP (Opp) / DOWN (Ned). Trykk på OK.

 2. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Trykk på OK.

 3. Velg Time format (Tidsformat).

 4. Angi Time (Klokkeslett).

 5. Angi Date (Dato).

 6. Velg Units (Enheter). Angi metriske (KG, CM) eller britiske (LBS, FT) enheter. Hvis du velger lbs/ft, vises kalorier som CAL. Ellers vises de som KCAL. Kalorier måles som kilokalorier.

 7. Angi Weight (Vekt).

 8. Angi Height (Høyde).

 9. Angi Date of birth (Fødselsdato).

 10. Velg Sex (Kjønn).

 11. Settings OK? (Er innstillingene OK?) vises. Velg Yes (Ja) for å bekrefte og lagre innstillingene. Basic settings complete (Grunnleggende innstillinger fullført) vises, og FT7 går til tidsvisning. Velg No (Nei) hvis du vil endre innstillingene. Please enter basic settings (Angi grunnleggende innstillinger) vises. Angi de grunnleggende innstillingene på nytt.

Du kan endre brukerinformasjonen på et senere tidspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 5. Innstillinger.